korona og studiestart

Dette auditoriet har plass til 200. I høst får bare 75 være der samtidig.

Universitet og høgskoler regner med at de kan bruke bare 40 prosent av kapasiteten i store auditorier dersom enmeters-regelen skal overholdes.

I dette auditoriet kan det samles studenter til høsten. Men før visedekan Knut Mørken vet om det kan sitte studenter på annenhver eller tredjehver pult, må UiO-ansatte ut med meterstokken. Det må være minst en meter fra skulder til skulder.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Knut Mørken er foreløpig helt alene i et stort auditorium ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er viserektor for utdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, og venter 6 000 studenter tilbake til fakultetet i august. Mellom 1200 og 1400 av disse får sitt aller første møte med UiO.

I begynnelsen av juni kom meldingen om at universitet og høgskoler kan åpne igjen 15. juni. Da var semesteret i ferd med å bli avsluttet, og alle eksamener skulle uansett avholdes digitalt. Men hvor åpen kan en utdanningsinstitusjon faktisk være dersom man skal holde en meters avstand til hverandre til enhver tid?

I Facebook-gruppen Digital dugnad i høyere utdanning er folk frustrerte. Da jussprofessor Malcolm Langford, som har tatt til orde for at sektoren trenger en krisepakke på en milliard til undervisning, la ut et innlegg om at sektoren nå kan åpne, la flere ut kommentarer om at de ikke får ha all undervisning fysisk på campus i høstsemesteret heller.

Måler rom for rom

Auditoriet Mørken befinner seg i har plass til omlag 200 mennesker. Men med enmeters-regelen, som norske utdanningsinstitusjoner regner med at vil gjelde også i august, kan man nå sitte på annenhver eller tredjehver stol på hver rad, noe som reduserer kapasiteten med en faktor på to eller tre.

Opprinnelig ble enmetersregelen tolket langt strengere, noe som gjorde det aktuelle auditoriet ubrukelig med bare 10 plasser.

— Den nye tolkningen tror jeg gir god mening og samsvarer godt med tolkningen ellers i samfunnet, sier Mørken.

Knut Mørken skuer utover auditoriet.

Dag Rune Olsen, styreleder i Universitets- og høgskolerådet (UHR), har sagt at sektoren må planlegge for at avstandsregelen til høsten blir en meter. Selv om det vil komme en ny beskjed senere i sommer, må det meste som handler om høstsemesteret være klart før fellesferien.

Flere universiteter og høgskoler er nå ute med meterstokk for å måle opp avstand. Og selv om det blir noe undervisning med studenter tilstede på campus, blir det også mye digital undervisning.

Dette er en unntakssituasjon, vi må ta det på best mulig måte

Halvor Austenå, viserektor Universitetet i Sørøst-Norge

— Vi kartlegger rom for rom, sier Halvor Austenå, viserektor for utdanning ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

USN vil ha fysisk undervisning på alle campus.

— Men vi får ikke alle inn samtidig. Dette er en unntakssituasjon, vi må ta det på best mulig måte, sier Austenå.

Timeplanen gjelder, uansett

— Vi regner med at kapasiteten vår blir redusert med seksti prosent. Det vil si at i et stort auditorium, der vi har plass til 300, får vi kanskje inn 120 nå.

Det sier Tage Båtsvik, som er organisasjonsdirektør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Han er opptatt av holdningsskapende arbeid, men sier også at det ikke er lett å regulere avstandsreglene i fellesarealene.

— Vi har generelt forsterket renholdet på alle våre campus. Samtidig må vi ansvarliggjøre ansatte og studenter til å overholde generelle smittevernregler, som å holde avstand, vaske hender og rengjøre arbeidsplasser med tilgjengelig og egnet utstyr før bruk, sier Båtsvik.

Timeplanen legges nå, sier HVL-direktør Tage Båtsvik.

— Vi skal være så åpne vi kan, og det blir en langt mer fysisk høst enn vår, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Han forteller at det største auditoriet ved UiO normalt har plass til 600 mennesker. Nå vil universitetet, hvis ikke retningslinjene endres ytterligere, ikke samle mer enn 200 mennesker samtidig.

— Hva dersom det før studiestart kommer beskjed om at enmeters-regelen oppheves?

— Det er nå en svær kabal som legges, og vi må ta valg med en viss varighet, sier Stølen.

Det samme sier Båtsvik.

— Timeplanen for høsten blir klar før sommerferien. Den vil uansett være gjeldende, selv om det skulle bli lettelser i smittevernreglene. Men skulle dette skje vil vi ha bedre muligheter til å utnytte fellesarealer, grupperom og studentarbeidsplasser.

NTNU håper å kunne ha skoleeksamen i høstsemesteret. Men også ved Norges største universitet blir det vanskelig å gjøre om på undervisningsplaner som nå legges.

