ti kommuner berørt

Dette gjelder for studenter og ansatte

Kunnskapsdepartementet har spesielt informert om gjennomføring av praksis for studenter i de ti kommunene berørt av ny nedstenging.

Studenter i lærerpraksis skal ha praksis på såkalt rødt nivå. Det innebærer digital praksis om mulig.
Studenter i lærerpraksis skal ha praksis på såkalt rødt nivå. Det innebærer digital praksis om mulig.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag skal Kunnskapsdepartementet ha møte med fagskoler, høgskoler og universiteter, Universitets og -høgskolerådet og flere studentorganisasjoner, etter det ukontrollerte utbruddet av mutant-smitte i Nordre Follo kommune.

Men allerede lørdag sendte departementet ut en e-post til institusjonene i de ti kommunene i Oslo-området som er berørt av utbruddet.

Fakta

Disse kommunene er berørt

  • Enebakk
  • Frogn
  • Indre Østfold
  • Moss
  • Nesodden
  • Nordre Follo
  • Oslo (mange utdanningsinstitusjoner)
  • Vestby
  • Våler
  • Ås (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)

Der informerer de om hva som gjelder for studenter, studenter i praksis og ansatte i de ti kommunene per nå.

Dette gjelder for alle studenter

I e-posten konstaterte departementet digital undervisning for alle og stengte lokaler for alle studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Departementet slår fast at dette gjelder for alle typer tilgang — uten unntak.

I tillegg informerte departementet mer i detalj om gjennomføring av praksis, som du kan lese litt lenger ned i denne saken.

Departementet opplyser for øvrig at det ikke er endringer for resten av landet siden sist de informerte institusjonene: Det er fortsatt ønskelig å få til fysisk undervisning der det lar seg gjøre, utenfor de ti kommunene.

Dette gjelder for ansatte

For ansatte er institusjonene åpne, men det er innført påbud om hjemmekontor på lik linje med resten av arbeidslivet. Nå heter det at:

«Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten».

Dette gjelder for praksis

Flere studenter skal ut i praksis fra mandag. Kunnskapsdepartementet informerer om at praksis fortsatt kan «gjennomføres i tråd med regler og råd om smittevern, og i samråd med praksisfeltet».

Dette gjelder selv om universitetene og høgskolene er stengt for studenter fram til 31. januar.

Departementet skriver følgende:

«Reiser til praksissted kan anses som nødvendig reise, men institusjonene må gjøre seg kjent med reiserådene som gjelder i de enkelte kommunene. Noen steder er det ikke mulig å reise på tvers av kommuner. Tilgangen til universiteter og høyskoler er i de fleste tilfeller ikke en forutsetning for å gjennomføre praksis i helse- og sosialfagutdanninger og lærerutdanninger».

Departementet skriver at det er viktig at studenter så langt det er mulig skal unngå å bli forsinket i studiene. Det vises til handlingsrommet som ligger i midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger under covid-19-utbruddet.

Dette innebærer at utdanningsinstitusjonene har rom for å gjøre unntak fra rammeplaner og retningslinjer når det er er forsvarlig og nødvendig, for å opprettholde studieprogresjon og læringsutbytte, også dersom ikke praksis kan gjennomføres.

Spesielt om helse- og sosialfagpraksis skriver departementet:

«Praksis i helse- og sosialfagutdanninger bør kunne gjennomføres i samarbeid med praksisfeltet, innenfor smittevernstiltakene som gjelder for helse- og velferdstjenestene. Universitetene og høyskolene bør oppfordres i samarbeid med praksisfeltet til å bidra til løsninger som i størst mulig grad opprettholder praksiskapasiteten samtidig som nødvendig smittevern ivaretas.»

Rødt nivå for lærerstudenter

Med de nye tiltakene innføres også «rødt nivå» i skoler og barnehager. Departementet skriver:

«Når det gjelder praksis i lærerutdanning, har Utdanningsdirektoratet og departementet anbefalt at praksis for lærerstudenter gjennomføres også på rødt nivå. Lærerstudenter som er i praksis, skal forstås som ansatte, og følge veileder for smittevern på linje med ansatte».

Dersom skoler og barnehager stenges, bør man forsøke å få på plass digital praksis.

«Sektoren har allerede nedlagt et arbeid i dette og har erfaringer på området, særlig på skolefeltet. Departementet vil peke på at praksisstudentene representerer kompetanse og ressurser som kan være en merverdi for praksisstedet i en krevende situasjon», skriver departementet.

Mer informasjon er ventet mandag

I møtet mandag er samtlige rektorer for universiteter, høgskoler og fagskoler i de ti kommunene, Universitets- og høgskolerådet, Organisasjon for norske fagskolestudenter, Norsk studentorganisiasjon, studentorganisasjonen for norske utenlandsstudenter ANSA og Samskipnadsrådet.

Departementet opplyser til Khrono at de i etterkant av møtet vil vi sende et oppsummerende brev til de som var tilstede.

Khrono følger saken videre.

Powered by Labrador CMS