senter for hav og arktis

Eks-byråkrat:— Husebekk vil påføre meg munnkurv

— Rektor Anne Husebekk forsøker å kneble meg, sier eks-byråkraten som laget rapport om fremtidig organisering av det prestisjefylte Senter for hav og Arktis i Tromsø.

Rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet er styreleder i Senter for hav og Arktis. I kampen om senterets fremtidige organisering er hun bekymret for at departementet skal legge vekt på en vurdering som er bestilt av Norsk Polarinstitutt. Nå beskyldes hun for forsøk på knebling.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den tilspissede kampen om organiseringen av Senter for hav og Arktis kommer frem i en brevveksling med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Rektor Anne Husebekk har som styreleder i senteret sendt brev til departementet sammen med sjefen i Senter for hav og arktis, Jan Gunnar Winther.

Der er UiT-rektoren urolig for at departementet vektlegger et innspill fra Norsk Polarinstitutt i vurderingen av hvordan senteret skal organiseres i fremtiden.

Kamp i kulissene

Departementet har i lang tid forsøkt å finne en løsning på hvor det prestisjefylte senteret organisatorisk skal høre til. Nå knives flere parter om denne organiseringen.

Blant aktørene er Norsk Polarinstitutt som har åpnet for å innlemme Senter for hav og Arktis under sin virksomhet. I den forbindelse bestilte de en utredning av mulige organisasjonsmodeller fra tidligere ekspedisjonssjef og fagdirektør i Næringsdepartementet, Johan H. Williams.

Han har nylig levert en rapport til Polarinstituttet. Men denne rapporten ønsker styreleder Anne Husebekk og direktør Jan Gunnar Winther i Senter for hav og Arktis at departementet skal se bort fra. I et brev til departementet skriver de to:

«Vi er gjort kjent med at Johan Williams (tidligere ekspedisjonssjef i NFD) på oppdrag fra Norsk Polarinstitutt utreder organisering av Senter for hav og Arktis. Vi er urolige for at departementet vektlegger dette innspillet i vurdering av fremtidig organisering av senteret. På bakgrunn av dette ber vi om et møte med politisk ledelse i NFD for å fremlegge våre synspunkter i sakens anledning.»

Nærings- og fiskeridepartementet har besvart brevet med at det blir satt opp møte med statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem. «Vi kommer tilbake når det gjelder tidspunkt», skriver departementet.

Sterkt kritikkverdig

Tidligere ekspedisjonssjef Johan H. Williams reagerer på Husebekk og Winthers forsøk på å diskvalifisere hans rapport. En rapport de to ikke hadde sett da deres bekymring ble formidlet til departementet.

«I løpet av mine 44 år i forvaltningen har jeg aldri før sett en henvendelse om å ikke vektlegge et innspill- som ikke er skrevet», heter det i brevet Williams har sendt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Han fortsetter: «Jeg finner det sterkt kritikkverdig at rektor ved et universitet og en mangeårig tjenestemann som også har vært etatssjef, på en slik måte søker å påføre meg munnkurv. Fritt ord er en av Norges dyder», skriver Williams.

Han viser ellers til at hans oppdrag er for Polarinstituttet og ikke departementet. Men om NFD ønsker å få et eget innspill står han «selvfølgelig til disposisjon».

Til Khrono sier Johan H. Williams at han ikke har noen kommentar til saken om organisering av Senter for hav og Arktis.

— Men når det gjelder det som jeg oppfatter som et forsøk på å kneble meg og mine vurderinger vet jeg ikke om jeg skal le eller bli forbannet. Og mitt spørsmål blir jo hvorfor Husebekk og Winther kan være så bekymret for hva jeg skulle skrive i en rapport til Polarinstituttet. Men jeg synes det er grunn til å reagere når de to fratar meg retten til å mene noe om saken, sier Williams til Khrono.

Faksimile av brevet fra Anne Husebekk og Jan Gunnar Winther

Klønete formulert

Til Khrono sier Anne Husebekk at det ikke var meningen å diskvalifisere synspunkter og vurderinger fra Johan H. Williams.

— Dette handlet kun om at vi ville advare mot at noen fikk gi enkeltinnspill i diskusjonen dersom det ikke var åpnet for for innspill fra alle aktører. Dette har vi fått en avklaring på fra departementet. Vårt brev handler ikke om at vurderinger fra noen skal settes til side, sier Husebekk.

— Men Williams oppfatter det som et forsøk på en diskvalifisering av ham og hans vurderinger?

— Det er som sagt ikke hensikten. Men det er mulig teksten var litt klønete formulert, sier Anne Husebekk.

— Har dere fått vite noe mer om prosessen rundt organiseringen av Senter for hav og Arktis fremover?

— Nei, der vet vi ikke noe mer enn det som var sagt før jul, og at det skulle komme en avklaring om ikke lenge, sier Anne Husebekk.

Samarbeidet sprakk

Samarbeidet rundt Senter for hav og Arktis tok en dramatisk vending mot slutten av 2019, da Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Akvaplan-niva trakk seg som partnere i senteret. De betydelige støttespillerne kom med ramsalt kritikk av hvordan senteret ble drevet.

I et brev til Nærings- og fiskeridepartemenet gjorde havforskningsdirektør Sissel Rogne og direktør for Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund det klart at de var misfornøyde med hvordan Senter for hav og Arktis bedrev virksomheten sin. Dette handlet både om organisatoriske og faglige spørsmål.

«Vi ønsker ikke at senteret fortsetter en slik utvikling fordi det skaper uryddighet og til dels også duplisering av velfungerende prosesser. Det kan umulig være ønskelig fra Departementet at statens midler brukes slik», var den drepende ordlyden i brevet fra de to direktørene.

— Slik det utviklet seg ble imidlertid senterets aktiviteter i betydelig grad rettet mot internasjonalt arbeid, og dette arbeidet var ikke en del av mandatet, og heller ikke forankret i styringsgruppen. Jeg ser fram til at senteret får en organisering som sikrer et godt samarbeid med eksisterende fagmiljøer, noe som også er uttrykt i mandatet, sier Salve Dahle tidligere direktør i Akvaplan-niva.

Ikke på egenhånd

I dag er Senter for hav og Arktis administrativt underlagt Nofima (matforskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien, red.mrk), men det gjelder ikke det faglige arbeidet. De tidligere samarbeidspartnerne mener et slikt senter må ha en faglig tilknytning for å sikre retning og arbeidsfordeling i forhold til andre fagmiljøer.

— Vi forventer at det kommer en god løsning for Senter for hav og Arktis med tanke både på faglig, juridisk og administrativ forankring. Slik det er nå ligger senteret administrativt under Nofima, som ikke har et faglig ansvar. Et slikt senter bør ikke operere faglig på egenhånd, sa direktør Ole Arve Misund i Polarinstituttet til Khrono før jul.

Fungerende departementsråd i NFD Morten Berg sa i en kommentar til Khrono før jul at et et forslag til organisering kan være klart for intern behandling i departementet om en drøy uke. Deretter skal både fiskeri- og sjømatministeren og næringsministeren vurdere saken. Til saken om de viktige støttespillerne som har trukket seg kommenterte han følgende:

— Det er åpenbart at vi da ikke har fått til den samarbeidskonstellasjonen som vi håper på. Noe mer kan jeg ikke si akkurat nå, sier Morten Berg.

Powered by Labrador CMS