Kristin Sverdrup går tilbake til Utenriksdepartementet og slutter i jobben som forskningsdirektør ved OsloMet etter to og et halvt år. Foto: Petter Berntsen

Forskningsdirektør Sverdrup på OsloMet er «fristilt» og slutter på nyåret

Slutter. Forskningsdirektør Kristin Sverdrup er den femte forskningsdirektøren ved HiOA/OsloMet som slutter etter relativt kort tid i jobben. Hun har vært «fristilt» fra stillingen siden i november.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kristin Sverdrup har vært fristilt uten arbeidsplikt siden begynnelsen av november i år. Hun slutter 1.februar, og skal da tilbake til Utenriksdepartementet, som prosjektleder for gjennomføringen av utviklingsministerens Digitale strategi for utviklingspolitikken i Utenriksdepartementet.

Sverdrup er den femte forskningsdirektøren ved HiOA/OsloMet som går av etter relativt kort tid i jobben.

— Jeg kommer til å savne den daglige omgangen og samarbeidet med alle de flotte folkene ved OsloMet. Jeg har blitt ordentlig glad i og imponert over dette universitetet, sier Sverdrup.

Sverdrup til Astrup

Forskningsdirektørstillingen er både givende og krevende stilling. Det har tatt tid å få gjennom saker og avklaringer.

Kristin Sverdrup

Hun gleder seg også til å gå igang med jobben for utviklingsminister Nikolai Astrup.

— Også der vet jeg at jeg vil få jobbe med utrolig dyktige kolleger i et inspirerende samspill med næringsliv, sivilt samfunn, investorer, kunnskapsmiljøer som her ved OsloMet, både her i Norge og i utviklingsland, sier hun.

Kristin Sverdrup kom til daværende Høgskolen i Oslo og Akershus etter å ha jobbet i utenrikstjenesten siden 2002, blant annet et år som ambassadør i Khartoum i Sudan. Hun hadde også fire år bak seg som leder av Financial Mechanism Office/EFTA i Brussel 2008-12, ifølge Store norske leksikon.

— Ingen av forskningsdirektørene på HiOA/OsloMet har sittet mye lengre enn to år. Hva er problemet med denne jobben?

— Jeg kan ikke svare for de andre som har sittet i stillingen. Forskningsdirektørstillingen er både en givende og krevende stilling. Det har tatt tid å få gjennom saker og avklaringer. Det er også relativt krevende prosesser knyttet til omlegging av FoU-støtten og innsatsen for å gjøre FoU-støtteapparatet enda bedre. Takket være dyktige og fine kollegaer i avdelingen og ved FoU-enhetene på fakulteter og sentre har det meste av tiden her vært utrolig givende og positiv. Det har også vært en viktig forankring i rektors ledelse for en styrking av forskning og innovasjon ved OsloMet, sier hun.

Mo slutter også

En av Sverdrups sentrale medarbeidere i FoU-seksjonen ved OsloMet slutter også. Det er leder for det sentrale EU-teamet, Vibeke Mo. I mars begynner hun i Kunnskapsdepartementet, der hun blir seniorrådgiver i Avdeling for høyere utdanning, forskning og Internasjonalt arbeid, i seksjon for Europa, EU og EØS-arbeid.

— Jeg er glad for å bidratt til å bygge opp kompetanse og støttetjenester på EU-støtte ved OsloMet og veldig stolt over at OsloMet nå får stadig flere tilslag og aktivitet rundt Horisont 2020 og det kommende programmet Horizon Europe, sier Mo, som har jobbet på OsloMet i 12 år og før det seks år i Forskningsrådet.

Har tenkt på retur

Kristin Sverdrup sier at hun hele tiden har vært åpen for å returnere til utenrikstjenesten.

— Jeg har stor tro på jobbmobilitet og at vi alle kan lære mye av å jobbe innenfor ulike deler av det norske samfunn. Gjennom mange år i UD og Norad har jeg jobbet mye inn mot UH-sektoren og forskningsinstitusjoner og observert disse organisasjonene fra utsiden. Det har vært utrolig spennende og jeg må innrømme at det var en meget bratt læringskurve i begynnelsen. Det har jo skjedd utrolig mye på de snart 2,5 årene jeg har vært her.

Hvorfor er du «fristilt» fra jobben? Det vanlige er å jobbe ut oppsigelsestiden, eller eventuelt slutte på dagen?

— Denne stillingen er en jobb man ikke bare slutter på dagen fra. Det ville ikke vært ok for kolleger, ei heller tilfredsstillende for meg. Jeg ønsker å avvikle på en god måte samtidig som jeg får noe tid til å forberede de nye oppgavene i UD, sier hun.

