Debatt Rune Slagstad

Det liberalt uavhengige universitet er under angrep, nå også i Norge

Universitetet er i Norge en samfunnsinstitusjon med synkende anseelse som stadig flere ønsker seg en andel i, skriver Rune Slagstad i ti teser om universitet- og høgskolesektoren.

Nylig har statsminister Erna Solberg slått et slag for service-universitet som skal trimmes etter politikernes, for ikke å si: statsministerens, behov, hevder Rune Slagstad i tesene som er utgangspunkt for hovedforedraget under den utdanningspolitiske konferansen på Nesna.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Tese 1: Vi befinner oss i et regimeskifte fra «konkurransestaten» til «kunnskapsstaten». Regimeskiftet har både en global og en lokal dimensjon. Den globale dimensjon kan illustreres med fire årstall: 1979, 1989 versus 2008, 2016 – den lokale dimensjon med laksemilliardærer som blir dannelsesagenter.

Tese 2: Fremtid trenger fortid. Skulle norsk historie gjennom de siste tohundre år sammenfattes i én formel, måtte det bli «utdanningsrevolusjon».

Tese 3: Ottosen-komiteen (1965-1970) forente det styringsteknokratiske med en utdanningspolitisk innovasjon. Forslaget om teknokratisk rasjonalisering av universitet og høyskoler til studentfabrikker var på linje med tilsvarende forslag i andre europeiske land. Det internasjonale studentopprøret i 1968 sprang til dels ut av opposisjonen mot disse planene. Komiteens forslag om distriktshøyskoler viste Norge som et utdanningspolitisk foregangsland, forankret i nasjonale særtrekk med sentrum/periferi-dimensjonen som omdreiningspunkt. Men hvorfor ble ikke DH-reformen den retningsgivende reform den kunne ha blitt?

Tese 4: Den utdanningspolitiske diskusjonen fikk fra slutten av 1980-tallet en ny dimensjon. Den er først og fremst knyttet til én person: Gudmund Hernes. Hernes var en tvetydig utdanningsstrateg. Han ble minister med en ambisjon om å løfte det lokale universitetsliv opp på Harvards nivå, men hans resept for akademisk opprykk ga nedrykk.

Hernes var en tvetydig utdanningsstrateg. Han ble minister med en ambisjon om å løfte det lokale universitetsliv opp på Harvards nivå, men hans resept for akademisk opprykk ga nedrykk.

Rune Slagstad

Tese 5: Mjøs-utvalget (2000) vendte ryggen til norsk utdanningshistorie, inklusiv det sentrale spørsmål om institusjonell arbeidsdeling. Mjøs-utvalgets kritikere representerte ifølge professor Mjøs fortiden – han selv derimot fremtiden. Mjøs gjorde som Bøygen: gikk utenom. En løser ikke de utdanningspolitiske dilemmaer ved å se bort fra dem.

Tese 6: Stjernø-utvalget (2008) illustrerer en tankevekkende politisk dynamikk, for ikke å si: dialektikk: Steinar Stjernø var som rektor ved Høyskolen i Oslo en av de skarpeste kritikerne av Mjøs-utvalgets underminering av den institusjonelle funksjonsdeling universitet/høyskole. I 2006 ble Stjernø av sin partifelle, kunnskapsminister Øystein Djupedal, oppnevnt til leder av restruktureringsutvalget («Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning», 2008). Som følge av heftig kritikk ble forslagene lagt i en skuff av SV-statsråd Tora Aasland, men hentet ut av skuffen igjen og relansert i 2015 som Torbjørn Røe Isaksens Høyre-politikk («Konsentrasjon for kvalitet», 2015).

Tese 7: Konkurransestaten fikk sitt nasjonale høydepunkt omkring år 2000 med en klynge markedsteknokratiske strukturreformer innen helse, utdanning og offentlig forvaltning. Med internasjonale organisasjoner, OECD i fremste rekke, som sentrale premissleverandører gled strukturreformene relativt friksjonsløst gjennom under bred politisk konsensus, ikke minst takket være sosialdemokratisk mellomkomst. Konkurransestaten har i norsk kontekst derfor også blitt en sosialdemokratisk avdempet konkurransestat. Men konkurransen fikk en Høyre-dominert omdreining med Solberg-regjeringen i 2013: Kunnskap er «et stadig viktigere verktøy i den internasjonale konkurranse mellom landene. Regjeringen vil vektlegge en stor satsing på kunnskap som avgjørende for å styrke norsk konkurransekraft.»

Konkurransestaten fikk sitt nasjonale høydepunkt omkring år 2000 med en klynge markedsteknokratiske strukturreformer innen helse, utdanning og offentlig forvaltning.

Rune Slagstad

Tese 8: Universitetet er per definisjon en eliteinstitusjon – i Norge en samfunnsinstitusjon med synkende anseelse som stadig flere ønsker seg en andel i. Derav tittelen på mitt foredrag «Populistisk elitisme: universitet overalt». I 2000 var det fire universitet, i dag er det 10. I forkant av Mjøs-utvalget foreslo en av Blinderns utallige pedagogikkprofessorer «Service-universitetet» som «helt ny universitetsmodell» med fleksible, korte yrkesrettede kurs, løsrevet fra de vitenskapelige disipliner: «Here administration and management have full control over the professorate’s total labor, also their research activities.» Da «service-universitetet» i sin tid ble påpekt som en mulig forlengelse av Mjøs-universitetet, ble det viftet bort som en uaktuell fare. Men nylig har Erna Solberg slått et slag for dette service-universitet som skal trimmes etter politikernes, for ikke å si: statsministerens, behov. Det liberalt uavhengige universitet med armlengdes avstand til de politiske makthavere er under angrep i ulike deler av Europa, nå også i Norge.

(les videre under AnnonseN)

Bli varslet om
debatt og nyheter

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste debattinnleggene og de
viktigste nyhetssakene.
-

Tese 9: Det trengs i det norske system en gjennomgripende konstitusjonsdebatt i bred sosiologisk forstand, en debatt om selve samfunnskonstitusjonen: en gjennomtenkning av de viktigste samfunnsinstitusjonene, så som skoler, universitet og sykehus, av deres logikk og egenart, deres normer og verdier, deres grenser og deres gjensidige forhold. Kunnskapsstatsprosjektet dreier seg om å skape en ny samfunnsorden, et nytt regime, med kunnskapsinstitusjonene som systemets akseinstitusjoner.

Tese 10: Vi har nok skap-politikere her i landet – vi trenger flere skapende politikere. Corona-pandemien har aktualiserte nasjonalstatens rolle. Vårt alternativ er ikke nasjonalistisk restaurasjon, men den nasjonale politikkens gjenkomst under postnasjonale betingelser. Det moderne Norge fikk en grunnleggende utforming på 1800-tallet da pengeborgerskap og dannelsesborgerskap fant sammen i en fremtidsrettet koalisjon. I de siste tiår har det vokst frem en ny næringslivselite langs kystnorge. Den formative ringen sluttes på lokalt nivå når laksemilliardærer i Lovund forenes med representanter for kunnskapseliten i Nesna som dannelsesagenter for Fremtidens distriktskole: «Small is Beautiful». Det er på tid med en ny utgave av Torild Skards 70-tallsklassiker: «Det er Oslo som ligger avsides» (Pax 1974).

Powered by Labrador CMS