distriktsstudier

Driver fjernutdanning i nord: — Har knekt koden

På Finnsnes i Troms holder 25 lærerstudenter på med masteren for å bli grunnskolelærere. Ikke i regi av et universitet lokalisert i nord, men Universitetet i Sørøst-Norge.

Studenter ved grunnskolelærerutdanning USN-Studiesenteret Midt-Troms. Fra venstre: Hilde Kristin Johnsen, Karina Marie Rong, Charlen Jakobsen og Ingrid Elise Fauske
Publisert Oppdatert

Det er 164 mil fra Notodden i Telemark til Finnsnes i Troms. Nesten et døgn med kontinuerlig bilkjøring om du velger det alternativet, mye mer enn halve Norge på langs. På Finnsnes ligger Studiesenter Midt-Troms.

Fakta

Khrono følger valgkampen

Mandag 13. september er det stortingsvalg.

Et sentralt tema i valgkampen hittil har vært distriktsbasert utdanning.

Khrono skal skrive flere saker på dette i sommer, og send oss gjerne tips og innspill til saker eller debatter vi bør skrive om.

Sommerens saker så langt:

Her får blant andre 26 studenter hel lærerutdanning levert fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Med samme progresjon og resultater som sine medstudenter på Notodden.

Ikke hokus-pokus

USN viser til oppsiktsvekkende resultater når det gjelder nettbasert fjernundervisning.

— Studentene har den samme progresjonen og like resultater som våre øvrige lærerstudenter. Vi driver ikke noe hokus-pokus, men miljøet på Notodden har lang erfaring i å drive desentralisert undervisning. Jeg lurer på om vi ikke er best i landet på dette, sier professor Janne Madsen ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Madsen er pendler i ordets virkelige forstand. Bor på Senja og reiser de 164 milene til Notodden på fast basis. Men en del av oppdraget hennes er også å følge opp studentene på Finnsnes.

— Lærerstudiet har praksis, og vi har vært nøye med å følge opp praksisarbeidet. Det har vært min oppgave. Samtidig som jeg har tett kontakt med Studiesenter Midt-Troms og samarbeidet der, sier Madsen.

Må ivareta studentene

— Hva er suksessfaktorene for en vellykket modell med distribuert utdanning?

— Som nevnt er det ikke noe magisk. Studenter som vil ta utdanning i distriktet jobber godt dersom de føler seg skikkelig ivaretatt. Det faglige tilbudet på nett, skal være av like høy kvalitet som det er i fysisk undervisning, tett oppfølging, for lærerstudiet er også gode praksisskoler viktig, noe vi har fått til her. Så handler det om en svært positiv innstilling fra kommunene og ikke minst en profesjonell organisasjon i Studiesenter Midt-Troms, sier Janne Madsen.

Janne Madsen, professor USN

— Hvor mye betyr det at du er tilstede innimellom og følger opp?

— Jeg tror ikke det har vært avgjørende. Jeg bor her, men jobben jeg gjør i forbindelse med dette kunne jeg gjort over alt, sier Madsen.

Sterk motivasjon

Hun understreker likevel at modellen til USN i Troms skiller seg litt fra øvrig fjernundervisning som de tilbyr.

— Studentene får en kombinasjon av nettundervisning to dager i uka og fysiske uke-samlinger tre-fire ganger i året. Det var nok en sterk motivasjon for dem når de søkte til studiet. Jeg er mer usikker om det har like stor betydning i det videre løpet, sier Janne Madsen, som berømmer studentene.

— De er knalltøffe. Har jobb og barn ved siden av et fulltids masterstudium. Det er krevende, men de har samme progresjon og resultater som våre andre studenter på lærerstudiet. Det er vi svært fornøyde med, sier professor Madsen.

Tett samarbeid

Ved studiestart måtte Finnsnes-studentene delta på tre samlinger ved Campus Notodden. Deretter har det vært 1-2 samlinger hvert semester i «hovedkvarteret».

