meteren

Doble signaler om hvilke regler som gjelder på campus

Er det bare i undervisningssituasjonen meteren er opphevet på campus? Regjeringen og statsråd Ola Borten Moe gir ulik beskjed. Rektorer er forvirret.

Rektor ved NMBU, Curt Rice, og flere med ham er forvirret med tanke på hva som egentlig gjelder når det kommer til krav om å opprettholde meteren eller om det kan fravikes i alle sammenhenger på campus.
Publisert

Onsdag morgen ble ledelsen ved universiteter og høgskoler orientert av statsråd Ola Borten Moe om de reglene knyttet til koronasituasjonen.

Flere rektorer reagerer på motstridende beskjeder fra regjeringen på den ene siden, og statsråden på den andre siden.

Curt Rice: Dans i kantina?

Rektor ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet), Curt Rice, er blant dem.

— På direkte spørsmål i møte i dag om det er mulig å fravike meteren i undervisning, så bekreftet statsråden at det er tilfelle. Og så la han uoppfordret til lesesaler, bibliotek og kantiner der det er faste plasser. Da kan kanskje studentene danse i kantina, siden de ikke får lov til det på utestedene, bemerker Rice i en kommentar til Khrono.

regjeringen.no står det:

«Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilstrebe full fysisk tilstedeværelse ved undervisning. Anbefalingen om 1 meter avstand kan fravikes ved undervisning.»

Det Curt Rice spør seg om, og flere med ham er: Hva er det som gjelder?

Sunniva Whittaker, rektor for Universitetet i Agder og leder av universitets- og høgskolerådet (UHR), syns også signalene var litt vanskelig å tyde, men hun regnet med oppklaring i brevet sektoren skal få.

Utdyper i brev institusjonene

Forsknings- og utdanningsminister Ola Borten Moe utdyper i e-post til Khrono om hva som gjelder. Kunnskapsdepartementet opplyser at denne informasjonen vil være med i brev som går til sektoren.

— Regjeringen har anbefalt at institusjonene skal tilstrebe full fysisk tilstedeværelse og at studentene så langt det er mulig får en normalisert studiehverdag og studiemiljø. Institusjonene skal samtidig drive smittevernfaglig forsvarlig. Anbefalingen om en meter avstand kan fravikes ved undervisning og i andre læringssituasjoner, som for eksempel lesesaler, på bibliotek, kollokvierom og lignende. Departementet legger til grunn at institusjonene har et stort handlingsrom til selv å vurdere hva som må regnes som «undervisning», for å sikre at studentene får god tilgang til alle deler av institusjonens lokaler og en mest mulig normal studiesituasjon. I kantiner gjelder de samme reglene som på andre serveringssteder.

Powered by Labrador CMS