EIERSKAPET OVERFØRES IKKE TIL STATSBYGG

En seier for Norge som kunnskapsnasjon!

I dag ble det klart at universiteter og høgskoler som eier byggene sine, skal få fortsette med det. NMBU-rektor Sjur Baardsen skriver at de trenger denne kontrollen for å kunne løse samfunnsoppdraget på en god måte.

NMBU får fortsatt eie tårnbygningen og de andre byggene på campus.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I dag ble det klart at regjeringen skrinlegger forslaget om å overføre forvaltningen av de store universitetenes eiendommer til Statsbygg. Det er en svært gledelig nyhet. Vi trenger denne kontrollen for å kunne løse samfunnsoppdragene vårt på en god måte.

At de selvforvaltende utdanningsinstitusjonene får beholde råderett over egne eiendommer, er viktig for mange aspekter av virksomhetene våre. Fleksibiliteten og handlingsrommet det gir oss, betyr særlig mye for kvaliteten på utdanningen og for evnen til å tilpasse forskningen vår raskt til nye behov.

Eiendommene våre er ikke bare tak over hodet. Det er helt nødvendig infrastruktur for utdanningen og forskningen vi driver. Selvforvaltning gir fleksibilitet til å tilpasse seg samfunnets behov for ny kunnskap. Det legger til rette for trygg og effektiv drift. Og det gir oss muligheten til å skape det som er en åpenbar logisk helhet: Å lage campusutviklingsplaner som er tett integrert med den generelle strategiske utviklingen. Derfor håper vi at også Norges Idrettshøgskole (NiH), som nå skal vurderes i en egen prosess, også får fortsette sin gode eiendomsforvaltning.

Fleksibiliteten og handlingsrommet det gir oss, betyr særlig mye for kvaliteten på utdanningen og for evnen til å tilpasse forskningen vår raskt til nye behov.

Sjur Baardsen

Universitetene har et åpenbart ansvar for å ta vare på eiendommene våre og å videreutvikle dem på vegne av hele samfunnet. Som statsrådene Astrup og Asheim påpeker, har de selvforvaltende vist at vi tar eiendomsforvaltning på dypt alvor. Vi har tatt igjen store deler av etterslepet som Riksrevisjonen påpekte i 2012. Det har vi gjort fordi vi har sterke insentiver, forankret i vår strategiske og faglige målsetting, for å være gode eiendomsforvaltere.

Det er naturlig og ønskelig at myndighetene vurderer statlig forvaltning slik de har gjort i denne områdegjennomgangen. Det er også meget tillitsvekkende at de ikke har latt det gå prestisje i å forfølge en ide, men heller valgt å lytte til sektorens klare råd og meninger i en meget viktig sak og bruke det kunnskapsgrunnlaget vi sammen har utviklet i denne prosessen.

Nå ser vi fram til å fortsette samarbeidet med regjeringen om forvaltningen av universitetenes eiendommer til det beste for Norge som kunnskapsnasjon.

Powered by Labrador CMS