Skjermdump fra direktesending.

Nord-styret sier ja til å nedbemanne med inntil 30 årsverk på lærerutdanningen

Nedbemanner. Nord universitet mener de må nedbemanne på fakultetet som har lærerutdanningen. Styret sa ja til å kutte med inntil 30 årsverk i sitt møte fredag 25. oktober.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Nord universitet diskuterte fredag 25. oktober den vanskelige økonomiske situasjonen ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU).

I styrepapirene står det at de omfattende kuttene gjør at det er usikkert om kvaliteten på lærerutdanningen kan opprettholdes.

Fakta

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet

Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ble opprettet 1. januar 2017.

Fakultetet har 3500 studenter og cirka 335 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis, som er under reakkreditering hos Nokut.

Inntektsrammen for FLU er på 257,6 mill i 2019, en nedgang fra 274,2 mill i 2018.

Fakultetet fikk en ekstraordinær bevilgning på 15 millioner kroner i mars i år.

I 2019 ligger det an til et merforbruk på 25,9 millioner.

Kilde: Nord.no og styrepapirer til universitetsstyret 25. oktober

Styret fikk presentert behovet for å kutte kostnadene på fakultetet med 20 millioner i 2020 og 10 millioner i 2021.

Styret fikk også presenterte at dette til sammen i 2020 og 2021 vil innebære at man kutter 30 årsverk. I forslaget til vedtak står det at nedbemanningen kan komme til å medføre oppsigelser.

I styret poengterte rektor Hanne Solheim Hansen at man vil prøve alle andre muligheter før oppsigelser, og at alle disse prosessene vil bli grundig drøftet med de tillitsvalgte.

Vedtaket i saken

Dette vedtok styret ved Nord enstemmig:

  1. Styret tar status økonomisk situasjon ved FLU til etterretning.
  2. Styret ber om at rektor iverksetter ytterligere tiltak for å tilpasse aktiviteten ved FLU til gjeldende budsjettrammer
  3. Styret tar til etterretning at tilpasningen til de økonomiske rammene krever en større nedmanning ved FLU som også kan komme til å medføre oppsigelser av ansatte.
  4. Tilpasningen skal være gjennomført innen utgangen av 2021 og fakultetet gis anledning til å ha midlertidige negative avsetninger i perioden. FLU tilføres ikke nye ekstraordinære rammer.
  5. Styret ber om ny status i forbindelse med endelig budsjett 2020 i desembermøtet.

Dekanen: — Mye skyldes nye masterkrav

Dekan Egil Solli fikk også presentert for styret hva fakultet allerede har foretatt seg av innsparingstiltak.

Solli fortalte at veksten man ser i stillinger på rundt 30 årsverk fra fusjonstidspunktet i 2016 fram til slutten av 2018 er relatert til 10 årsverk på etter- og videreutdanning, samt 20 årsverk som mye kan kobles til de nye kompetansekravene det stilles når lærerutdanningen nå har blitt masterbasert. Fra et krav om 20 prosent førstekompetanse, er kravet nå 50 prosent.

— Det er en vesentlig årsak til denne økningen, fortalte Solli.

Det var en alvorstynget dekan som fikk anledning til å orientere styret, helt på slutten av styredebatten om økonomien på hans fakultet. Solli startet med å si:

— Situasjonen ved mitt fakultet er krevende. Den er utfordrende og jeg vil si vanskelig.

Solli trakk fram Nokuts tilsyn med fakultets doktorgradsprogram, der man ennå ikke har noen avklaring, han trakk fram den nye masterbaserte lærerutdanningen, studiestedsstrukturdebatten med Nesna-saken helt sentral, og nå økonomien som kan ende i oppsigelser.

— Varslet om situasjonen

— Jeg varslet rektor om situasjonen i september/oktober 2018. De prognoser vi ser for utviklingen i 2019 er helt i tråd med det vi har skissert opp. Så utfordringen er ikke at vi ikke har kontroll, la Solli til. Samtidig sa han at de hadde fått beskjed om å ikke rydde mer i studieporteføljen før studiestedsstrukturdebatten var avgjort.

Blant de grepene de har gjort er å redusere møte- og reisetid for alle ansatte. Innsparingen her utgjør 5 årsverk. Han trakk også fram at det blir nevnt at man har mange små emner, men skal man ha en god og konkurransedyktig lærerutdanning må man ved Nord universitet kunne tilby det samme som man gjør andre steder.

Solli trakk også fram at alle vil at man skal satse på etter- og videreutdanning, og slik satsing innebærer også at man får et stort omfang av emner i porteføljen.

Se også: Her finner du styrepapirene

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS