Debatt Samdal, Kvamstø, Brautaset og Tjølsen

Ei stemme til Team Samdal er ei stemme til Team UiB

Difor bør du stemme på Team Samdal i rektorvalet ved Universitetet i Bergen.

Stemmer du Team Samdal, får du eit påliteleg rektorat med integritet, transparens og UiB-lojalitet, skriv Samdal-laget dagen før røystinga er i gang ved Universitetet i Bergen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Stemmer du Team Samdal, får du eit påliteleg rektorat med integritet, transparens og UiB-lojalitet. Vi vil tale di sak for departement og styresmakter.

Stemmer du Team Samdal, får du ein ansvarleg ressursforvaltar, som ser kritisk på behovet for ressursar til UiB-fellesskapet og til fagmiljøa. Vi vil arbeide for å finne den beste balansen for økonomisk og demokratisk handlingsrom på alle nivå i organisasjonen gjennom tett og løpande dialog med fakulteta.

Stemmer du Team Samdal, får du eit respektfullt rektorat som arbeider for fagmiljøa sin eigenart og som vektlegg og anerkjenner at verdiskapinga skjer i fagmiljøa og hos studentane.

Stemmer du Team Samdal, får du eit lyttande leiarskap som vil sørge for at du kan utføre den forskinga du synest er viktigast, og vi vil utnytte heile spekteret av forskingsfinansiering og sikre gode støttestrukturar for søknadsutvikling.

Stemmer du Team Samdal, får du eit oppmuntrande rektorat som set studentane sine vilkår i sentrum. Vi vil sikre pedagogisk kompetanseutvikling blant undervisarar, og at nytilsette førsteamanuensar får tid til å utvikle undervisninga si utan å måtte bruke av forskingstida.

Stemmer du Team Samdal, får du eit imøtekommande rektorat som set samfunnsansvaret høgt. Vi vil vise arbeidslivet at våre utdanningar allereie er arbeidslivsrelevante, men vi vil òg støtte opp om tiltak som gir studentane praktisk erfaring i studiet. Vi vil òg stimulere innovasjon og entreprenørskap på faga sine premiss gjennom samarbeid og samhandling med samfunns- og næringslivet.

Stemmer du Team Samdal, får du eit utadvent UiB som er meir synleg lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Som leiing vil vi delta aktivt i universitetsdemokratisk debatt og sikre tid og kompetanse til formidling av vår kunnskap og kompetanse.

Stemmer du Team Samdal, får du eit etisk UiB som set berekraft i sentrum. Vi vil jobbe for eit klimanøytralt UiB gjennom sirkulær økonomi og CO2-kutt, og vil bidra til eit grønt samfunn gjennom tverrfagleg forsking.

Stemmer du Team Samdal, får du eit solidarisk rektorat som brenn for universitetsdemokratiet, både som ideal og i praksis. I valkampen har vi bore våre eigne argument til torgs og vore opptekne av respekt for våre meiningsmotstandarar. Som leiarskap vil vi ha gjennomsiktig kommunikasjon og opne prosessar som er forankra i fagmiljøa.

Stemmer du Team Samdal, går di stemme til Team UiB.

Powered by Labrador CMS