Internasjonalt samarbeid

Drysser 100 millioner kroner over samarbeid med blant andre India, Brasil og Kina

13 norske institusjoner får over 100 millioner til utdanningssamarbeid med ni ulike land. NTNU får mest.

Forskning- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) deler ut over 100 millioner kroner til samarbeid med de ni Panorama-landene.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Brasil, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada. 13 norske høyskoler og universiteter får nå 104 millioner kroner til prosjektsamarbeid med disse landene.

Regjeringen har valgt ut disse ni landene i den såkalte Panorama-strategien, land utenfor EU som Norge ønsker et tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med.

— Vi er helt avhengig av internasjonalt samarbeid for å løse de store samfunnsutfordringene. Nå deler vi ut penger til prosjekter mellom norske universiteter og høyskoler og utenlandske partnere som både vil bidra til at flere studenter drar på utveksling og at vi utvikler kvaliteten på utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Flest prosjektsamarbeid med India

Det gis penger til 35 prosjekter og hvert prosjekt får om lag tre millioner kroner hver.

NTNU får støtte til åtte, Universitetet i Oslo til fem og Universitetet i Sørøst-Norge til fem, og det er dermed institusjonene som får flest tildelinger.

India er hovedsamarbeidslandet med flest prosjekter, fulgt at Brasil og Kina, går det frem av pressemeldingen.

Fagområdene helse, økologi, ingeniørfag og arkitektur og design utgjør mer enn halvparten av prosjektene.

Pengene går til prosjekter som:

  • Utvikler og gjennomfører felles utdanningsaktiviteter
  • Øker mobilitet av studenter, inkludert praksismobilitet
  • Bidrar til integrasjon mellom utdanning og forskning
  • Styrker samarbeid med arbeidsliv

Tildelinger fordelt på norsk institusjon:

Institusjon Tildelinger (om lag 3 millioner per prosjekt)
NTNU8
UiO5
USN5
UiT4
OsloMet3
HVL2
UiS2
HiNN1
HIOF1
NLA1
NMBU1
NMH1
NORD1

Tildelinger fordelt på samarbeidsland (hovedpartner):

Land Tildelinger
India10
Brasil6
Kina5
USA4
Russland4
Sør-Afrika3
Japan2
Canada1

Regjeringen

— Opptatt av å innlemme FNs bærekraftsmål

Pengene fordeles av Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) gjennom UTFORSK-programmet. Det er et sentralt virkemiddel i Panorama-strategien.

— Det siste året har vært utfordrende for internasjonalt utdanningssamarbeid, men har også vist oss hvor viktig internasjonalt samarbeid er. Mange av årets søknader viser at norske institusjoner er opptatt av å innlemme FNs bærekraftsmål i sine internasjonale partnerskap, sier Diku-direktør Harald Nybølet. Han legger til:

— I tillegg er det gledelig at man i større grad enn tidligere kombinerer digitale og fysiske samarbeidsformer for å oppnå mer internasjonalisering og kvalitet i norsk utdanning.

Powered by Labrador CMS