Debatt Hagen, Heggernes, Eriksen og Greve

Et universitet for fremtiden

Derfor bør du stemme på Team Hagen i rektorvalget ved Universitetet i Bergen.

Vi er et solid lag som har evnen, kunnskapen, erfaringen, motivasjonen og arbeidskapasiteten som kreves av et godt rektorat, skriver Hagen-laget dagen før stemmegivningen er i gang ved Universitetet i Bergen
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kjære kolleger og studenter ved Universitetet i Bergen. Vi er et solid lag som har evnen, kunnskapen, erfaringen, motivasjonen og arbeidskapasiteten som kreves av et godt rektorat.

Rektor Margareth Hagen var UiBs prorektor i tre og et halvt år. Hun ledet revisjonen av UiBs strategi, sørget for at UiB fikk en karrierepolitikk for yngre forskere og en politikk for åpen forskning. Hun ledet Redelighetsutvalget. Som leder av forskningsutvalget har hun arbeidet gjennomgripende med forskningsstrategien. Margareth har jevning møtt organisasjonene i Forhandlingsutvalget; hun har en dyp interesse for arbeidsvilkårene ved institusjonen. Hun har arbeidet særlig for de yngre forskerne og stipendiatene, gjennom etableringen av flere tjenester og karriereprogram. Hun har vært svært aktiv i den nasjonale kunnskapspolitikken og bidratt tydelig i de nasjonale debattene. De siste turbulente månedene siden starten av januar har Margareth vært UiBs rektor.

Prorektorkandidat Pinar Heggernes er professor i algoritmer og instituttleder for Institutt for informatikk. Hun er styremedlem i Forskningsrådet og styreleder for NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium). Pinar er opptatt av samarbeidet mellom akademia, næringsliv og forvaltning. IKT blir ekstremt viktig for UiB og samfunnet de neste årene. Pinar vil få ansvaret for utdanning og digitalisering og hun vil arbeide med å styrke den digitale kompetansen i organisasjonen og særlig i utdanningstilbudet vårt.

Annelin Eriksen er professor i sosialantropologi. Annelin har en sterk internasjonal erfaring. Som viserektor har hun hatt ansvar for UiBs globale strategi og hun har bygget opp UiBs brede engasjement for bærekraft. Annelin vil bli utnevnt som viserektor for forskning og globale relasjoner. Gottfried Greve er professor i pediatri og seksjonsoverlege ved Haukeland universitetssykehus. Han har vært sentral for etableringen av det tverrfaglige Energisenteret for barn og unge ved Haukeland sykehus. Gottfried vil bli utnevnt som viserektor for innovasjon, satsinger og klynger.

Vi har alle sammen lang fartstid ved UiB. De siste årene har gitt oss kunnskap og erfaringer vi vil ta med oss. Vi kjenner utfordringene og styrkene til UiB, og vi er uendelig glade i universitetet vårt.

Gjennom hele valgkampen har vi fremmet UiB som et sterkt breddeuniversitet og som et akademisk fellesskap med solide verdier. Vi har brukt nøkkelordene kvalitet, bredde og autonomi. Hva mener vi med det? Sterke fagmiljøer og forskningsbasert utdanning er universitetets kjerne. Vi vil arbeide dedikert med å støtte bredden og mangfoldet av fagmiljøene. Autonomi handler om forskningsfrihet, respekt for fagmiljøene og å utvikle UiBs sentrale rolle i det nasjonale landskapet.

Å sørge for gode og stabile rammer for den langsiktige og grunnleggende forskningen er sterkt prioritert av oss. Det handler om å verne om de faste vitenskapelige stillingene som er en forutsetning for den frie forskningen. Vi vil legge til rette for budsjettprosesser med forståelse for fakultetenes og avdelingenes ulikheter og egenart. Vi vil sikre UiB som et sterkt forskningsuniversitet gjennom strategisk arbeid; tverrfaglighet og en ny politikk for sentrene og satsningene er en del av dette.

Forskning og utdanning skal gå hånd i hånd. Vi vil sikre UiBs studenter solid fagkunnskap basert på ny forskning, evne til kritisk tenkning, og til å tilegne seg stadig ny kunnskap. Vi vil stimulere til utvikling av studietilbud i fagmiljøene og gi studentene flere valgmuligheter i sammensetning av utdanningene. Vi vil tilby digital kompetanse i bredden av fagene og ha fokus på arbeidsrelevans. Utvikling av undervisningskompetanse er viktig for oss. Vi vil ta ekstra godt vare på studentene våre etter pandemien; de har gått glipp av en stor del av studenttilværelsen. Vi vil ha et økt fokus på læringsmiljø og styrke studentenes tilhørighet til sosiale arenaer. Vi vil sørge for at campus blir et godt sted for studentene å være og trives på.

UiB er en spennende arbeidsplass som krever høy kompetanse av alle medarbeiderne. UiB skal gi gode muligheter for utvikling til alle, og preges av god samhandling mellom tekniske, administrative og faglig ansatte. Vi vil arbeide for å sikre et godt kollektivt arbeids- og læringsmiljø, tilrettelagt for kompetanse og bidrag fra alle. Vi vil fortsatt ha et særlig fokus på karriereutviklingen til de yngre forskerne. Vi vil videreutvikle opplæringstilbud for ledere og på denne måten bidra til at alle kolleger i alle stillingskategorier følges opp gjennom hele karrieren. Vi vil intensivere arbeidet for mangfold, balanse og likestilling.

Vi vil fortsette bærekraftsarbeidet i bredden av fag og i alle virkeområdene og vi vil arbeide for å realisere et klimanøytralt UiB.

UiB er en kompleks og rik organisasjon, i stadig utvikling. Det er behov for å styrke informasjonsutveksling mellom nivåene og utvide arenaene for fagpolitiske samtaler og kommunikasjon. Universitetsdemokratiet handler ikke bare om valg, men om åpenhet, innflytelse og god informasjon hele tiden. Derfor vil vi skape arenaer for fagpolitiske dialoger og gode høringsprosesser.

Vi har nå levd med korona-pandemien et drøyt år. Mye har endret seg og mye er lært. Vi vil styrke UiBs fysiske arbeidsmiljø. Å håndtere pandemiens konsekvenser for studiemiljø, arbeidsmiljø, læring og livskvalitet blir grunnleggende de neste årene.

Vi takker alle dere som har bidratt med innspill til plattformen vår, som har stilt opp på valgmøtene og for spørsmålene vi har fått. Vi takker Team Samdal for spennende debatter. Vi takker for støtten fra våre kolleger og studenter.

Godt valg.

Powered by Labrador CMS