forskningsetikk

Etisk komité opprettholder vedtak om ME-studie

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag erkjenner at egen beskrivelse av saken «kan sies ikke å være helt presis», men mener dette ikke har betydning for vedtaket.

Professor Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU er del av arbeidsgruppen som har bedt NEM om å snu i vedtak om å stoppe studie. NEM opprettholder sin belsutning.
Professor Leif Edward Ottesen Kennair ved NTNU er del av arbeidsgruppen som har bedt NEM om å snu i vedtak om å stoppe studie. NEM opprettholder sin belsutning.
Publisert Oppdatert

Saken er oppdatert.

I forrige uke skrev Khrono at forskergruppen som fikk studien sin stoppet av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), hadde sendt et brev der de ba komiteen om å omgjøre vedtaket sitt «I lys av ovennevnte korrigeringer av fakta og klargjøringer».

NEM behandlet henvendelsen 15. juni, og har valgt å ikke omgjøre vedtaket.

Ikke grunnlag for å omgjøre

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

I sitt svar til forskerleder, Leif Edward Ottesen Kennair, skriver NEM at de:

«Har vurdert henvendelsene fra prosjektleder og forskergruppen med utfyllende informasjon og presiseringer av informasjon i protokollen som lå til grunn for vedtaket. Selv om deler av NEMs beskrivelse av saken kan sies ikke å være helt presis, har dette forholdet ikke betydning for NEMs vurdering og vedtak. Etter å ha drøftet saken på ny, mener komiteen at det ikke foreligger faktiske feil som gir grunnlag for omgjøring av vedtaket».

Det var forskningsprosjektet om CSF/ME — «En 3-dagers intervensjon for CFS/ME», som nylig ble stoppet av NEM.

Kritikken fra NEM mot prosjektet gikk hovedsakelig på at det, ifølge dem, foreligger en interessekonflikt og at det er betenkelige sider ved studiets design. Forskergruppen på sin side mente at vedtaket til NEM var basert på faktafeil.

Khrono har vært i kontakt med Leif Edward Ottesen Kennair, onsdag ettermiddag. Han har selv akkurat fått svarbrevet, og ønsker å vente med å uttale seg om saken.

Må skape tillit

Leder av NEM, Grete Dyb sier til Khrono at NEM har gått gjennom alt de fikk tilsendt fra forskergruppen.

— Vi vurderte det som har kommet inn opp mot vedtaket som ble gjort, og den informasjonen vi hadde på det tidspunktet. Selv om vi ser at de presiserer noen ting som ikke var helt presist i vedtaket, er den informasjonen vi har fått ikke av en slik betydning at det gjør om på vårt standpunkt og vedtak. Vi mener ikke det er snakk om faktafeil av en slik grad at det gir grunnlag for å gjøre om på vedtaket, sier hun, og legger til:

— Som vi skrev i forrige vedtak, handler ikke dette om at vi mener det ikke bør gjøres forskning på et så viktig tema, med så store helsekonsekvenser, men det er måten prosjektet er rigget på, som vi ikke vil gi tilslutning til, sier hun.

— Tenker du at dette bør få presedens for lignende type forskning?

— Det er viktig at forskning gjennomføres på en slik måte at det er tillit til den forskningen som kommer ut. Det er momenter i dette prosjektet som vi har pekt på, som vi mener burde vært bedre ivaretatt for at den tilliten skal være på plass, sier hun.

— Jeg tenker at interessekonflikt er et viktig aspekt for en del forskning. Man må alltid ha en høy standard for uavhengighet. Det forsøker vi å ha fokus på i alle prosjekter som handler om effekt av behandling, fordi det kan få store konsekvenser, sier hun.

Powered by Labrador CMS