Styreleder Trine Syvertsen oppfattes som en tydelig og beslutningsdyktig styreleder med solid akademisk tyngde, skriver Curt Rice om sin styreleder, som han gjerne ser fortsetter i fire nye år. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

OsloMet ønsker at styreleder og UiO-professor Syvertsen får fornyet tillit

Nye styrer. Ni universiteter og høgskoler skal ha nye styrer fra sommeren. En av dem er OsloMet, som i motsetning til flere andre kjører en åpen linje om hvem de ønsker som styrekandidater. Tre av fire eksterne i styret er ønsket for en ny periode, blant dem styreleder Trine Syvertsen.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert torsdag morgen med kommentar fra rektor Curt Rice og torsdag ettermiddag med lenke til Høgskulen i Voldas navneforslag)

Kunnskapsdepartementet skal oppnevne nye eksterne styremedlemmer ved ni universiteter og høgskoler og har bedt om 10 navneforslag fra hver av dem innen 1. februar.

Departementet oppnevner de eksterne styremedlemmene på fritt grunnlag, inkludert ekstern styreleder for institusjoner som har ansatt rektor.

I alt er det fire eksterne medlemmer som oppnevnes av departementet, og i tillegg er det fem representanter valgt av de ansatte og to valgt av studentene.

Jeg hadde nok antagelig sagt nei uansett. Det blir seks år på meg i styret, og det er kanskje på tide å slippe yngre krefter til. Så det er greit, det, men det er litt rart.

Gunnar Melgaard

Fakta

OsloMet skal ha nytt styre

OsloMet foreslår følgende liste til Kunnskapsdepartementetmed kandidater til eksterne styremedlemmer. Listen skal vedtas av styret 6. februar:

  • Trine Syvertsen (styreleder)
  • Laila Bokhari
  • Lisa Ann Cooper
  • Tone Tellevik Dahl
  • Heidi Austlid
  • Shahzad Rana
  • Torger Ødegård
  • Håkon Hauglie
  • Ivar H. Kristensen
  • Morten Dalsmo

De fleste institusjonene har de siste to årene holdt det hemmelig hvem de ønsker inn i styrene. OsloMet er et av unntakene, som både forteller hvem som ønskes inn i styret og hvorfor.

Ved Høgskulen i Voldas liste er også offentlig tilgjengelig.

Les også: Volda ønsker Hagtvet og ni andre eksterne i styret

Ønsker Syvertsen en periode til

OsloMet-styret skal vedta hvilke navn som skal foreslås på sitt neste møte, som er i Amsterdam 6. februar, noen dager etter fristen.

Medieprofessor ved Universitetet i Oslo, Trine Syvertsen, har vært styreleder siden sommeren 2015 og nå innstiller rektor Curt Rice overfor styret at hun blir spilt inn som styreleder for en ny fireårsperiode.

I sakspapirene til styret sier Rice at han har innhentet forslag fra fakulteter, sentra og divisjonene og at det kom inn i underkant av 30 forslag. Lista ble drøftet i rektors ledermøte før rektor tok kontakt med aktuelle kandidater.

«Responsen har vært overveldende, og de fleste som har blitt spurt har takket ja til å stå på lista. I tillegg har rektor supplert lista med kandidater med mer mangfoldig bakgrunn, slik at forslag til styremedlemmer også fremmer mangfold som verdi og realitet ved OsloMet», skriver Rice.

Da daværende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus skulle fremme kandidater til det sittende styret i 2015 klarte de ikke å finne nok kandidater.

Rice forteller også at OsloMet har vært svært tilfreds med Syvertsen som styreleder:

«Syvertsen oppfattes som en tydelig og beslutningsdyktig styreleder med solid akademisk tyngde, og hun gir retning for styrets arbeid og for OsloMets utvikling. Hun har tydelige forventninger til institusjonen og institusjonsledelsen, og vil også kunne bidra med kontinuitet i neste styreperiode» , skriver han.

