Fra guttedagen i audiologi ved NTNU

Etterlyser nasjonal satsing på rekruttering av menn til helse- og sosialfagene

Meninger. Med en mer balansert fordeling mellom kjønnene vil vi på sikt få en mer variert erfaringsbakgrunn hos helsepersonell, økt brukertilfredshet, bedre arbeidsmiljø og bedre kapasitet i helsesektoren, skriver tre dekaner ved NTNU i dette innlegget.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Få menn søker seg til helse- og sosialfagene ved universitet og høgskoler. Dette fører igjen til at få menn jobber i helsesektoren. Ved NTNU har vi flere rekrutteringstiltak rettet mot menn for disse studiene, slik som «Guttedagen» i helse- og sosialfag ved NTNU i Trondheim og guttedager ved NTNU Gjøvik og Ålesund rettet mot sykepleierstudiet. Selv om vi har flere slike rekrutteringsarrangement, ser vi at det må mer til for å få guttene til å velge disse studiene.

Vi etterlyser en nasjonal satsing for rekruttering av menn til helse- og sosialfagene

Skriver artikkelforfatterne

Vi etterlyser en nasjonal satsing for rekruttering av menn til helse- og sosialfagene, slik som Kunnskapsdepartementet har gjort for å få flere menn til grunnskolelærerutdanningene. Satsingen kan ha lokale nedslagsfelt og arrangement, men vi ønsker at dette blir tatt opp på et nasjonalt nivå for å få menn til å velge utradisjonelt når de skal søke seg til høyere utdanning.

Med en mer balansert fordeling mellom kjønnene vil vi på sikt få en mer variert erfaringsbakgrunn hos helsepersonell, økt brukertilfredshet, bedre arbeidsmiljø og bedre kapasitet i helsesektoren. Det er viktig for pasienter og pårørende å kunne møte begge kjønn. Dagens situasjon fører også til at mange menn mister muligheten til en karriere i yrker som blir svært ettertraktet i framtiden, som har store utviklingsmuligheter, som er meningsfulle og viktige.

Mange av oss ønsker å møte helsearbeidere av et bestemt kjønn i sårbare situasjoner. Det kan i noen tilfeller være lettere å åpne seg om psykiske utfordringer med en samtalepartner av samme kjønn. Innen barnevern er det også viktig at begge kjønn er representert; barn identifiserer seg med de ansatte, både når det gjelder kjønn og etnisitet. Vi har mange flinke helsesykepleiere rundt på skolene, nå vil vi også ha inn flere mannlige helsesykepleiere som kan snakke med guttene om de viktige tingene tidlig i livet.

Det må mer til enn lokale rekrutteringsarrangementer for at vi i fremtiden skal få bedre kjønnsbalanse i viktige yrker som bioingeniør, barnevernspedagog, sosionom, psykolog, helsesykepleier, audiolog, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, vernepleier, sykepleier og lege.

Powered by Labrador CMS