Debatt

Dessverre ingen tilgang til norske e-fagbøker

Vi har ønsket å gi studentene tilgang til e-bokutgaver av norske fagbøker der papirutgavene nå er utilgjengelig. Dessverre må vi konstatere at det ikke går.

Stengte bibliotek fører til nye utfordringer for studentene.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Siden biblioteklokalene er stengt, får ikke studentene tilgang til de fysiske bøkene i bibliotekene. Dette har blitt møtt med en digital dugnad for økt tilgang. På OsloMet sitter nå bibliotekarer og legger inn tilgang til en mengde e-bøker som det åpnes for gratis tilgang til fra utenlandske forlag. Vi har også ønsket å gi studentene tilgang til e-bokutgaver av norske fagbøker der papirutgavene nå er utilgjengelig. Dessverre må vi konstatere at det ikke går. Vi er svært overrasket over det vi oppfatter som manglende dugnadsånd fra norske forlag.

Mange kjøper pensumbøker. Det er bra. Andre låner på biblioteket. Det har noen ulemper i forhold til å eie boka: Du må dele den med andre, og kan derfor bare ha den i en kort tid. Likevel er det mange som fortrekker å låne. Bibliotekenes innkjøp av papirbøker er en betydelig del av salget av norsk faglitteratur. Problemet er at akkurat nå får vi ikke gjort disse bøkene tilgjengelig.

Vi har fått et tilbud om å kjøpe e-bøker med 20 prosent rabatt av fullpris for varig eie til en bok. Det er en liten rabatt når begrensningen er at vi ikke får eie boka, men bare låne den i seks måneder. Det er en prismodell som vi under normale forhold ikke ville akseptere, og i hvert fall ikke under denne korona-krisen der vi hadde håpet på mer imøtekommenhet fra forlagene.

Vi er svært overrasket over det vi oppfatter som manglende dugnadsånd fra norske forlag.

Lars Egeland, direktør for universitetsbiblioteket, OsloMet

De norske fagbokforlagene tilbyr sine e-bøker gjennom firmaet Bokbasen som de selv eier. De har altså monopolisert salget av e-bøker. Bokbasen har etablert nettstedet Allvit der fagbøker tilbys. Bibliotekene var invitert til å komme med innspill til utviklingen av Allvit. Det var positivt. Problemet er at Bokbasen ikke tok hensyn til noen av våre råd. Det gjelder både teknisk løsning der Allvit betyr at vi gjennom bibliotekenes søkesystemer sluser våre brukere inn på en kommersiell plattform der de kan låne en bok hvis biblioteket har kjøpt boka, eller de kan selv kjøpe eller leie. Det bryter med bibliotekenes gratisprinsipp. Det andre store problemet er de ulike forlagenes forretningsmodeller som er ganske forskjellig fra utenlandske leverandører av e-bøker, og som gjør at utlån av norske e-bøker blir så veldig mye dyrere enn utlån av tilsvarende bøker på papir. Det er et stort hinder for digitaliseringa.

Fra OsloMet sin side var vi villige til å se bort fra innvendingene mot Allvit, hvis det kunne gi studentene tilgang i e-bøker i denne vanskelige tida. Men dessverre tenker bibliotek og forlag helt forskjellig i disse dagene.

Det er problematisk at norske fagbokforlag kun velger å selge bøkene sine gjennom sin egen plattform. Hvis de ønsker, er det uproblematisk for dem å tilby bøkene også gjennom andre, for eksempel noen av de plattformene der UH-bibliotek ellers kjøper e-bøker. Khrono skrev nylig om at norske bøker ble utelukket fra UiOs anbud på e-bøker. Å tilby e-bøkene på andre plattformer enn Bokbasen vil løse dette. Det vil være lurt av norske forlag siden det vil komme flere slike anbud fra norske universiteter. I tillegg vil det være bra for studenter, forskere og for norsk som fagspråk. Forlagene vil selv fortsatt bestemme prisen på hver bok.

Forlagsbransjen er i en vanskelig situasjon. Åpen digital publisering svekker den gamle forretningsmodellen der studenter må betale for å kjøpe bøker. Forlagene er redde for at utlån via bibliotek, skal svekke boksalget. Vi tror at utlån via bibliotek først og fremst gjør at flere leser bøkene og at det gir forlagene økt salg fordi bibliotekene faktisk kjøper en vesentlig del av norsk faglitteratur. Det har vært vanskelig å komme til en enighet. Derfor tenkte vi at vi kunne brukt denne tunge tida til et forsøk der vi faktisk fikk kunnskap om studentenes mulige bruk av e-bøker. Dette kunne være kunnskap som kunne ligge til grunn for forhandlinger om mer varige forretningsmodeller når korona-krisen er over.

Helt mørkt er det heldigvis ikke. Nasjonalbiblioteket mottar såkalte pliktavleveringseksemplarer av alt som utgis i Norge. Tidligere skjedde det i papir-form, nå avleveres det digitalt. Tilgangen til det pliktavleverte materialet er regulert av lov og forskrift, og har som formål å brukes til forskning og dokumentasjon. Det har gjort at tilgangen for studenter har vært svært begrensa. Nå åpner imidlertid Nasjonalbiblioteket for at alle skoleelever og studenter som har Feide-innlogging, får tilgang til de pliktavleverte bøkene. Det har vært tekniske problemer med å etablere løsningen. Vi håper det snart er løst. Da vil norske UH-bibliotek bidra til å sluse studenter som er ute etter digitale bøker, inn i Nasjonalbibliotekets samlinger der de vil finne alt de trenger.

Powered by Labrador CMS