NMBU

Det blir ansatt rektor i Ås

Styret ved NMBU vedtok torsdag at NMBU fortsatt skal ha ansatt rektor.

Sittende rektor ved NMBU, Sjur Baardsen, har sagt at han ønsker å fortsette som rektor på NMBU uavhengig av om det ble valgt eller ansatt rektor som modell.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I 2016 vedtok styret ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) med 6 mot 5 stemmer at man ville gå fra valgt til ansatt rektor.

Sittende rektor Sjur Baardsen har dratt i gang en ny debatt rundt dette spørsmålet, og torsdag 21. januar vedtok NMBU-styret med 7 mot 4 stemmer at man skal beholde ansatt rektor og en ekstern styreleder.

Det var rundt 50 personer som fulgte det digitale møtet, inkludert styret.

Fakta

Nye rektorer fra 2021

Disse har ansatt rektor

  • Høgskulen på Vestlandet skal ha ny rektor fra 1. januar 2021 etter Berit Rokne. 24. september ble Gunnar Yttri ansatt som ny rektor.
  • NHH skal ansette ny rektor fra 1. august 2021. Styret har mandag 30. november 2020 annonsert at Øystein Thøgersen for en ny fireårsperiode som rektor.
  • UiT Norges arktiske universitet har ansatt rektor etter Anne Husebekk fra 1. august 2021. Dag Rune Olsen ble før jul ansatt som ny rektor i Tromsø. Han tiltrer for full 1. august 2021.
  • Høgskolen i Østfold skal ansette rektor for en ny periode fra 1. august 2021. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen er ansatt som rektor.

Disse skal ansette rektor

  • Høgskolen i Innlandet skal ansette ny rektor etter Kathrine Skretting fra 1. mai 2021. Peer Jacob Svenkerud ble ansatt 21. januar.
  • NMBU skal ansette rektor fra 1. august 2021. Sjur Baardsen har vært ansatt i to år, etter at Mari Sundli Tveit sluttet midt i perioden. Saken ble avgjort på styremøte torsdag 21. januar, der 7-4 stemte for ansatt rektor.

Disse skal velge rektor i 2021

  • Universitetet i Oslo velger rektor for fireårsperioden fra 1. august 2021. Svein Stølen og prorektor Gro Bjørnerud Mo er valgt fram til denne datoen.
  • Norges musikkhøgskole, der Peter Tornquist er rektor, skal også holde valg 2021.
  • Universitetet i Bergen skal velge rektor våren 2021. Dag Rune Olsen er ferdig med sin andre og siste rektorperiode 31.juli 2021.
  • Norges idrettshøgskole. Her er Lars Tore Ronglan rektor nå. Styret vedtok 17. desember med 9 mot 2 stemmer å fortsette med valgt rektor.

Argumenter både for og mot

Eivind Norum er representant for de teknisk- administrativ ansatte ved NMBU. Han stemte for valgt rektor. Og argumenterte blant annet med:

— I 2016 skrev 1000 ansatte under på at de ville ha valgt rektor. De ville det beste for NMBU og studenter og ansatte. Universitetsstyret før oss valgte å vedta en annen modell. I dag kan vi endre på dette, og restarte en demokratisk modell. Det skaper engasjement og diskusjon. Det beste for NMBU er valgt rektor og de andre modellene strier mot universitetenes grunnide, argumenterte Norum.

Birger Svihus er representant for de faglige ansatte ved NMBU.

— Mange gode argumenter på begge sider. For meg er det prinsipielle avgjørende. Universitetet skal være apolitisk opptatt av fag og kunnskap og en fri formidling av kunnskap. Det systemet som bidrar mest til dette er en valgt rektor. Det er valgt rektor som best sikrer at vi får beholde vår autonomi, sa Svihus litt ute i debatten.

— Krevende tider for NMBU

Kristin Olstad er representant for faglige ansatte. Hun startet med å minne om at styret ikke skulle vedta rekrutteringsform for hele sektoren og for all tid, men hva som er best for NMBU de nærmeste fire år siden.

— For meg ville saken kanskje stilt seg annerledes hvis ikke modellen innebar at valgt rektor også er styreleder.

Olstad trakk fram at NMBU står overfor utfordringer intet annet universitet i Norge har stått overfor.

— Vi skal levere på 8 milliarder investerte skattekroner. Driftskostnader i 2022 slår til for et helt år. Ingen andre universiteter står overfor de samme utfordringene som vi står overfor. Det kommer til å bli utfordrende og det kommer til å bli dyrt, sa Olstad.

Hun trakk fram at NMBU kan risikere å måtte gå til Kunnskapsdepartementet å be om større bevilgninger til drift. Og hun tror departementet vil føle en større forpliktelse overfor en styreleder de har utpekt selv.

— Så jeg må veie opp behovet for å ha en ekstern styreleder i en slik situasjon, opp mot ønske om at vi kan stemme på hvem som skal bli rektor, sa Olstad.

