studenthus

Engstelig for at studenthus glipper i åpen budrunde

Studentene i Oslo har lenge jobbet for et nytt studenthus i Oslo sentrum. Nå er de bekymret for at drømmene blir knust i en åpen budrunde om det aktuelle bygget, som kan avsluttes allerede i dag.

Fra befaring i St. Olavsgate 32 i 2017.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studentsamskipnaden SiO er i dag en av flere som byr på eiendommen St. Olavs gate 32 i Oslo sentrum.

Det er Statsbygg som forestår salget, og budrunden skal etter planen være ferdig helt i starten av mai.

Etter det studentledere er kjent med, har Statsbygg fått beskjed om å selge til høystbydende.

Frykter pengesterke konkurrenter

Leder av Velferdstinget i Oslo, Idun Kløvstad, er redd studentene i oslo mister et nikt studenthus på målstreken.

— SiO er med i budrunden, men hvis det er virkelig pengeststerke interesser som ønsker denne boligmassen, sier det seg selv at SiO ikke vil ha en sjanse, sier Idun Kløvstad til Khrono. Hun er leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Hun refererer i denne sammenheng til salget av det gamle Deichmanske bibliotek, der bygningene ble solgt skyhøyt over takst.

Studentene har henvendt seg til både departementet og ulike stiftelser i sakens anledning.

— Vi har alle de aktuelle store universiteter og høgskoler i ryggen i denne saken. Vi har også møtt masse velvilje fra en rekke stiftelser, men ingen av disse har penger til å være med når det gjelder kjøp av eiendommen, og flere viser interesse for å være med å bidra i etterkant hvis SiO faktisk får kjøpt byggene, poengterer Kløvstad.

Startet utredning i 2017

Høsten 2017 vedtok Velferdstinget i Oslo og Akershus at de ønsket å arbeide for et nytt studenthus i Oslo sentrum, og et forprosjekt ble offisielt igangsatt i 2018.

Det ble vurdert flere eiendommer i Oslo sentrum, og i forprosjektets fase 2 konkluderes det med at St. Olavsgate 32, som også går under navnet Geografisk Opmåling, vil være den beste egnede eiendommen til formålet.

Høsten 2019 gjør Velferdstinget et vedtak der de ønsker at Studentsamskipnaden SiO skal gå inn for kjøp av St. Olavsgate 32, dersom deres konklusjon etter å ha vurdert eiendommen, er at den er i tilfredstillende stand til formålet.

Det har vært gjennomført en rekke møter, både med ledende Oslo-politikere og kommunalministre, og mange har vært positive til planene, men det ble aldri åpnet for at SiO kunne kjøpe eiendommen gjennom et rettet salg.

I slutten av mai 2020 fikk så studentene beskjed at det var bestemt at eiendommen skulle selges i åpen budrunde, og at det var Statsbygg som skulle stå for salget.

— Viktig med møteplasser

St. Olavsgate 32 er nå lagt ut for salg, og budrunden er i gang.

Kløvstad trekker fram at Oslo er en stor by med få møteplasser på tvers av byens mange utdanningsinstitusjoner. Hun nevner de nye tallene fra SHoT-undersøkelsen, som viser at over halvparten av Norges studenter føler på ensomhet, utenforskap eller isolasjon.

— Deler av den store økningen kan kanskje skyldes pandemien, men dette er faresignaler vi så allerede i tallene fra SHoT-undersøkelsen i 2018, sier Kløvstad.

Hun legger til:

— Når samfunnet åpner opp igjen blir det veldig viktig å sørge for at det finnes åpne, inkluderende møteplasser. Det handler om trivsel, det handler om tilhørighet og det handler om å forebygge psykisk uhelse. Disse argumentene har vi i liten grad følt at har blitt hørt av dagens regjering, mener Kløvstad.

Skuespiller med i kritisk video

Salget av St. Olavs gate 32 på det frie markedet har også opprørt kunststudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo. Bygget huset i sin tid det gamle Kunstakademiet.

Når avgangsstudenter fra kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i mai arrangerer sin avgangsutstilling, har utstillingen fått navnet St. Olavsgate 32 «Til salgs».

I anledning utstillingen er det laget en Facebook-kampanje mot salget, samt publisert en ni minutters video, der skuespiller Tobias Santelmann er blant skuespillerne som harselerer med salget av et stykke kunsthistorie.

Glad for penger til Trondheim

Denne uken ble det offentlig at regjeringen legger opp til at Studentersamfundet i Trondheim får ti millioner til nybygg.

— Dette var det både overraskende og gledelig for oss. Og vi er bare glade på vegne av studentene i Trondheim. Likevel føler vi at regjeringen her tar med den ene hånden og gir med den andre. Mens det deles ut penger og lovord i Trondheim, blir vi avfeid med at SiO er velkommen til å delta i en åpen budrunde, sier Kløvstad.

Men hun er bekymret for at en studentsamskipnad med et langt større samfunnsansvar enn å spekulere i eiendom, ikke skal komme seirende ut av en slik prosess.

— I forbindelse med tildelingen til Samfundet uttalte Asheim at denne utdelingen er et av de viktigste tiltakene man kan gjøre med tanke på trivselen til studentene. Vi er helt enige i at det å tilrettelegge for gode, inkluderende og sentrale møteplasser er noe av det viktigste som kan gjøres nå, og vi lurer derfor på hvorfor denne tankegangen ikke også skal gjelde her i Oslo, spør Kløvstad.

Penger i revidert nasjonalbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i midten av mai, har regjeringen altså foreslått å bidra med 10 millioner kroner til Studentersamfundets planer om påbygg.

— Det er utrolig hyggelig å kunne avsløre denne nyheten allerede nå. Gjengen på Samfundet har gjort en imponerende innsats for å samle inn penger til et prosjekt jeg vet er utrolig viktig for alle studentene i Trondheim. Med et økende antall studenter kommer det også et behov for større arealer. Trondheimstudentene kommer til å nyte godt av både disse millionene, men også de over 11 milliardene som kom til nytt campusprosjekt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H), i en pressemelding fra departementet.

Lokale politikere er godt fornøyde.

— Samfundet er hele Trondheims og alle studentenes storstue. Men det begynner å bli trangt og det trengs nye lokaler, sier Mari Holm Lønseth (Høyre).

— Dette blir kjempebra og ikke minst en hyllest til studentene som har gjort en fantastisk jobb for å realisere prosjektet, sier Jon Gunnes (Venstre).

— På Samfundet bygges det felleskap og det betyr enormt både for studentmiljøet og hele byen. Det er 1400 studenter som har frivillige oppgaver på Samfundet og flere får avslag på grunn av plassmangel, sier Øyvind Håbrekke (KrF).

Powered by Labrador CMS