OsloMet-styret møttes på et hotell i København for å holde styremøte, seminar og gjennomføre studiebesøk på Copenhagen Business School. Foto: Tove Lie

OsloMet med maratonmøte i København

Styremøte. Det ferske universitetet OsloMet opprettet sitt første masterprogram på egen kjøl, vedtok at varslingsrutinene skal gjennomgås og signerte Magna Charta. Styret er også fornøyd med økonomistyringen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Du kan lese Khronos livestream fra deler av møtet nederst i saken).

København/Oslo (Khrono): Universitetsstyret på OsloMet møttes på hotell i København tirsdag 6.mars for å holde sitt andre styremøte som universitet. Khrono var tilstede på det meste av møtet som var planlagt å skulle vare i åtte timer, men måtte dra hjem til gamlelandet før debatten om utviklingsavtaler og nytt årshjul var ferdig behandlet.

Mye tid på revisjon

Det var en lang dagsorden, hvor blant annet årsrapport, årsregnskap, kvalitetsrapport og utviklingsavtale mellom OsloMet og Kunnskapsdepartementet ble diskutert.

Styret brukte også mye tid på revisjon. Tre representanter fra Riksrevisjonen var flydd inn, samt internrevisor Tore Dæhlin. Revisjonsdebatten ble ført bak lukkede dører i to timer. Riksrevisjonens eventuelle merknader har såkalt utsatt offentlighet, og blir ikke offentlig før 1.mai. Samtidig foretok styret en evaluering av sin egen internrevisjon.

Det kom også tydelig fram i styremøtet at OsloMets ledelse sliter med å finne en tilfredsstillende rolle og form for å komme i inngrep med sine uavhengige «ombud» - internrevisor og studentombudet - som begge rapporterer direkte til styret.

Hovedutfordringen var hvordan unviersitetet skal ta læring av sakene som studentombudet og internrevisor behandler.

Gult og rødt på kvalitet

Kvalitetsrapporten på OsloMet viser at man fortsatt sliter med å nå de oppsatte målene. Det er særlig uteksaminerte doktorgradskandidater på normert tid, og etter seks år, samt tallet på utvekslingsstudenter som lyser rødt i rapporten og roper på tiltak.

Dette er ikke noe OsloMet, som ferskt universitet er alene om.

Det eneste som er grønt - og hvor man har nådd målene i 2017 er på uteksaminering av bachelor- og mastergradsstudenter. Resten lyser gult, og i hovedsak er det ikke målsatte områder, men der tiltak er satt i verk. Som faglig tidsbruk og hvordan studentene opplever studiekvaliteten, for eksempel.

God økonomistyring

OsloMets årsrapport og regnskap for 2017 viser blant annet at de brukte 114 millioner kroner mindre enn budsjettert i 2017.

Økonomidirektør Line Haugen viste til at dette i hovedsak skyldtest økte inntekter. Styret var i hovedsak fornøyd med god økonomistyring.

Styret, som manglet to av sine eksterne styrerepresentanter, Torger Ødegaard og Shazahd Rana, skal bruke to døgn i utlendighet. Etter planen skal de evaluere seg selv etter møtet. Onsdag skal de på studiebesøk på Copenhagen Business School (CBS).

Som ferskt universitet vedtok også styret å signere Magna Charta Universatum. Ansattrepresentant Bjørn Smestad kritiserte at sakspapirene i saken i sin helhet var på engelsk. Utover dette vedtok man signeringen uten debatt.

Khrono dekket møtet løpende gjennom store deler av dagen, og du kan lese feeden i vinduet under her.

Fullstendig dagsorden for møtet, og lenke til alle sakspapirer, finner du helt nederst i saken.

(Denne saken er oppdatert etter at Khrono avsluttet direktedekningen av møtet kl 16.05).

Live Blog Styremøte OsloMet 6. mars 2018

Alle sakspapirer her.

Vedtakssaker

 • Årsrapport for 2017
 • Årsregnskap og økonomisk status for 2017
 • Kvalitetsrapport for OsloMet - storbyuniversitetet. Studieåret 2016-2017
 • Etatsstyringsmøtet 2018
 • Utviklingsavtale mellom OsloMet og departementet
 • Saksbehandling av organisasjonsendringer ved OsloMet
 • Etablering av masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk, 120 studiepoeng
 • Nedlegging av bachelorstudiet i Facility Management og oppheving av graden
 • Nedlegging av fellesgradsstudiet International Master in Digital Library Learning (DILL) og oppheving av graden
 • Invitation to sign The Magna Charta Universitatum
 • Forslag til revisjonsplan - perioden 1.1.2018-1.7.2018

Diskusjonssaker

 • Utarbeidelse av ny måltavle for OsloMet
 • Evaluering av internrevisjon ved OsloMet

Orienteringssaker

 • Protokoll Universitetsstyret
 • Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling
 • Studentombudets årsrapport for 2017 19-2018
 • Rapport skikkethetsvurdering ved OsloMet for 2017 19-2018
 • Status og fremdrift i implementering av universitetsstatus og navneendring 19-2018
 • Internrevisjonens Perioderapport 1.1.17 - 31.12.17 19-2018
 • Rektors orienteringer 6. mars 2018
Fakta

OsloMet styremøte 6. mars 2018

Alle sakspapirer her.

Vedtakssaker

 • Årsrapport for 2017
 • Årsregnskap og økonomisk status for 2017
 • Kvalitetsrapport for OsloMet - storbyuniversitetet. Studieåret 2016-2017
 • Etatsstyringsmøtet 2018
 • Utviklingsavtale mellom OsloMet og departementet
 • Saksbehandling av organisasjonsendringer ved OsloMet
 • Etablering av masterstudium i bygg- og konstruksjonsteknikk, 120 studiepoeng
 • Nedlegging av bachelorstudiet i Facility Management og oppheving av graden
 • Nedlegging av fellesgradsstudiet International Master in Digital Library Learning (DILL) og oppheving av graden
 • Invitation to sign The Magna Charta Universitatum
 • Forslag til revisjonsplan - perioden 1.1.2018-1.7.2018

Diskusjonssaker

 • Utarbeidelse av ny måltavle for OsloMet
 • Evaluering av internrevisjon ved OsloMet

Orienteringssaker

 • Protokoll Universitetsstyret
 • Referat Sentralt IDF - informasjon, drøfting, forhandling
 • Studentombudets årsrapport for 2017 19-2018
 • Rapport skikkethetsvurdering ved OsloMet for 2017 19-2018
 • Status og fremdrift i implementering av universitetsstatus og navneendring 19-2018
 • Internrevisjonens Perioderapport 1.1.17 - 31.12.17 19-2018
 • Rektors orienteringer 6. mars 2018
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS