Debatt Kristin Bech

Er eksamen læring eller vurdering?

Debatten om begrunnelser avdekker uenighet om hva eksamen er. Professor Kristin Bech mener dette må avklares.

Debatten om begrunnelser av eksamenskarakterer har tatt av siste uken. Professor Kristin Bech ved Universitetet i Oslo mener det trengs avklaringer.
Debatten om begrunnelser av eksamenskarakterer har tatt av siste uken. Professor Kristin Bech ved Universitetet i Oslo mener det trengs avklaringer.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

En sak som har blitt tydelig i debatten om begrunnelser, er at det hersker uenighet om eksamen er en læringsform eller en vurderingsform. Dette bør avklares, for det har betydning for hvordan vi skal se på begrunnelser, og det kan innebære at lovverket må endres.

Ut fra det jeg hittil har registrert, virker det som studentene tar for gitt at eksamen er en læringsform, og de er støttet av noen ansatte primært med bakgrunn fra pedagogikkfeltet. De fleste fagansatte ser imidlertid på eksamen som en vurderingsform, noe som i utgangspunktet ikke innebærer tilbakemelding annet enn karakter, supplert av karakterbeskrivelser og sensurveiledning.

Hvis eksamen skal regnes som en læringsform, er det naturlig å gi tilbakemelding på eksamensbesvarelser. Da må det i så fall tilføres ressurser til det. Bare på HF-fakultetet i Oslo vil vi trenge ca. 3,5 årsverk per år, tilsvarende tre og en halv ansatte på full tid, siden det vil ta rundt 6000 timer per år å gi tilbakemelding på 24 000 besvarelser gitt at vi bruker 15 minutter per besvarelse. Det er et forsiktig anslag, siden begrunnelser som virkelig skal føre til læring, må tilpasses den enkelte student. Det kan fort ta mer enn 15 minutter.

Vi kan altså komme dithen at studentene må velge om de vil ha tilbakemelding som forberedelse til eksamen, eller tilbakemelding etter eksamen.

Kristin Bech

Det mer sannsynlige alternativet er å kutte i tilbakemeldingene til studentene i løpet av semesteret, slik at de stiller dårligere forberedt til eksamen. Hos oss vil det for eksempel innebære å kutte en av to eksamensforberedende innleveringer for å frigjøre tid til tilbakemelding på eksamensbesvarelsen. Vi kan altså komme dithen at studentene må velge om de vil ha tilbakemelding som forberedelse til eksamen, eller tilbakemelding etter eksamen.

En annen sak er at loven om begrunnelser og klager ikke ble utformet med tanke på eksamen som læringsform. Den ble utformet for å gi studenter som mener seg urettferdig behandlet, en rettssikkerhet. En begrunnelse er ment å være et grunnlag for å vurdere en eventuell klage, ikke et grunnlag for læring.

Hvis det blir bestemt at eksamen er en læringsform heller enn en vurderingsform, vil det være grunn til å revidere lovverket også, slik at det gjenspeiler dette.

Powered by Labrador CMS