Styreleder ved NTNU Svein Richard Brandtzæg er uenig med UiO-rektor Svein Stølen og mener det er sunt at styreleder har et eksternt perspektiv. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Eksterne styreledere applauderer Aune-utvalget

Ledelsesmodell. Eksterne styreledere mener skeptikerne tar feil når de sier at eksterne styreledere svekker den faglige styringen ved universiteter og høgskoler.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Flertallet i Aune-utvalget foreslår at alle de statlige universitetene og høgskolene skal ha ekstern styreleder oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, også når de har valgt rektor.

I dag er det bare universiteter og høgskoler med ansatt rektor som har ekstern styreleder, per i dag 10 universiteter og høgskoler. Hos de 11 andre er det valgt rektor som også er styreleder.

Forslaget om at alle skal ha ekstern styreleder vekker sterk motstand hos enkelte i kunnskapssektoren, mens andre viser mer forståelse.

Fakta

Her er forslag til ny universitets- og høyskolelov

Leder av Universitets- og høgskolelovutvalget, Helga Aune, overleverte utredningen i form av en NOU (Norges offentlige utredninger) til forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim torsdag 13. februar.

Utvalget har hatt i oppgave å gå gjennom og vurdere regelverket for universiteter, høgskoler og studentvelferd, blant annet samskipnadsregelverket.

Blant temaene utvalget har sett på er ledelsesmodeller ved universiteter og høgskoler, opptak til høyere utdanning, kjønnspoeng, klagesensur og midlertidige stillinger.

Les også: Hele utredningen

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO) er valgt rektor og styreleder og han var tidlig ute med å kritisere Aune-utvalgets forslag til endringer.

Det er påstander fra Stølen, men jeg har et annet syn på det. Jeg mener det er veldig sunt med et eksternt perspektiv, samtidig som man er opptatt av fagligheten.

Svein Richard Brandtzæg

«Jeg skal kjempe for fortsatt kollegial styringsform med valgt rektor som også er styreleder», skriver Stølen i sin egen blogg.

— Dette kommer til å bli en debatt. Ekstern styreleder og større innflytelse fra administrativt og teknisk ansatte vil svekke den faglige styringen og det faglige fellesskapet. Jeg er veldig glad i de administrative og tekniske ansatte hos oss, men det er soleklart og viktig at universitetene handler om forskning, forskningsbasert utdanning og innovasjon, og de vitenskapelige må ha en stor innflytelse, sa Stølen til Khrono da Aune-utvalget la fram sin utredning.

Også prorektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, var klar i sin motstand mot forslaget: «Valgt rektor som styreleder sikrer faglig autonomi og en sterk faglig ledelse på øverste nivå. » skrev hun i et innlegg.

Vil unngå «bukken og havresekken »

Maren Kyllingstad er administrerende direktør i Innlandskraft som eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS. Hun var styreleder i Høgskolen i Hedmark før fusjonen, og har sittet som styrerepresentant i Høgskolen i Innlandet i årene etter.

Fra 1. januar i år er hun styreleder ved Høgskolen i Innlandet.

Kyllingstad er enig med flertallet i Aune-utvalget, som vil at alle statlige universiteter og høgskoler skal ha ekstern styreleder. Hun mener samfunnsoppdraget, blant annet om å levere relevante utdanninger, best kan ivaretas av ekstern styreleder.

— Det er en krevende dobbeltrolle å være rektor og samtidig styreleder, all den tid man har et styre som skal ha litt armlengdes avstand til ledelsen og også utfordre rektoratet, sier hun.

— Det blir litt som bukken og havresekken å ha begge roller. Og hva gjør du når det oppstår konflikter, argumenterer du med deg sjøl, spør hun.

— Jeg tror det gjør det lettere for resten av styret, også, når det er en tydelig rollefordeling, legger hun til.

Maren Kyllingstad, styreleder HINN. Foto: HINN

Uenig med Stølen

Fakta

Ekstern styreleder eller rektor som styreleder

De 21 statlige universitetene og høgskolene har følgende styrings- og ledelsesmodell:

Ansatt rektor og ekstern styreleder, 10 stykker:

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Nord universitet
 • Norges handelshøyskole
 • NMBU
 • NTNU
 • OsloMet
 • Universitetet i Stavanger

Valgt rektor, der rektor selv er styreleder:

 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • UiT Norges arktiske universitet
 • Høgskolen i Molde
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges musikkhøgskole
 • Samisk høgskole

Kyllingstad mener rolledelingen mellom ledelse og styre er viktig som prinsipp uavhengig av om det handler om akademia eller andre bransjer.

— Og dette handler ikke om personer, men om roller, sier hun.

Hva synes du om kritikken av rollen som ekstern styreleder, blant annet fra UiO-rektor Svein Stølen, om at det svekker den faglige styringen av institusjonen?

