FALSKT VITNEMÅL

Dømt til samfunnstjeneste for å ha forfalsket vitnemål

Kvinnen fikk lederstilling i et helseforetak med et falskt vitnemål fra Universitetet i Oslo. Nå må hun betale over 130.000 kroner i erstatning til arbeidsgiveren.

En kvinne i 40-årene forfalsket et vitnemål fra UiO da hun søkte en lederstilling hos et privat helseforetak.
Publisert Oppdatert

En kvinne i 40-årene er i Romerike og Glåmdal tingrett dømt for bedrageri og vitnemålsforfalskning.

Kvinnen påsto at hun hadde fullført profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Oslo (UiO) i en jobbsøknad til en midlertidig lederstilling ved et privat helseforetak.

Det var avisa Varingen som omtalte saken først. 

Kvinnen laget vitnemålet basert på et dokument fra internett, som ble fremstilt som hennes eget vitnemål. Med dette dokumentet påsto hun å ha oppnådd cand.med. 

Uforbeholden tilståelse

Kvinnen har gitt en uforbeholden tilståelse, ifølge dommen som Khrono også har fått tilgang til. 

Hun er dømt for brudd på straffelovens paragraf 361, første ledd bokstav a, dokumentfalsk, og brudd på straffeloven paragraf 372 bokstav a, bedrageri. 

Både helseforetaket og UiO politianmeldte dokumentforfalskningen i 2023. 

Fikk samfunsstraff

Straffen for slik forfalskning er opptil to år i fengsel eller bot. Påtalemyndigheten ba om 30 dager i fengsel, men med fradrag for tilståelse ble det redusert til 24 dager.

Dommeren skriver at selv om retten ikke er uenig i dette i utgangspunktet, dømmes kvinnen til samfunnsstraff. Hun må gjennomføre 30 timer samfunnsstraff innen 120 dager. Alternativet er 24 dager i fengsel. Helsemessige årsaker bidrar til denne beslutningen, står det i dommen. 

— En ubetinget fengselsstraff vil under de foreliggende omstendigheter være en særlig byrde for henne. I formildende retning hensyntas siktedes uforbeholdne tilståelse, heter det. 

I tillegg må hun betale erstatning til arbeidsgiveren på 131.721 kroner. Det er to ukers frist på å betale.

Powered by Labrador CMS