Uro rundt omorganisering

— Har det vært konflikter rundt deg?

— Det har stort sett vært rolig farvann, men det ble en del støy og uenigheter rundt en omorganisering av faggruppene i sommer. En omorganisering prorektor FoU og jeg var enige om var den mest hensiktsmessige løsningen for å få løftet et fagområde og gjøre det mer synlig. Selv om de fleste støttet en slik organisering, var det enkelte som ikke var helt fornøyde. I ettertid ser jeg at jeg kunne håndtert selve prosessen bedre for derved å hindre at det ble uro. Det har imidlertid falt på plass nå og jeg har stor tro på av FoU-avdelingen har en robust og god struktur nå med meget kompetente gruppeledere.

Vurdere ledermodell

Sverdrup sier til Khrono at hun også reflektert over den formen enhetlig ledelse har på OsloMet. Med fire ledere på nivå 2 (direktører og prorektorer, red.mrk.) kan det nok være noen ulike opplevelser av hvor enhetlig prosesser og saker blir håndtert, sier hun.

— Videre kan det virke komplisert å skulle kombinere en akademisk med en administrativ lederrolle, dog ikke umulig. En vurdering av disse sidene ved OsloMets ledelse har jeg tro på at rektor tar med seg inn i ny periode, sier hun.

Ikke enhetlig nok

Du mener at ledelsen ved OsloMet ikke er enhetlig nok, men hvordan burde det løses, tenker du? Med en universitetsdirektør på toppen f.eks?

— Jeg mener at ledelsen er enhetlig, i den forstand at det er et bra team som er enige om retning og visjoner for OsloMet. Men, den virker ikke alltid enhetlig i organisasjonens daglige virke. Det kan for eksempel noen ganger være mer krevende enn nødvendig å få en avklaring på saker relatert til områder som ikke ligger direkte under en av lederne, men som har berøringspunkter med de andre lederne på samme nivå. En universitetsdirektør kunne være en vei å gå, eller samle administrativ ledelse hos de to direktørene (direktør for organisasjon og virksomhetsstyring og direktør for digitalisering og infrastruktur), sier hun.

Kristin Sverdrup påpeker avslutningsvis at OsloMet får mye positiv oppmerksomhet.

— Jeg vil berømme OsloMet for utrolig evne til nytenkning rundt universitetenes rolle i samfunnet for å utfordre det eksisterende. Jeg noterer meg at OsloMet både er en attraktiv arbeidsgiver og en interessant rekrutteringsarena for andre arbeidsgivere, sier hun.

Gjennomtrekk

Ingen av de tidligere forskningsdirektørene ved HiOA/OsloMet har sittet mer enn to år i stillingen.

Nåværende direktør i NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Sveinung Skule, hadde jobben i 2008 og 2009, før han overlot stafettpinnen til nåværende direktør ved Lillehammer museum, Jostein Skurdal.

Skurdal sluttet også etter to år og ble etterfulgt av Christen Krogh, som sluttet for å bli avdelingsdirektør i Forskningsrådet, men som fra nyttår er ny prorektor ved Høyskolen Kristiania. Morten Irgens overtok etter Krogh i 2014.

Sverdrup var en av 24 søkere og sto på den offentlige søkerlisten. Hun overtok etter Anne Ullmann som hadde fungert som forskningsdirektør etter at Morten Irgens forlot stillingen da han fikk jobben som prorektor for FoU. Nå er Anne Ullmann igjen fungerende forskningsdirektør.

Stilling lyses kanskje ut senere

Prorektor Morten Irgens har vært Sverdrups nærmeste leder. Han kom selv fra forskningsdirektørstillingen da rektor Curt Rice ansatte han som prorektor for forskning i 2015.

Irgens ønsker Sverdrup lykke til i ny jobb.

Prorektor for forskning på OsloMet, Morten Irgens. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Hvorfor er Sverdrup «fristilt» fra forskningsdirektørjobben?

— Hun ønsket selv en slik ordning, sier Irgens til Khrono, og han er glad for at Anne Ullmann atter en gang har tatt på seg oppgaven som fungerende forskningsdirektør ved OsloMet.

VIl det bli lyst ut en ny forskningsdirektørstilling ?

— Vi avventer en avklaring på stillingen som prorektor for forskning før vi eventuelt lyser ut, sier Irgens.

I dag, fredag 14. desember, skal styret ved OsloMet etter planen, ansette nye prorektorer for forskning og utdanning for perioden 2019-2023, etter innstilling fra rektor Curt Rice som selv nylig ble ansatt for fire nye år.

Morten Irgens har søkt til fire nye år i prorektorjobben for forskning. Ansettelsessaker i styret er unntatt offentlighet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS