styremøte

Det blir fortsatt valgt rektor i Agder

Styret ved Universitetet i Agder vedtok onsdag mot én stemme å fortsatt ha valgt rektor. Dermed blir det rektorvalg på nyåret.

Styret ved Universitetet Agder ved tok styringsform på styremøtet onsdag.
Styret ved Universitetet Agder ved tok styringsform på styremøtet onsdag.
Publisert

Grimstad (Khrono): Med 10 mot 1 stemme vedtok styret å fortsette med todelt ledelse på institusjonsnivå. Det innebærer at ansatte og studenter fortsatt skal velge rektor som også er styreleder og at det i tillegg en universitetsdirektør som er øverste administrative leder.

Den eneste som stemte mot var eksternt styremedlem Tom Fidjeland, som er administrerende direktør i teknologiklyngen GCE Node.

Valg i januar/februar

Dermed blir det nytt rektorvalg i januar/februar 2023, etterfulgt eventuelt av en andre valgomgang i februar. Styret vedtok at rektor skal velges i team med en prorektor og at eventuelle andre viserektorer skal ansettes.

Styrets vedtak gjelder for fremtidige rektorperioder med mindre styret selv vil ta saken opp til ny vurdering

Fristen for å fremme rektor kandidater blir i desember i år. Rektor Sunniva Whittaker sier til Khrono at hun først da vil fortelle om hun stiller for en ny periode.

La vekt på demokrati

Styremedlemmene som stemte for å fortsette med valgt rektor, la stor vekt på at det store flertallet i en intern høring har gått inn for å fortsette med dagens styringsform.

— For meg er det veldig viktig å lytte til organisasjonen og ikke gå imot et så tydelig signal, sa Whittaker, som likevel påpekte at det er fordeler og ulemper ved begge modeller.

Tormod Wallum Anundsen er valgt inn i styret av vitenskapelig ansatte.

— Valgt rektor ivaretar i størst grad demokrati og medvirkning for studenter og ansatte. Det blir hele tiden snakket om at disse arenaene stadig blir mindre, derfor er det viktig å ivareta modellen vi har i dag, sa han.

Gro-Renée Rambø representerer også vitenskapelig ansatte i styret.

— Det er ingenting som taler for at valgt rektor ikke er bra for oss, sa hun.

Hun reagerte på at ansatt rektor ble betegnet som «normalmodellen», et begrep som brukes av mange andre også, og blant annet i Khrono ved flere anledninger.

— Det er ikke riktig at uh-loven kaller dette normalmodellen. Det ordet er ikke brukt, men det er et ord som har festet seg, sa hun.

Prinsipielt for ansatt

Tom Fidjelands hovedargument for at UiA bør endre modell og ansette rektor var at det vil gi et større tilfang av kandidater og at man slik unngår en uheldig dobbeltrolle der rektor også er styreleder. Videre påpekte han at modellen med ansatt rektor gir styret anledning til også å avsette rektor.

— Begge modeller kan fungere godt i praksis, men jeg ser prinsipielt på det, sa han.

For fire år siden vedtok styret ved UiA med 6 mot 5 stemmer at rektor for inneværende periode (2019-23) skulle velges. Den enste som er igjen fra det forrige styret er nettopp Tom Fidjeland, som sto fast på det han også mente for fire år siden.

Styret vedtok onsdag at ledelsesmodell på fakultetsnivå skal vedtas på et styremøte senere i høst.

Powered by Labrador CMS