— Det er det som er så krevende nå. At mange tenker at for eksempel en-metersregelen kan opphøre en gang i høst, og at vi da kan gå tilbake til slik det var. Men timeplanleggingen er en komplisert prosess, og det vil ikke være forsvarlig å snu om på dette midt i et semester, har prorektor Berit Kjeldstad sagt til Universitetsavisa.

Trivselsvakter

— Jeg skulle veldig gjerne vært foruten enmeters-regelen. Men jeg har stor forståelse for regelen. Vi har ikke kohorter, så det skifter hvem som går sammen, hvem som er sammen i kantinen, og vi har vanligvis forelesninger med opp til 200 studenter. Men jeg gleder meg til den regelen er borte, sier Seunn Smith-Tønnessen.

Seunn Smith-Tønnessen er universitetsdirektør i Agder. Hun gleder seg til enmetersregelen fjernes.

Hun er universitetsdirektør ved Universitetet i Agder (UiA). Som flere andre institusjoner vil UiA nå leie lokaler i sentrum i Grimstad og Kristiansand. I tillegg vil universitetet ha trivselsvakter på plass ved studiestart.

— Vi pleier å ha et mottaksapparat med ansatte som svarer på spørsmål og viser vei på campus. I år vil disse være der i 14 dager, det vil være flere enn vanlig, og de skal også passe på at avstandsreglene blir holdt, sier Smith-Tønnessen.

Hun sier at studiestartfestivalen blir avlyst i år. Når det gjelder kantinedrift, er den omfattet av regler for serveringssteder.

— Dette ser vi på, og vi har også en dialog med andre universiteter om hva de gjør med sine kantiner, sier direktøren.

Bekymret for t-banen

Mørken er bekymret for kollektivtransporten i Oslo. Svært mange av studentene tar t-banen til Blindern eller Forskningsparken. På de samme banesettene vil man finne studenter som skal til BI i Nydalen.

— I rushtiden er det stor trengsel på t-banen, hvordan skal det blir når universitetene åpner og det bare er halv kapasitet, spør han.

Han er også opptatt av hvordan man kan få nok plass til studenter som skal delta på digital undervisning på campus, mange vil jo ikke rekke hjem i den vanlige pausen på 15 minutter.

Morten Brekke, som er viserektor for utdanning ved UiA, sier at der er det lagt opp til at studentene skal ha fysisk undervisning bare ett sted i løpet av en dag; enten i sentrum av Kristiansand eller Grimstad, eller på campus i de samme byene.

— Kommuneoverlegen har gått gjennom bygningene våre, og vi har blant annet markert med grønne plakater hvilke studentarbeidsplasser som kan brukes. Men vi synes noen av signalene som kommer er litt uklare, hva er for eksempel et «arrangement»?

UiA har allerede nå lagt ut noe informasjon om studiestart og fadderuke. Det blir aktiviteter for nye studenter i år også:

— Men vi vil ikke ha 3 000 mennesker her samtidig, sier Brekke.

Også i Bergen tenker man på hvordan studenter og ansatte skal komme seg til campus. Høgskulen på Vestlandet med sine nærmere 20.000 studenter, ligger like ved bybanetraseen.

— Vi ønsker studenter og ansatte tilbake til campus, og planlegger for åpne campus. Men det er også et nasjonalt råd om å begrense bruk av kollektivtransport i store byer. Vi vil særskilt oppfordre studenter og ansatte i Bergen om å bruke alternativ til kollektiv transport til og fra campus, sier Tage Båtsvik, og legger til at det også handler om at høgskolen vil ta sin del av ansvaret for å begrense bruk av kollektivtransport.

Matematikkprofessor Knut Mørken vil ta imot studenter på campus på UiO. Men det er mye som må på plass før studentene kan komme i august.

Leier konferansesenter

Universitetet i Bergen (UiB) er et byuniversitet, og mange av studentene bor også i byen. Men i høst får de ikke nødvendigvis undervisning der de har pleid å få den.

Da universitetsstyret ved UiB hadde møte i slutten av mai, ble de orientert om at universitetet vurderte å leie Grieghallen for å kunne gi fysisk undervisning til flere. Nå blir det ikke forelesninger i Grieghallen, men UiB har inngått avtale om å leie flere andre lokaler i sentrum. Noen av dem skal brukes til seminarrom, men i tillegg har universitetet leid Salem konferansesenter, som har storsal med plass til 165, og i tillegg kaféareal.

Det ene er nemlig de rene forelesningssituasjonene, der mange samles. Men en god del av undervisningen skjer i mindre grupper. De trenger også større lokaler enn før.

— Det har vært utfordrende å finne mange nok lokaler der vi kan ha plass til mellom 20 og 30, sier Samdal.

Hun sier at også UiB har avventet en avklaring om enmeters-regelen.

— Men vi ser på det som nødvendige rammer, vi har ikke kohorter og klasser.

Nettopp på grunn av avstandsreglene, kan heller ikke lesesaler og andre studentarbeidsplasser utnyttes fullt ut. Derfor legger UiB til rette for studentarbeidsplasser alle steder det er mulig, som i luftige gangareal.

Powered by Labrador CMS