Senere i debatten trakk Olstad fram at det enda var for kort tid siden man har fusjonert en relativt liten høgskole og et langt større universitet.

— Jeg heller mot at ansatt rektor er det riktige i dag, men kanskje har vi i 2025 kommet lengre på flere områder og kan gå over til en modell der man har valgt rektor og ekstern styreleder, sa Olstad.

— Begge deler er dårlige modeller

Per Holten-Andersen er ekstern representant i NMBU-styret. Han fortalte i styret at han har lang erfaring selv både som ansatt eller oppnevnt rektor, og som valgt rektor. Så han understreket at han kjenner begge systemer godt.

— Jeg ønsker meg egentlig en valgt rektor, men jeg kan på ingen måte støtte at denne valgte rektoren også skal være styreleder. Det er en dårlig styreform, og det er synd at vi ikke har andre modeller å velge mellom, sa Holten-Andersen.

Holten-Andersen sa at han håper noen kunne tale politikerne til fornuft og sikre en modell der man kan ha valgt rektor og ekstern styreleder.

— Det er ikke de beste modellene de har valgt. Be dem også om å kikke til utlandet, sa Holten-Andersen.

Styreleder Siri Hatlen og rektor Sjur Baardsen, sammen med repersantnter for administrasjonen i styremøtet.

Studentene gikk for ansatt rektor

Begge studentrepresentantene i styret fortalte at de så gode argumenter for begge modeller, og at de har jobbet med saken lenge.

— Jeg har ventet litt med å ta ordet for jeg ville høre hvilke argumenter som kom fram, sa studentrepresentant Børge Falleth Høysæter.

Han fortsatte:

— Det som får meg til å være for valgt rektor er særlig argumentene til Birger Svihus om autonomi. Men jeg synes det er helt feil at rektor samtidig skal være styreleder. Og dette siste er så viktig for meg at jeg heller mot å gå for ansatt rektor, sa Høysæter.

Høysæter sa også at han sammen med studentrepresentant Nina Vold Johansen opplever at studentene som helhet også heller mot at en ansatt rektor tjener studentene best.

— Trist at demokrati ikke vektlegges mer

Lena Maria Kjøbli er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på NMBU.

Forskerforbundet både lokalt og sentralt er for en modell der man har valgt rektor.

— Det er selvfølgelig trist at argumenter om autonomi, demokrati og politisk spillerom ikke blir vektlagt i større grad i denne saken. Det viser hvor vanskelig det er å få tilbake valgt rektor som hovedmodell etter at tillitsvalgte og styrerepresentanter ble overtalt til å bli med på en hybridmodell i 2014, sier Kjøbli, hun legger til:

— Da styret ved Universitetet i Oslo hadde dette oppe til avstemning sist, stemte 10 av 11 styremedlemmer for valgt rektor, også 3 av de eksterne.

I 2014 endte man opp med først å velge for deretter å ansette rektor og få inn en ekstern styreleder. Argumentet var å sikre fusjonen, forklarer Kjøbli kort.

Kjøbli understreker at de tillitsvalgte respekterer styrets flertall og de ser selvfølgelig allerede fremover og vil bidra til at gode kandidater oppfordres til å søke stillingen.

— Vi håper nå ledelsen og universitetsstyret er strenge på unntak fra offentlighetsloven. Det er viktig at det er åpenhet om hvem som søker og helst at vi får vite hva de står for. Kanskje kan en del av ansettelsesprosessen være at de to-tre sterkeste søkerne presenteres seg på et allmøte med hvilke visjoner de har for universitetet, foreslår Kjøbli.

Hun legger til at man har hatt god erfaring med Siri Hatlen i forhold til det store byggeprosjektet.

— Men siden hun nå går, av er vi usikker på om vi får en styreleder med god innsikt i akademia. Det er stor variasjon i kjennskap til dette blant nåværende oppnevnte styreledere, sier Kjøbli.

Slik stemte de i styret

Faglige representanter

Ruth Haug, Birger Svihus og Martin Paliocha har alle signalisert at de ønsker valgt rektor. Dette kom fram i en kronikk publisert snaue to uker før styremøtet.

Kristin Olstad, ansatt rektor

Representant for teknisk-administrativt ansatte

Eivind Norum, valgt rektor

Studentrepresentantene, begge ansatt rektor

Børge Falleth Høysæter og Nina Vold Johansen.

Eksterne representanter, alle for ansatt rektor

Siri Hatlen, Marianne Harg, Per Holten-Andersen og Petter Arnesen.

Prosess i et halvt år

Siden tidlig i høst har rektor Sjur Baardsen kjørt en åpen prosess rundt spørsmålet om man skal ha valgt eller ansatt rektor ved NMBU.

Saken har vært oppe på to styremøter og universitetet har fått utarbeidet en rapport fra en ekstern arbeidsgruppe som har lagt fram pluss og mins med begge modeller.

Powered by Labrador CMS