styremøte nord universitet

Det nye Nord-styret skal planlegge Nesna-revers

Det forrige styret ved Nord universitet vedtok i 2019 å avvikle Nesna som studiested. I torsdagens møte skal det nye styret legge planen for hvordan nedbyggingen skal reverseres.

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet måtte i høring i Stortinget i forbindelse med nedleggelsen av Nesna som studiested i 2019. Nå skal rektoren og det nye styret planlegge hvordan en reversering av beslutningen kan gjennomføres. Her med Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor utdanning og studie på Nord universitet.
Publisert

Hurdalsplattformen sa gjenoppretting og en egen utdanningsinstitusjon på Nesna. Når forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe gjorde ord til handling, var det et studiested i regi av Nord universitet som ble løsningen. En modell og institusjon som ansatte og Nesna-samfunnet har sagt de ikke ville ha.

Ikke se bakover

Torsdag skal styret ved Nord universitet starte på snuoperasjonen og beslutte hvordan det forrige styrets nedleggingsvedtak best mulig kan reverseres. Oppgaven Kunnskapsdepartementet har gitt Nord universitet er å få til et best mulig studietilbud på Nesna, med grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning på planen.

— Ingen er tjent med å se bakover dersom vi skal greie å få til en varig og bærekraftig løsning, sa styreleder Øyvind Fylling-Jensen ved Nord universitet til Khrono etter at oppdraget fra Borten Moe var et faktum.

Utviklingsarbeid

TIl styremøtet har rektor Hanne Solheim Hansen lagt en første utredning på bordet for å komme i gang med arbeidet. Denne planen skal styret ta stilling til på torsdag.

I planen ligger det også et oppdrag fra departementet om å etablere en utviklingsplan for ytterligere utdanningstilbud på Nesna i samarbeid med Kunnskapsdepartementet og andre aktører.

Styremøtet skal også behandle virksomhetsplanen for Nord universitet i tillegg til budsjettet for 2022 og en rekke andre saker.

Syv vedtakspunkter

Dette er forslaget til vedtak fra styret på møtet torsdag 9.desember når det gjelder gjenoppbygging av Nesna.

  1. I henhold til anmodning fra regjeringen vedtar styret å utlyse de samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning (MAGLU) 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning (BLU) på Nesna fra 2022.
  2. De samlingsbaserte studieprogrammene grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 og barnehagelærerutdanning lyses ikke ut på Mo i Rana fra 2022.
  3. Styret ber rektor legge til rette for at ansatte på Nesna som ønsker det, kan få Nesna som varig arbeidssted.
  4. Styret gir styreleder og rektor fullmakt til å gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om økonomisk kompensasjon for ekstra utgifter knyttet til oppfølging av denne saken.
  5. Styret ber rektor om å presentere en full gjennomgang av konsekvenser (økonomi, personal, studenter og infrastrukturkostnader) i neste møte.
  6. Styret ber rektor om å etablere et forpliktende samarbeid med Kunnskapsdepartementet og lokale og regionale aktører for å sikre en god og varig løsning for høyere utdanning på Nesna.
  7. Styret vedtar å opprette en stedlig lederfunksjon på Nesna som rapporterer til toppledelsen ved institusjonen og inngår i relevante lederfora. Styret ber rektor utarbeide et mandat for stillingen og utlyse den så snart som mulig.

Her er lenke til styremøtet som kan følges på video

Powered by Labrador CMS