Rettssak

Ekskona og ekskjæreste sendte tvils­melding om sykepleier­student

En student ble funnet uskikket til sykepleieryrket og utestengt i fire år. Nylig saksøkte studenten staten for å få omgjort avgjørelsen.

Rettssaken gikk her i Agder tingrett i Kristiansand i slutten av mai.
Publisert

En sykepleierstudent ved Universitetet i Agder (UiA) tapte nylig en rettssak han anla mot Kunnskapsdepartementet.

Bakgrunnen for søksmålet var en utestengelse på fire år fra sykepleierstudiet på grunn av gjentatte tvilsmeldinger under to praksisopphold i 2020.

Den første av flere tvilsmeldinger kom i 2019 da ekskona til studenten uttrykte bekymring for at den tidligere ektemannen ønsket å bli sykepleier. To år senere sendte også hans tidligere kjæreste en tvilsmelding. I begge tvilsmeldingene ble det uttrykt at mannen manglet empati og hadde holdninger som ikke er forenelig med sykepleieryrket.

Tvilsmeldingen ble av Felles klagenemnd vurdert å være av en privat karakter, og var ikke en del av vurderingen da studenten til slutt ble utestengt.

Motsa erfarne sykepleiere

Historien startet høsten 2018. De innledende semestrene ble gjennomført og mannen bestod sin første praksisperiode uten problemer. Trøbbelet startet under den andre praksisperioden i fjerde semester.

Kun én måned inn i praksisoppholdet kommer en tvilsmelding fra en praksislærer ved UiA. Han ble beskrevet som «respektløs overfor veiledere, idet han motsa erfarne sykepleiere og viste lite innsikt i egne begrensninger» i tvilsmeldingen.

Praksislæreren oppfattet ham som uinteressert i veiledning, samtidig som han gjennomførte ting han egentlig ikke behersket. Hvis han fikk fortsette i praksis og være alene med pasienter, ville det gå utover pasientsikkerheten, mente praksisveiledere og praksislærere. Praksisperioden ble derfor avsluttet. Kort tid etterpå kom nok en tvilsmelding mot mannen der lignende bekymring ble lagt fram.

Mannen selv forklarte i oppfølgingssamtaler at han delvis forsto bekymringene, men at hans opptreden ble misforstått av veilederne eller skyldes veiledernes alder og erfaring, og at han i realiteten har hatt kontroll på de situasjonene som oppsto.

Utestengt i fire år

Etter at praksisoppholdet ble avbrutt gjennomførte mannen flere veiledningsøkter. I en rapport skrevet i etterkant ble det konkludert med at mannen hadde hatt progresjon og at det var ingenting som tilsa at han ikke var skikket for sykepleieryrket.

Høsten 2020 fikk han derfor gjøre et nytt forsøk på et praksisopphold, men det gikk under en måned før en ny tvilsmelding tikket inn.

Denne gangen ble det vist til konkrete hendelser som kunne fått livstruende konsekvenser hvis ikke veileder hadde grepet inn. «Veilederne mangler tillit til hans pasienthåndtering», slås det fast i tvilsmeldingen.

Mannen mente at episodene hadde blitt misforstått.

Etter en samlet vurdering ble saken sendt over til skikkethetsnemnda i begynnelsen av 2021. Her ble det konkludert at mannen utgjorde en fare for pasienter og at han skulle utestenges fra sykepleierutdanningen i fire år. Felles klagenemnd kom fram til samme konklusjon da saken ble påklaget dit.

Reduserte utestengelsen

Mannen valgte å saksøke Kunnskapsdepartementet for å få omgjort vedtaket. Han argumenterte for at hendelser og redegjørelser ble gjennomgående tolket i feil retning og i verste mening. Han la til at han hadde jobbet i en deltidsstilling som assistent ved et helsesenter uten negative tilbakemeldinger på hans arbeidsutførelse.

Retten var ikke enig i studentens vurdering og frifant Kunnskapsdepartementet da rettssaken gikk i Agder tingrett i slutten av mai.

Tingrettsdommeren viste til at flere veiledere og praksislærere uavhengig av hverandre vurderte ham som uskikket for sykepleieryrket. Dommeren påpekte videre at studenten manglet evne til å endre adferd i samsvar med veiledning og manglet selvinnsikten nødvendig for å jobbe som sykepleier.

Retten mente derimot at utestengingen på fire år var i lengste laget. I tilsvarende saker har normen vært utestengelse i tre år, skriver dommeren. En utestengelse på fire år er «uforholdsmessig», står det i dommen. Derfor ble utestengelsesvedtaket kjent delvis ugyldig og utestengelsen redusert til tre år.

Som vanlig i denne typen saker dekker staten studentens saksomkostninger.

Powered by Labrador CMS