— Jeg er ikke enig i det. Styret er sammensatt av ulik kompetanse og vi har tung faglig representasjon i styret, der ikke minst representanter for de faglig ansatte er veldig gode på å ivareta det faglige. Rektor har dessuten en viktig rolle i styret, selv om styreleder er ekstern, sier hun.

Viktig med eksternt blikk

Svein Richard Brandtzæg er ekstern styreleder ved NTNU. Han var konsernsjef i Norsk Hydro fra 2009 til 2019 og er nå styreleder i Veidekke ASA i tillegg til andre styreverv.

— Jeg tror at både fra et styringsmessig og et faglig perspektiv er det en fordel med en styreleder som har det eksterne blikket. Det er viktig i forhold til samfunnsansvaret universitetet har og de store utfordringene vi står overfor, sier Brandtzæg.

Han understreker at det også finnes veldig dyktige internt valgte styreledere, men at det er krevende å forene rollen som styreleder med rollen som rektor.

— Det er viktig å ha en enhet som står over den daglige ledelsen og kan tilføre objektivitet, sier han.

Hva synes du om UiO-rektor Svein Stølens utsagn om at ekstern styreleder vil svekke faglig styring?

— Det er påstander fra Stølen, men jeg har et annet syn på det. Jeg mener det er veldig sunt med et eksternt perspektiv, samtidig som man er opptatt av fagligheten. Som styreleder er jeg opptatt av balansen mellom grunnforskning og anvendt forskning og å ha fokus på de langsiktige linjene, sier han.

Får impulser utenfra

Styreleder Anne Marit Panengstuen ved Universitetet i Stavanger er konsernsjef i Nortura. Hun er den første eksterne styrelederen ved universitetet.

— Jeg mener alle organisasjoner blir bedre av mangfold. Ved å ha eksterne styremedlemmer vil man kunne få impulser inn i større grad fra for eksempel politikk, næringsliv og andre offentlige sektorer, sier hun.

Panengstuen tror ikke det svekker faglig styring å ha ekstern styreleder.

— Ved styret i UiS er det allikevel mange ansatte i styret, så jeg vil ikke si det svekker den faglige styringen med eksterne medlemmer og styreformann, snarere tvert imot, man kan hente impulser og læring utenfra, sier hun.

Styreleder i stuss

Trine Syvertsen medieprofessor ved Universitetet i Oslo og ekstern styreleder ved OsloMet. Hun stusser over UiO-rektor Svein Stølens argumentasjon om svekket faglig styring av universitetene ved den foreslåtte modellen.

— Argumentasjonen gir et inntrykk av at det ikke er noen andre som bryr seg om universitetets langsiktige rolle og verdier, og det er absolutt ikke mitt inntrykk. Eksterne styremedlemmer er også veldig bevisst dette, sa Syvertsen til Khrono nylig.

Les også: Styreleder etterlyser reell debatt om nye ledermodeller

10 med ekstern styreleder

10 universiteter og høgskoler har ansatt rektor og ekstern styreleder.

Blant de 10 med ekstern styreleder kommer om lag halvparten fra næringslivet.

 • Høgskolen i Innlandet: Maren Kyllingstad, administrerende direktør i Innlandskraft AS, som eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS.
 • NTNU: Svein Richard Brandtzæg, tidligere konsernsjef i Hydro
 • NMBU: Siri Hatlen, tidligere blant annet konserndirektør i Statkraft og adm.dir ved Oslo universitetssykehus. Styreleder i Entra, Bane Nor, Teknologirådet og DNT, i tillegg medlem av flere andre styrer.
 • Universitetet i Stavanger: Anne Marit Panengstuen, konsernsjef, Nortura
 • Arkitektur og designhøgskolen i Oslo: Gunnar B. Kvaran, avtroppende direktør ved det private Astrup Fearnley Museet
 • NHH: Styreleder under utnevning i Kunnskapsdepartementet etter at konserndirektør i DnB Kari Olrud Moen gikk av i januar fordi hun ble statssekretær i Finansdepartementet

Disse har eksterne styreledere med bakgrunn fra offentlig sektor:

Arvid Hallén er ekstern styreleder ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
 • OsloMet: Medieprofessor Trine Syvertsen ved Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Sørøst-Norge: Tore Isaksen, rådmann i Ringerike kommune
 • Høgskulen på Vestlandet: Arvid Hallén, tidligere adm.dir i Forskningsrådet, nå seniorrådgiver ved Senter for profesjonsstudier ved OsloMet
 • Nord universitet: Vigdis Moe Skarstein, tidligere nasjonalbibliotekar, har vært medlem av flere styrer og offentlige utvalg

Ved de resterende 11 statlige universitetene og høgskolene er det den valgte rektoren som er styreleder.

Powered by Labrador CMS