Debatt ● Althe, Hovdenak, Olsen og Randen

Direkte flaut for Kunnskaps-Norge å avvikle SFU-ordningen

Skal vi klare å dyrke fram disse fremragende fagmiljøene som hevder seg på internasjonalt toppnivå, kan vi ikke skrote den viktige konkurransearenaen SFU-ordningen utgjør, skriver fire studentledere.

Studentledere fra NTNU, UiB, UiO og Nord Universitet reagerer på avviklingen av SFU-ordningen.
Publisert Oppdatert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

I den siste tiden har vi kunnet lese at både sektoren, senterlederne og Nokut fraråder avvikling av ordningen Senter for fremragende utdanning (SFU). I et nylig høringsbrev til statsbudsjettet har Studenttinget NTNU, Studentparlamentet UiB, Studentparlamentet UiO og Studentorganisasjonen Nord uttrykt vår sterke uenighet med regjeringens forslag.

Først og fremst er det uheldig å berømme senter for fremragende forskning (SFF) og senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), samtidig som man kutter en tilsvarende ordning for utdanningssentrene. Dette sender et uklart signal om betydningen av samspillet mellom forskning, utdanning og formidling i vår sektor. 

Utdanning er, og skal være, en like viktig del av universitetenes og høyskolenes samfunnsoppdrag som forskning og formidling, og SFU-ordningen har bidratt til å fremheve denne balansen. SFU-ordningen har gitt ett kvalitetsstempel til fagmiljøer som er fremragende, som har bidratt til kunnskapsdeling, videreutvikling og forskning på hvordan vi bedriver høyere utdanning. 

Det er direkte flaut at Norge som kunnskapsnasjon ikke skal berømme utdanning på lik linje med forskning og innovasjon, med en tilsvarende satsing på fremragende utdanning.

Sektoren har vært tydelig på at denne ordningen vært en stor suksess og vi ønsker å belyse forslaget fra studentperspektivet. SFU-ene har gitt institusjonene muligheten til å konsentrere seg om kvalitetsutvikling, med ekstra ressurser over en gitt tidsperiode, med langvarige resultater. Dette har resultert i varige endringer og forbedringer i utdanningskvalitet. Å fjerne SFU-ordningen vil undergrave den langsiktige satsingen på fremragende utdanningskvalitet i høyere utdanning.

Det som gjør disse senterne unike er deres evne til å sette studenten i sentrum.

Althe, Hovdenak, Olsen og Randen

Det som gjør disse sentrene unike er deres evne til å sette studenten i sentrum. I dagens sentre er studenten både pådriver, partner og en del av målgruppen. Dette ser vi er noe av det som gjør at man klarer å tenke nytt og utvikle utdanning på et fremragende nivå, som både moderniserer, digitaliserer og strekker seg langt for å videreutvikle den pedagogiske praksis.

Ved våre institusjoner har SFU-ene bidratt til varige kulturendringer innenfor utdanningsområdet. Noen eksempler på nettopp denne kulturendringen og SFU-enes bidrag til kunnskapsdeling på tvers av fagmiljøer, er det pågående arbeid ved NTNU og Nord universitet om å starte mer innovasjonsrettet undervisning i flere av miljøene ved NTNU og Nord universitet. SFU-en Engage har vært premissleverandør i arbeidet om å utvikle våre institusjoner, hvor de har bidratt med forskningsbasert kunnskap om høykvalitetsundervisning i en tverrfaglig kontekst. 

Ved UiO har CELL bidratt til innovative undervisningsmetoder med en erfaringsbasert praksis som også strekker seg utover det juridiske nedslagsfeltet ved UiO, ved å fungere som utviklingsstøtte og dialogpartner for flere institusjoner i Norge. Og ved UiB har SFU-en bioCEED bidratt med nyskapende undervisnings- og vurderingsformer for flere fagmiljø i tett samarbeid med studentene. Et arbeid som har resultert i prisvinnende tiltak nasjonalt.

Vi ønsker å poengtere at SFU-ene har gått en lang vei siden Riksrevisjonens rapport i 2019, hvor vi ser nytten av de fremragende initiativene på tvers av institusjoner, men også internasjonalt. SHE ved UiO har jobbet for bærekraftig helseutdanning med samarbeid på tvers av landegrenser og universiteter gjennom universitetsalliansene.

Vi må spille våre sentre gode, bidra til videreutvikling av nye sentre og stimulere til samarbeid om prominente løsninger for høyere utdanning. Dette tar tid og ressurser — La oss derfor se det enorme potensial og satse videre på fremragende utdanningssentre.

Vi har bare løftet et lite knippe eksempler på hva som er mulig å få til med en slik dedikert satsing på kvalitetsutvikling. Vi frykter at lignende satsinger ikke vil være mulig i framtiden, hvis fagmiljøer ikke kan prioritere og arbeide for å kunne bli senter for fremragende utdanning. Ved å fjerne det vi anser som et av de viktigste insentivene for varig kulturendring innenfor utdanningskvalitet, vil det bli mindre spillerom for institusjonene til å faktisk drive FoU-virksomhet rundt fremragende utdanningskvalitet.

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2023 — 2032 poengterer regjeringen følgende, under langtidsmålet om høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning.

Målet om høy kvalitet og tilgjengelighet i forskning og høyere utdanning omfatter fremdeles en ambisjon om flere fremragende fagmiljøer, som var den forrige målformuleringen. Stadig flere norske forskningsmiljøer hevder seg på internasjonalt toppnivå og vinner frem i den internasjonale konkurransen. Regjeringen har en ambisjon om flere fremragende fagmiljøer og vil legge til rette for virkemidler som bidrar til at den gode utviklingen fortsetter. Målformuleringen signaliserer samtidig at regjeringen har ambisjoner om forbedringer i hele bredden av norsk og samisk høyere utdanning.

Vi er enige i regjeringens ambisjoner om forbedringer i hele bredden av norsk og samisk høyere utdanning, men det vil være en total skivebom på målbildet for 2032, ved å fjerne det viktige virkemiddelet SFU-ordningen utgjør. Ved å fortsette med SFU-ordningen gjennom HK-dir vil vi kunne berømme de som lykkes, gi de anledning til å strekke seg enda lengre og bidra til et kvalitetsløft for utdanning i hele landet. 

Som studentrepresentanter frykter vi at en økt rammefordeling på bekostning av SFU-ordningen ikke vil resultere i bedre utdanning- eller undervisningskvalitet. Skal vi klare å dyrke fram disse fremragende fagmiljøene som hevder seg på internasjonalt toppnivå, kan vi ikke skrote den viktige konkurransearenaen SFU-ordningen utgjør.

Powered by Labrador CMS