OsloMet har valg av ansatterepresentanter til styret denne uka. Einar Braathen, er UF-kandidat til universitetsstyret på OsloMet. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Demokratisér OsloMet

Valg. Vi trenger en fellesinnsats for å demokratisere OsloMet, men ansatterepresentanter i universitetstyret kan gjøre en del på egen hånd for å øke medvirkningen, skriver Einar Braathen som stiller til valg. Valget avsluttes fredag denne uka.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

OsloMet lider av et stort demokratiunderskudd. Valget på representanter til universitetsstyret fram til fredag 24.mai kl.16 kan bli starten på en demokratiseringsprosess, der ansatte innenfor og utenfor beslutningssystemet engasjerer seg for å gjennomføre virkelige forandringer de neste fire årene.

Universitetsstyrets gledelige vedtak 7.mai om å gjeninnføre fakultetsstyrer kom etter klare høringsuttalelser fra de ansatte på alle fakultetene, samt fagforeningene og studentparlamentet. De støttet anbefalingene i evalueringsrapporten «Et spørsmål om universitetsdemokrati». Det gjenstår et viktig arbeid med å få retningslinjer og regler på plass som gir de nye fakultetsstyrene reell beslutningsmyndighet.

OsloMet lider av et stort demokratiunderskudd.

Einar Braathen

Vedtaket 7.mai sier at ‘rektor beslutter mandat for fakultetsstyrene’. Men utformingen av mandat er selvsagt for viktig til å overlates til rektor alene. Fagforeningene må spille en aktiv rolle gjennom Informasjons- drøftings- og forhandlingsmøtene (IDF), og de bør ta de valgte ansatterepresentantene på universitets- og fakultetsnivå med på råd. Universitetsstyret må få saken tilbake og delegere noe av sin egen myndighet nedover, direkte til fakultetstyrene.

I saksframlegget overfor styret ignorerte rektor glatt anbefalingen i evalueringsrapporten om at OsloMet må gjennomgå en bred og seriøs demokratiseringsprosess. Derfor må forslaget om at det gjennomføres et rådslag med alle på instituttene og fakultetene for å finne ut av hvordan universitet kan organiseres mindre topptungt, mer demokratisk og samtidig (!) mer effektivt enn i dag, tas opp igjen av ansatterepresentanter i universitetsstyret.

I denne forbindelsen kommer vi ikke utenom å utfordre universitetsledelsens oppheng i New Public Management-tenkningen. Dogmet om ‘enhetlig ledelse’, forstått som all makt til rektor (og hans stab) som instruerer dekanene, står i veien for reell demokratisering. Opp mot streng mål- og resultatstyring ovenfra må vi sette desentralisering og tillitsreform på dagsorden (som f.eks i Oslo Kommune nå).

Til slutt: De ansattes representanter kan gjøre en del på egen hånd for å øke medvirkningen. Siden å sitte i universitetsstyret er et betalt verv, bør representantene bruke tid på jevnlig og god kommunikasjon mellom seg selv og de som har valgt dem. F.eks:

  • Arrangere samling én gang i året for alle ansattrepresentantene på universitets-, fakultets- og instituttnivå .
  • Stille på allmøter eller personalmøter i saker som gjelder konkrete fag, institutt eller fakultet.
  • Bruke Khrono og sosiale medier (f.eks. etablere en facebook-side) for å legge ut tanker om aktuelle saker, skape diskusjon og svare på spørsmål fra kollegaene.

HiOA har blitt et universitet. La oss sammen gjøre OsloMet til et universitetsdemokrati.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS