Debatt Carina hundhammer

En, to eller Ola Borten Moe?

— Vi trenger en kunnskapsminister som hever blikket, og ser utover eget departement og politikkområde.

— Norge trenger en kunnskapsminister som fronter forpliktende opptrappingsplaner, styrker samarbeid på tvers av aktører og næringer, styrker midlene til åpen konkurranse og mer like konkurransevilkår, skriver leder Carina Hundhammer fra Abeila.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Vi ser i Khrono 28.09 at diskusjonen om hvem som skal bli ny kunnskapsminister i den nye regjeringen er i full gang.

Spekulasjonene ender opp i å diskutere hvem som blir den beste disponenten for statlig universitets- og høyskole sektor. Hvor ble det av diskusjonen om egnetheten av personen rundt nytenkningen, omstillingsbehov og forskningens betydning for samfunnet for øvrig?

Forsknings- og innovasjonssystemet vårt må være helhetlig og mobilisere fremtidens problemløsere rundt felles utfordringer, sette samfunnets behov i førersete og utfordre våre tanker om hvordan løsningene skal se ut. Samtidig krever omstillingen en bedre koordinering av det politiske apparatet, bedre beslutningsprosesser og lengre tidshorisonter.

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

Vi trenger derfor en kunnskapsminister som hever blikket, og ser utover eget departement og politikkområde.

Kompetansegapet øker, og derfor må det satses på kompetanse i fremtidsrettede og bærekraftige næringer. Dette for å sikre økt sysselsetting og et arbeidsliv som inkluderer alle.

Norge trenger en regjering der det satses tungt på kompetanse, både for de som jobber i næringer som må omstilles, og de som skal ut i det nye næringslivet. Det betyr satsing på studieplasser særlig innen IKT og en vesentlig opptrapping av satsingen på livslang læring.

Abelia ønsker at vi får til et bredt politisk omstillingsløft som gir en kraftsatsing på forskning, innovasjon og høyere utdanning. Norge må ruste seg for tøffere tider gjennom næringsrettet forskning og treffsikre innovasjons- og kapitalvirkemidler.

Dette vil kreve en kunnskapsminister som fronter forpliktende opptrappingsplaner, styrker samarbeid på tvers av aktører og næringer, styrker midlene til åpen konkurranse og mer like konkurransevilkår. En statsråd som tar tak i kompetansegapet arbeidslivet står ovenfor- og står opp for et forskningssystem som er rigget for fremtiden.

På bakgrunn av dette må Støre finne en kunnskapsminister som kan ta på seg en krevende oppgave, som evner å løfte blikket og se fremover for å omstille Norge, prioritere forskningsmidler og innsats der vi tror det vil gagne oss aller mest. Enten det blir én, to eller Ola Borten Moe.

Powered by Labrador CMS