Arbeidsmiljø

En av fire NTNU-ere vet ikke hva de skal gjøre om noen oppfører seg uakseptabelt

De første resultatene fra NTNUs arbeidsmiljøundersøkelse har kommet, og konklusjonen er som alltid: Business as usual.

Bjørn Haugstad trakk frem høy grad av overbelastning og dårlig konflikthåndteringsklima som punkter hvor NTNU skårer dårlig i arbeidsmiljøundersøkelsen under sist styremøte.
Publisert Oppdatert

I arbeidsmiljøundersøkelsen ved NTNU kommer det fram at i overkant av 25 prosent av de som har svart ikke vet hva de skal gjøre dersom de blir utsatt for uakseptabel oppførsel.

— Tallet er høyt og viser at mange ansatte ikke er orientert om all informasjonen som blant annet ligger på intranettet, sier HR- og HMS-direktør Arne Kristian Hestnes ved NTNU.

— Dette samsvarer for så vidt med en generell observasjon fra min side. Folk går ikke rundt og vet om regelverk, kanaler og informasjon i det daglige, men søker det opp ved behov, sier han.

Og har de behov, mener Hestnes det skal være lett å finne informasjonen.

Men undersøkelsen tar naturlig nok for seg mer enn bare de ansattes kunnskaper om uakseptabel oppførsel.

Da NTNU-styret ble orientert om saken i sist styremøte, sa Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur, at det særlig er to punkter hvor NTNU skårer dårligere enn ønsket: 

  • De ansatte svarer at det er høy grad av overbelastning
  • NTNU skårer dårlig på konflikthåndteringsklima

— Samtidig gjør vi det litt bedre på konfliktklima. Det har pågått et arbeid for å få på plass bedre praksis for konflikthåndtering, så jeg er optimist, sa Haugstad på  styremøtet.

Men jevnt over viser undersøkelsen, som ble gjennomført på tampen av fjoråret, nokså like resultater som tidligere. I snitt svarer de ansatte stort sett et sted mellom 3,5 og 4 på en skala fra 1 til 5.

De mest markante endringene i løpet av de siste tre undersøkelsene, og seks årene, er under «Støtte til å gjøre jobben» og «Innovasjonsklima» hvor de ansatte gir bedre skår undersøkelse for undersøkelse, men også der er endringen fra 2019 og til i dag på 0,5 poeng.

Powered by Labrador CMS