Utmerkelser ved UiS

Disse åtte er utnevnt til meritterte undervisere

Seks kvinner og to menn har blitt nye meritterte undervisere ved Universitetet i Stavanger.

Fra oppe t.v.: Førsteamanuensis Dagrunn Nåden Dyrstad, professor Eirik Bjorheim Abrahamsen, professor Finn Arne Jørgensen, førsteamanuensis Janne Fauskanger, førsteamanuensis Lise Karin Meling, førsteamanuensis Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis Tuula Helka Skarstein og førsteamanuensis Ingvil Førland Hellstrand ble i dag utnevnt som meritterte undervisere.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret ved Universitetet i Stavanger (UiS) utnevnte torsdag merriterte undervisere for andre gang.

20 søkere meldte seg innen fristen 1. november i fjor, og en sakkyndig komité har kommet frem til at åtte av søkerne kvalifiserer for status som merittert underviser, skriver universitetet selv på egne nettsider.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

De åtte er:

 • Dagrunn Nåden Dyrstad, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet

— Å følge studentene fra starten av masterutdanningen og se hvordan de tilegner seg læring gjennom teori og praksis, hvor de til slutt blir kompetente intensivsykepleiere, det er bare en fantastisk opplevelse og en belønning i seg selv. Dette gjør meg veldig stolt både på studentenes og UiS sine vegne, sier Dyrstad.

 • Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie

Dette er andre gang Jørgensen meritteres — første gang var ved Umeå universitet i 2016.

— Dobbelmerittering betyr ikke at jeg er dobbelt så merittert, for kriteriene har jo vært relativt like. Men det har likevel skjedd mye utvikling i de fem årene som har gått - da jeg kom til UiS i 2017 havnet jeg i en veldig annerledes undervisningssituasjon med nye muligheter og nye utfordringer, skriver Jørgensen i en SMS. Han legger til:

— Dette er jo noe av det jeg ser på som sentralt i meritteringssystemene, at man jobber aktivt med å utvikle seg som underviser, prøver nye ting hele tiden og tenker aktivt på de skiftende behovene til de man har ansvar for å undervise. Jeg liker variasjon i undervisningen og kjeder meg dersom jeg skal gjøre det samme hvert år.

Selv om han er glad for anerkjennelsen, mener han at det kanskje er enda viktigere at meritteringsordningen bidrar til å sette fokus på god undervisning og utvikling av pedagogisk kompetanse.

— Det er veldig positivt at de fleste universitetene i Norge har slike ordninger nå. Utfordringen blir å følge opp - hvordan kan vi sikre oss en systematisk satsning på et mer kollektivt nivå, og at meritteringsordningen ikke bare blir en individuell belønning, skriver Jørgensen.

 • Janne Fauskanger, førsteamanuensis i matematikkdidaktikk

— Vi som jobber med profesjonsutdanningene har ofte opp mot 80 prosent undervisning og 20 prosent forskningstid. Da blir undervisningskomponenten en svært viktig del av arbeidshverdagen vår. For min egen del prøver jeg hele tiden å utvikle meg selv, justere og lytte til tilbakemeldinger, sier Fauskanger som har undervist på lærerutdanningen siden 1992, i en sak på universitetets nettsider.

 • Lise Karin Meling, førsteamanuensis ved avdeling for klassisk musikk

— Jeg er veldig glad og stolt over å ha blitt utnevnt til merittert underviser. Jeg er svært opptatt av hvordan studenter lærer og hvordan legge til rette for et godt læringsmiljø, og har jobbet mye med ulike utviklingsprosjekter og metodikk. Å bli utnevnt til merittert underviser er en anerkjennelse ikke bare for meg, men for hele fagmiljøet mitt på Fakultet for utøvende kunstfag, skriver Meling i en SMS.

 • Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis i samfunnssikkerhet og krisehåndtering

— Jeg synes dette er en fantastisk ting. I akademia har vi gått i mange år og kjent på at folk som bruker mye tid på undervisning og står på ikke har blitt anerkjent for jobben de har gjort. Derfor er jeg så glad for at vår innsats overfor studentene nå får betydning karrieremessig, sier Scharffscher, som for tiden også leder et forskningsprosjekt på krisehåndteringen av koronapandemien.

 • Tuula Helka Skarstein, førsteamanuensis i naturfag ved barnehagelærerutdanningen

— Mye av driven min ligger i at jeg ser at studentene får noe igjen. Når de gir positive tilbakemeldinger øker det lysten min til å gjøre det enda bedre neste gang. Målet mitt er å gjøre studentene interesserte i naturen, slik at de kan ta med seg den fascinasjonen ut i jobben som barnehagelærere, sier Skarstein i en sak på universitetets nettsider.

 • Ingvil Hellstrand, førsteamanuensis i kjønnsstudier

— Jeg synes jo dette er veldig stas og mener det er bra at UiS satser såpass sterkt på dette med å utnevne hele åtte personer, skriver Hellstrand i en SMS.

 • Eirik Bjorheim Abrahamsen, professor i risikostyring

— Jeg er glad og svært takknemlig over å ha blitt utnevnt som merittert underviser. Det å oppleve at studentene blir engasjert og motivert i undervisningen er noe som er utrolig givende, skriver Abrahamsen i en e-post.

Andre runde ved UiS

Fakta

Ved UiS skal en merittert underviser ha:

 • et tydelig fokus på studentenes læring
 • utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid
 • en forskende tilnærming til undervisning og læring
 • en kollegial holdning og fokus på kollektiv utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet

I tillegg skal vedkommende ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvor to av disse skal være ved norske institusjoner.

Ordningen omfatter de fire stillingstypene førsteamanuensis, førstelektor, professor og dosent.

Kilde: UiS

De åtte utnevnte underviserne vil få en permanent årlig lønnsøkning på 50 000 kroner beregnet ut fra en 100 prosent stilling.

Men prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, har tidligere gjort det klart at dette også vil ha innvirkning for eventuelle opprykk.

— På samme måte som man får kompetanseopprykk basert på meritter i forskning, er dette en status man beholder. Det er dessuten lagt opp slik at det kan få betydning for kompetanseopprykk med de nye regler som vi nå har på dette feltet, sa Eggen i fjor.

Dette er andre gang styret gir denne utmerkelsen til gode undervisere, siden styret vedtok å opprette en slik meritteringsordning i 2019.

Fra før har førsteamanuensis Kristin Hjorthaug Urstad, professor Benn Folkvord, førsteamanuensis Milica Savic og professor Jan Terje Kvaløy har fått status som merittert underviser.

Styret vedtok imidlertid å ta en pause på et år, for å vurdere ordningen.

Det betyr at neste utlysningsrunde først vil starte 1. september 2022 med søknadsfrist 1. november.

(Oppdatert 12.03 kl. 13.09 med kommentarer fra Eirik Bjorheim Abrahamsen)

Powered by Labrador CMS