Visedekan for grunnskolelærerutdanningene Anne Fængsrud ved USN mener at Studiesenter Midt-Troms og det tette samarbeidet med dem har vært avgjørende for de gode resultatene på Finnsnes.

Visedekan for grunnskolelærerutdanningene ved USN, Anne Fængsrud.

— Studiesenteret kommuniserte tydelig at de først hadde vært i kontakt med UiT, som vurderte det slik at de hadde nok med å følge opp andre studiesteder. Dermed tok de kontakt med oss, og det har vist seg å bli et svært godt samarbeid som gir resultater, sier Fængsrud.

Størrelse vesentlig

Forutsetningen var at Studiesenter Midt-Troms skulle skaffe minimum 25 studenter til masterutdanningen i grunnskolelærerutdanning høsten 2018.

— Det kom 50 søkere! Resultatet ble at rundt 30 startet og får det samme tilbudet med de samme lærekreftene som om de hadde vært på campus Notodden. Og de har altså de samme resultatene som de som er i Notodden, sier Fængsrud.

Hun mener størrelsen på gruppen av studenter også er en vesentlig faktor for å lykkes med distribuert utdanning.

— Det handler også om en klar og tydelig struktur. Her er det ikke slik at veien blir til mens vi går. Det er en tydelig studiemodell, som gjør at studentene vet hva de får. Så er det klart at Studiesenteret Midt-Troms og USN har delt de samme høye ambisjonene og samarbeidet svært godt rundt dette tilbudet. Vi var en del av et landsdekkende nettverk, men sa opp denne avtalen, sier Anne Fængsrud.

Ingen krig mot UiT

— Og dere har ikke tråkket i bedet til UiT?

Vidar Gunnberg, Studiesenteret Midt-Troms

— Nei, det var en klar forutsetning at UiT ikke ønsket å tilby dette studiet på Finnsnes. Det ville vært mer naturlig, men vår erfaring er at den geografiske avstanden ikke er avgjørende. Selv om nye tilbud fra oss nok vil ligge innenfor vår region, sier Fængsrud.

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet tror de vil kopiere modellen på Finnsnes.

— USN har lykkes og det er bra. Jeg har tro på den modellen og UiT vil nok i fremtiden satse på det samme, skriver Anne Husebekk i en e-post til Khrono.

Rekrutterte på forhånd

Daglig leder Vidar Gunnberg ved Studiesenter Midt-Troms mener det kreves lokal innsats for å få til en vellykket fleksibel lærerutdanning med fjernundervisning.

— En ting er studiesentrenes rolle ved å avdekke kompetansebehov i regionen. I tilfellet med USN gjorde vi et betydelig arbeid i forkant med å rekruttere studenter. Vi kjørte matematikk-kurs et helt år i forveien for at mange av de som kom inn på studiet skulle greie det berømte firer-kravet. Det lyktes og i dag er det 25 studenter som går på studiet, sier Gunnberg.

Han mener en modell der USN også gjennomfører ukesamlinger på Finnsnes med fysisk tilstedeværelse av lærere fra Notodden har vært svært viktig både i forhold til gjennomføringsgrad og gode karakterer.

— De sender sine beste lærere som er med studentene i to til tre ukesamlinger hvert semester. Det er svært viktig. Samtidig som de har fast undervisning på nett tirsdag og torsdag i de øvrige ukene, sier Gunnberg.

Finnsnes avgjørende

Betydningen av å ha en møteplass på studiesenteret med den støtten de får har også bidradd sterkt til at modellen har vært en suksess for studentene.

— 24 av de 25 som går på kullet forteller til oss at de aldri ville utdannet seg til lærer dersom tilbudet ikke var på Finnsnes. Det kan også nevnes at samtlige studenter har deltidsjobber i ulike skoler i regionen og de tilfører skolene utrolig mye kompetanse under hele studietiden. Dette og deres familiesituasjon innebærer at de ikke ville ha hatt mulighet til å reise et annet sted for å ta utdannelse, sier Vidar Gunnberg.

Powered by Labrador CMS