Debatt hilde gunn slottemo

Et usnobbete, politisk svar til Eide

— Ifølge Kristin Melum Eide har kritikken mot Moe handlet om at han ikke har høyere utdanning, at han hevdes å være anti-intellektuell og at han er bonde!

— Min skepsis og manglende jubel over statsrådutnevnelsen betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke ønsker Moe all mulig lykke til! Jeg håper han vil bli en god minister for sektoren, skriver professor Hilde Gunn Slottemo i svar på kronikk av Kristin Melum Eide.
Publisert

Denne teksten er et debatt­inn­legg. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens egen mening.

Kristin Melum Eide skyter med hagle fra hofta i Midt-norsk debatt 18.10.21 – senere gjengitt i flere medier. Her bruker hun blant annet meg som eksempel på en snobbete akademiker. Grunnen er at jeg var en av mange universitetsansatte som uttrykte forundring og en smule uro da Ola Borten Moe ble utnevnt til statsråd for forskning og høyere utdanning. Ifølge Eide har kritikken mot Moe handlet om at han ikke har høyere utdanning, at han hevdes å være anti-intellektuell og at han er bonde!

Det er selvfølgelig leit for Eide at hun føler seg krenket på vegne av partikollega Moe, men i redelighetens navn: Jeg har aldri uttalt noe av dette. Derimot har jeg begrunnet min skepsis med flere faglige og politiske forhold, deriblant at Moe mangler erfaring fra universitets- og høgskolepolitikken.

Jeg har også uttalt at jeg mener det er viktig med en statsråd som skjønner at god forsknings- og utdanningspolitikk ikke trenger å være det samme som god distriktspolitikk. Distriktspolitiske forhold må ikke få overskygge alle de andre viktige sakene som må tas tak i i universitets- og høgskolesektoren. Min kritikk av Moe har altså vært mer substansiell enn det Eide hevder.

At Eide baserer sin påstand på en kort kommentar jeg hadde i en av de mange, lange, politisk Facebook-diskusjonene som foregikk i forbindelse med regjeringsoppnevnelsen, er én ting. Det er juridisk tillat å sitere fra Facebook, selv om flere – deriblant jeg – oppfatter det som etisk uredelig hvis en ikke spør om tillatelse. Det er også trist at Eide valgte å ikke delta i Facebook-debatten, men i stedet harselerer med meningsmotstandere i avisspaltene etterpå.

Følgen av slik praksis er at sosiale media vil kunne reduseres til å bare bli kattefilmer, feriebilder og skrytefoto av egne unger. Den politiske dimensjonen – Facebook som debattarena og plattform for faglige og samfunnsmessige diskusjoner – kan forsvinne.

Noe annet og mer urovekkende er det at Eide synes å redusere politisk kritikk og uenighet til «snobberi». Jeg håper virkelige ikke Eide mener at akademikere (eller andre) ikke skal kunne kritisere politikere i mektige posisjoner. Konsekvensen av et slikt syn er dypt bekymringsfullt hvis det gjennomføres prinsipielt. For hvor mener Eide at denne grensa skal gå? Gjelder det bare Moe, eller skal alle politikere fredes? I så fall for hvor lenge? Var det for eksempel tillatt å uttale seg om utnevnelsen av Sylvi Listhaug som minister i sin tid?

Min skepsis og manglende jubel over statsrådutnevnelsen betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke ønsker Moe all mulig lykke til! Jeg håper han vil bli en god minister for sektoren. Det vil glede meg stort hvis han gjør min skepsis til skamme. Moes egen respons på sektorens manglende begeistring, har vært klokere enn Eides, etter mitt syn: Nå er det hans oppgave å overbevise skeptikerne, har han uttalt.

Hans første handling som statsråd har også lovet godt: Utnevninga av Oddmund Løkensgard Hoel som statssekretær er oppløftende. Hoels professorbakgrunn og lange erfaring fra universitets- og høgskolesystemet gjør at de to forhåpentligvis vil utfylle hverandre på gode måter. Sammen håper jeg de vil kunne arbeide til det beste for en sektor som har mange utfordringer foran seg.

Ikke så veldig snobbete hilsen

Hilde Gunn Slottemo, professor og småbruker med arbeiderklassebakgrunn

Les også:

Les flere debattinnlegg på Khronos debattside

Powered by Labrador CMS