Debatt

Dritten i midten: studenttilværelsen

Mellom skolegangen og arbeidslivet er det universitets- og høgskoleloven som gir studentene rettsvern. Felipe Garcia og NSO mener det er viktig at dette rettsvernet omfatter mer enn det fysiske læringsmiljøet. Her svarer de professor Bjørn Stensaker.

Felipe F. Garcia og NSO mener at reguleringer for læringsmiljøet er til for at du som student skal kunne ha en studiehverdag som setter trygge rammer mens du er under utdanning, og ønsker at dette skal vise igjen i den nye UH-loven.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Khrono 26. februar svarer Bjørn Stensaker til vårt innlegg «læringsmiljø er studentenes arbeidsmiljø» med at våre argumenter er reguleringsiver. Selvsagt ønsker Norsk studentorganisasjon et sterkt vern rundt studenters læringsmiljø. Noe annet ville vært galskap.

La oss sette vår såkalte reguleringsiver i et perspektiv. Så kan vi belyse hvorfor det ikke er regulering for reguleringens del, men for et bedre rettsvern for studentene.

Først: skolegangen. Når du starter skolegangen har du som elev Opplæringsloven, som gir deg som elev et sterkt vern underveis i ditt utdanningsløp. Her stadfestes en aktivitetsplikt for å sikre at elevene har et trygt og godt psykososialt læringsmiljø i blant annet §9 A-4.

Så: arbeidslivet. Som ansatt har du arbeidsmiljøloven. Alle ansatte har derfor et svært godt vern, og tydelige krav som stilles generelt til arbeidsmiljøet, krav til det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Kravene er eksplisitt formulert i lovteksten.

Dagens lovverk ivaretar de fysiske aspektene ved en studiehverdag ved å stille krav til dette. Det er imidlertid ingen formuleringer som ivaretar de andre aspektene i et læringsmiljø.

Felipe F. Garcia, nestleder i Norsk studentorganisasjon

I overgangen her har du studietiden. Som student er ditt vern regulert av universitets- og høyskoleloven. Her omtales primært de fysiske rammebetingelsene for læringsmiljøet. Det er her vårt ønske om bedre rettsvern rundt læringsmiljø kommer inn. I perioden som student har du som individ et mye svakere rettsvern. Reguleringer for læringsmiljøet er til for at du som student skal kunne ha en studiehverdag som setter trygge rammer under de årene det tar for å få en grad.

Mye kan skje i en studiesituasjon som kan gi deg utfordringer rundt både det å fullføre og ha en mulighet til å komme seg ut i arbeidslivet. Dagens lovverk ivaretar de fysiske aspektene ved en studiehverdag ved å stille krav til dette. Det er imidlertid ingen formuleringer som ivaretar de andre aspektene i et læringsmiljø. I Aune-utvalgets forslag til ny lov er definisjonen av læringsmiljø utvidet, men kravene til hvordan læringsmiljøet skal følges opp av de med det overordnede ansvaret uteblir.

I disse årene er du som student med andre ord ganske sårbar. Dette mener vi er både uheldig og feil. Derfor må vi ha et godt og gjennomslagskraftig rammeverk for å ivareta et trygt læringsmiljø for å kunne forebygge at noe skal skje med studentene. Dette rammeverket bør ivaretas av velfungerende læringsmiljøutvalg ved utdanningsinstitusjonene.

Stensaker argumenterer med at læringsmiljø favner bredt, men det samme gjør jo arbeidsmiljø. Det er ingen som mener at arbeidsmiljøutvalgene er de eneste utvalgene som skal jobbe med arbeidsmiljø på en arbeidsplass. Men de bør ha det overordnede blikket på at forholdene er gode og at utfordringer blir fulgt opp. Det samme bør gjelde for læringsmiljøutvalgene.

Vi kan ikke ha et svakere lovverk bare fordi læringsmiljø er en bred problemstilling - det er jo nettopp derfor vi trenger et overordnet utvalg underlagt av styret, som skal ha ansvar for å legge opp til og jobbe for å ivareta et godt læringsmiljø for hele institusjonen.

Powered by Labrador CMS