Pandemilån

Enda flere student­millioner trekkes tilbake:
— Valgkampløfter brutt på rekordtid

Frps Roy Steffensen stusser over regjeringspartienes snuoperasjon om bruken av studentmillionene. Det handler om prioriteringer, svarer statssekretæren.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) var tidligere leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Nå har han skiftet komité, men har likevel en høne å plukke med regjeringen på sitt gamle felt.
Publisert Oppdatert

Flere av krisemillionene som har blitt bevilget til studentene under pandemien, fortsetter å bli dradd tilbake til statskassen.

Denne uken ble det kjent at regjeringen vil inndra alle de ubrukte millionene som ble bevilget til universiteter, høgskoler og samskipnader for å lønne studenter og til ulike tiltak for psykisk helse under pandemien.

Nå viser det seg at regjeringen også vil kutte i pengene som i vår ble bevilget til tilleggslån og stipend til studenter som har opplevd inntektsbortfall som følge av koronapandemien.

I vår ble det satt av nesten 750 millioner kroner til dette. Nå vil regjeringen redusere bevilgningen med 278,8 millioner kroner.

— Gjør studentene til en salderingspost

Årsaken er at færre enn det som var budsjettert har benyttet seg av ordningen.

Men stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp), som tidligere var leder for Utdannings- og forskningskomiteen, reagerer likevel kraftig på dette.

For.

I vår da det ble besluttet å bevilge disse millionene, skrev nemlig regjeringspartiene Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) under på følgende merknad sammen med Fremskrittspartiet:

«Hvis det derimot viser seg at ikke alle midlene i studentmilliarden blir benyttet, mener disse medlemmer at resten av midlene skal gå til andre studentformål.»

Men nå har regjeringspartiene altså snudd i saken.

— Slik jeg ser det løper Borten Moe (forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe, journ. anm.) fra tidligere lovnader, og viser med all tydelighet at studentvelferd er noe Ap og Sp var veldig flinke på i opposisjon, men som de ikke leverer på i posisjon, skriver Steffensen i en e-post.

Han sier det ikke er ofte noen er så offensive i opposisjon og så defensive i posisjon.

— Lovnadene regjeringspartiene kom med i valgkampen ble brutt på rekordtid. Regjeringspartiene ender altså opp med å gjøre studentene til en salderingspost ved første anledning, skriver Steffensen.

Prioriteringer

Slik forklarer regjeringen, ved statssekretær Oddmund Hoel (Sp), snuoperasjonen:

— De ekstraordinære studentmidlene var et viktig tiltak i en ekstraordinær tid. Så er det slik at vi i en budsjettprosess er nødt til å prioritere viktige tiltak opp mot hverandre, skriver Hoel i en SMS. Han legger til:

— I tråd med de forutsetningene som ble gitt for bevilgningene blir pengene som ikke er brukt opp ved årsskiftet trukket tilbake.

Opposisjonen foreslår strømstipend

Onsdag ble det kjent at partiene Høyre, Venstre og KrF foreslår å gi studenter og elever som mottar støtte fra Lånekassen et ekstra strømstipend på 1000 kroner for å kompensere for de høye strømprisene.

Til VG sier SVs utdanningspolitiske talsperson, Freddy André Øvstegård, at han gjerne ser at Lånekassen får beholde de 278,8 millioner kronene regjeringen nå vil dra tilbake, og heller gi de ut som stipend til studenter som betaler egen strøm.

Dette er også Frps Roy Steffensen enig i:

— Ap og Sp har forpliktet seg til å bruke de 278,8 millionene på andre studentformål, og om Borten Moe vil velge å bruke de til å bevilge tilleggsstipend til alle studenter på grunn av strømprisene, så vil vi naturligvis støtte det, svarer Steffensen.

Khrono har spurt Kunnskapsdepartementet om det kan være aktuelt å bruke de ubrukte millionene på et strømstipend til studentene, slik opposisjonen foreslår.

Statssekretær Oddmund Hoel (Sp) sier at de følger nøye med på den økonomiske situasjonen til studentene.

— Strømprisene er særskilt høye nå i deler av landet og regjeringen ser på måter å få ned denne for alle, svarer Hoel på SMS.

Powered by Labrador CMS