Melgaard «litt overrasket»

I tillegg til Syvertsen, er rådmann i Hole kommune, Torger Ødegaard, ekstern representant i styret. Det er også teknologidirektør i Microsoft, Shahzad Rana. Rice ber styret foreslå overfor departementet at begge disse to får fortsette.

Gunnar Melgaard er litt overrasket over at han ikke står på listen over de som foreslås for en ny periode i OsloMet-styret. Foto: Siri Øverland Eriksen

Den fjerde eksterne i styret i dag er Gunnar Melgaard, men han står ikke på listen som foreslås av Curt Rice.

Melgaard visste ikke på forhånd at han, som eneste av de fire eksterne, ikke var foreslått for en ny periode. Det opplyser han når Khrono spør.

— Jeg ble litt overrasket, sier han, men legger til:

— Jeg hadde nok antagelig sagt nei uansett. Det blir seks år på meg i styret, og det er kanskje på tide å slippe yngre krefter til. Så det er greit, det, men det er litt rart, sier han.

Melgaard er gruppeleder for Høyre i fylkestinget i Akershus og kom inn i styret ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus etter at styremedlem Anette M. Solli ble fylkesordfører i Akershus midt i forrige styreperiode. Solli og Melgaard ble i sin tid oppnevnt av Akershus fylkeskommune.

Ifølge universitets- og høgskoleloven paragraf 9-4 (8) kan man ikke fortsette som styremedlem har fungert sammenhengende i vervet i åtte år, mens Melgaard altså har fungert sammenhengende i seks år til sommeren. Rice mener likevel at han ikke er «valgbar».

— Gunnar Melgaard er et godt og fornuftig styremedlem som jeg ikke har vurdert på formelle grunnlag, nemlig at han allerede har blitt oppnevnt to ganger og er dermed ikke «valgbar», skriver Rice i en kommentar til Khrono.

Ødegaard og Rana «tydelige stemmer»

Torger Ødegaard har vært byråd for utdanning, for finans, byråd for eldre og bydelene og også byråd for velferd og sosiale tjenester for Høyre i Oslo kommune. Nå er han rådmann i Hole kommune.

Om Ødegaard skriver Curt Rice:

Torger Ødegaard foreslås for en ny periode i OsloMet-styret. Foto: Siri Øverland Eriksen

«Ødegård har vært en tydelig stemme i styrets arbeid. Han har profilert seg i strategiske spørsmål og vært tydelig på behovet for profesjonalisering av virksomheten».

Rice foreslår også eksternt styremedlem Shahzad Rana for en ny periode. Rana er teknologidirektør i Microsoft og har grunnlagt flere it-selskaper.

«Rana har vært en tydelig og retningsgivende stemme i strategiske spørsmål, og særlig i saker knyttet til digitalisering», skriver Rice i sakspapirene.

Foreslår sju navn til

I tillegg til tre av de fire eksterne medlemmene i OsloMet-styret i dag, foreslår Curt Rice sju andre, slik Kunnskapsdepartementet har bedt om. En av dem er Lisa Ann Cooper, som er daglig leder og gründer i Catalysts, Catalysts Technology og Leadership Foundation, og er seniorrådgiver i Hodejegerne.

Håkon Hauglie, adm.dir. i Abelia er en av dem som foreslås. Foto: Abelia

Laila Bokhari foreslås også, hun har vært statssekretær ved Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet i årene 2013-2017. Hun var medlem av 22.juli-kommisjonen, og er utdannet statsviter. Også Håkon Hauglie, som er administrerende direktør i Abelia og er en tidligere politiker fra Arbeiderpartiet, folkevalgt i Oslo bystyre og Stortinget er blant de foreslåtte.

Heidi Austlid ønskes inn i OsloMet-styret. Foto: IKT Norge

Heidi Austlid, er administrerende direktør i IKT-Norge og var medlem i NOKUTs sakkyndige komité som vurderte HiOAs søknad om akkreditering som universitet.

Byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap) foreslås også. I tillegg er Morten Dalsmo, konserndirektør i SINTEF Digital og Ivar H. Kristensen som er administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke og tidligere generalsekretær i Tekna på listen. Kristensen er styremedlem i Akershus Arbeiderparti.

Mye hemmelighold hos de andre

De som skal ha nye styrer i år er, i tillegg til OsloMet, Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Molde, Høgskulen i Volda, Samisk høgskole og Kunsthøgskolen i Oslo.

Universitetet i Agder hadde forslagene til eksterne styrerepresentanter oppe på styremøtet 23. januar, men har unntatt saken fra offentlighet.

Byråd Tone Tellevik Dahl foreslås ved OsloMet. Foto: Oslo kommune

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen sier til Khrono at de vil drøfte med Kunnskapsdepartementet om navnelisten kan offentliggjøres.

Høgskulen på Vestlandet har saken oppe på styremøtet i dag, 31. januar, og har også unntatt saken fra offentlighet. Det gjelder også Universitetet i Sørøst-Norge, som også har styremøte 31. januar.

Flere holder på fortsatt

Universitetet i Stavanger (UiS) nedsatte på styremøtet 6. desember i fjor en komité som skal komme med forslag til eksterne styremedlemmer. UiS har ansatt rektor fra 1. august 2019, og skal derfor ha ekstern styreleder. I komitéen sitter dagens styreleder og valgte rektor Marit Boyesen, professor Ragnar Tveterås og studentrepresentant i styret, Fatema Al-Musawi. UiS har sitt neste styremøte 7. februar, og har søkt om utsettelse til etter møtet.

Også på Høgskulen i Volda ble det nedsatt et utvalg før jul for å foreslå eksterne styremedlemmer.

Ved Høgskolen i Molde har høgskoledirektøren bedt de ansatte om forslag til eksterne styrerepresentanter. Det kom inn nesten 40 forslag , blant dem direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, tidligere redaktør i Vårt Land, Helge Simonnes, dekan Marit Reitan ved NTNU, professor Siri P. Strandenes ved NHH og prorektor for utdanning ved NMBU, Solve Sæbø , i tillegg til mange andre navn fra næringsliv og organisasjoner.

Innlandet hemmeligholder

Høgskolen i Innlandet skal ikke ha nytt styre før 1. januar 2020, men er bedt om å komme med forslag til eksterne styremedlemmer allerede nå. Saken var oppe på et ekstraordinært styremøte 28. januar, men saken holdes unntatt offentlighet.

Universiteter og høgskoler skifter ut styret hvert fjerde år, men ikke alle institusjoner gjør det samtidig.

I 2017 var navnene på de som var foreslått som eksterne styremedlemmer unntatt offentlighet, med unntak fra NMBU, som selv offentliggjorde navnene. To år tidligere, i 2015 var prosessen åpen og Khrono fikk tilsendt lister over de nominerte ved hver institusjon.

Departementet avgjør ikke hemmelighold

Kunnskapsdepartementet avslo i 2017 å gi innsyn i de foreslåtte styrekandidatene.

Avdelingsdirektør Rolf Larsen i Kunnskapsdepartementet lovet da at departementet skulle revurdere prosessen med å oppnevne styrerepresentanter.

— På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort denne våren vil vi derfor vurdere om det skal gjøres endringer i prosessen knyttet til styreoppnevninger i framtida, sa Larsen til Khrono den gangen.

Et argument for hemmeligholdet i 2017 var frykt for at mange skulle si nei til styreplass.

Via kommunikasjonsrådgiver i departementet får Khrono nå opplyst at det er opp til institusjonen selv å avgjøre offentlighet i disse sakene, og at dersom institusjonene ønsker at forslaget skal være unntatt offentlighet kommer departementet til å respektere det.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS