STUDENTDEMOKRATI

Etterlyser rektor-hjelp i student­valgene

Studentleder Oline Sæther oppfordrer landets rektorer til å bidra i studentvalgene slik at oppslutning og informasjonsflyt blir bedre. 

Portrett av Oline Sæther med korslagte armer
NSO-leder Oline Sæther mener oppslutningen til studentvalg flere steder viser at mange institusjoner kan gjøre mer for å bidra.
Publisert

Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), Oline Sæther, har sendt et brev til alle rektorene ved landets universiteter og høgskoler der hun oppfordrer til å gi studentene bistand i studentvalg.

«Det krever ikke så mye av dere, men det har mye å si for studentdemokratiet, og for å bygge gode demokratiske kulturer ved institusjonene deres.» skriver NSO-lederen.

Videre i brevet står det at mye bra blir gjort av rektorene, men at valgoppslutningene viser at «mange kan — og bør — gjøre mer».

Sæther sier til Khrono at tilbakemelding fra NSO sine medlemslag viser varierende grad av støtte fra utdanningsinstitusjonene. 

— Medlemslagene opplever varierende grad av støtte til gjennomføring av studentvalg. Selv om ikke alle har valg nå på våren, er april og mai ofte måned for studentvalg og da syns vi det er riktig å sende ut en slik oppfordring.

Må ta ansvar

— Vi oppfordrer rektorene til å ta sitt ansvar for at studentorganene kan drives godt. Valg er helt grunnleggende for å ha et fungerende studentdemokrati, sier Sæther.

I brevet står det at institusjonene for eksempel kan sende ut sms til studentene. Det påpekes at institusjoner som formidler informasjon om hvordan studentene kan stemme i valget, påvirker oppslutningen. 

— NSO ønsker å endre oppfatningen om at studentdemokrati er noe studentene sørger for alene. Det er ikke slik at institusjonene gir midler og lokaler, og så er det studentene som tar resten. Selv om studentene har et ansvar, må det være et partnerskap. Institusjonene har en plikt gjennom universitets- og høyskoleloven til å tilrettelegge, påpeker Sæther. 

Det er stort sprik i valgdeltakelsen. På Universitetet i Stavanger var det i fjor rekordoppslutning på 21,74 prosent. Universitetet i Oslo (UiO) hadde våren 2023 oppslutning på 11,68 prosent i studentvalget. 

Årets studentvalg på UiO åpnet torsdag 18. april, og i forkant skrev rektor Svein Stølen et debattinnlegg i studentavisa Universitas der han oppfordret studentene til å stemme. 

Valgvideo fra rektor 

Da Khrono sjekket valgdeltakelsen i 2020, var det alt fra i underkant av 2 prosent til nesten 20 prosent oppslutning. Også da var UiS i tet med 19,49 prosent, mens Høgskolen i Innlandet lå på 1,92 prosent oppslutning. 

Joakim Ramsland setter stor pris på hjelpen og støtten fra UiS i arbeidet med studentvalg. Sammenlignet med andre institusjoner sier han Stavanger-studentene er heldige.

Universitetet i Stavanger har stort fokus på å informere studentene godt før valg. Det blir sendt ut tre e-poster i løpet av valget, det blir minnet om valget på læringsplattformen Canvas, og i fjor ble forelesere oppfordret til å vise en powerpoint-slide i pausen på undervisningen om valget. 

— I fjor fikk vi en valgvideo fra rektor, vi fikk informert om studentvalget flere steder på uis.no, og valget ble promotert på UiS sine sosiale medier-plattformer, forteller Joakim Ramsland, som leder studentorganisasjonen Stor, i en e-post. 

— Et aktivt studentdemokrati gir studentene mulighet til å påvirke beslutningsprosesser som angår deres utdanning og studiemiljø, og styrker studentfellesskapet. For mange er det også en spore til å engasjere seg i politikk og samfunn i framtiden. Oppfordringen fra NSO er derfor viktig, skriver prorektor ved UiS Bjørg Oftedal i en e-post til Khrono. 

Er på tilbudssiden

Maiken Køien Andersen er leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA). Hun håper oppslutningen øker til årets valg.

Et av universitetene som har valg om våren, er Universitetet i Agder (UiA). Kommunikasjonsdirektør Øivind Dagsvik Eskedal sier at UiA har et kontinuerlig samarbeid med studentene om å få ut informasjon.

— Vi publiserer på nettsidene våre, samt andre kanaler der studenter er og det henges opp banner på våre campuser. Vi sender e-post og SMS når fristen for å stemme nærmer seg. Det er et helt tydelig ønske fra rektor om høyere valgoppslutning, sier Eskedal. 

— Vi er veldig på tilbudssiden.

Det er studentleder Maiken Køien Andersen i Studentorganisasjonen i Agder (Sta) helt enig i. 

— Vi får alltid hjelp når vi spør om det. UiA er veldig opptatt av at valget skal være vårt, og at vi har eierskap til det, og det er mange ansatte som jobber direkte med valget. Jeg har også kontakt med dekaner og rektoratet, forteller Andersen. 

UiT Norges arktiske universitet har også studentvalg på vårparten, og har nettopp lagt sitt valg bak seg. Rektor ved UiT Norges arktiske universitet, Dag Rune Olsen, sier at per i dag gir UiT informasjon gjennom sosiale medier og oppfordrer til å stemme. De sender ikke ut informasjon om valget gjennom e-post eller sms. 

UiT-rektor Dag Rune Olsen

— Burde dere det?

— Vi har ikke hatt den diskusjonen, men det kan være grunn til å se om vi kan bidra mer. Det er viktig med studentdeltakelse og oppslutning til valget hvis man skal ha et legitimt demokrati, og det må vi jobbe med hele tiden, mener Olsen. 

Han påpeker at ifølge universitets- og høyskoleloven plikter institusjonene å legge til rette for et velfungerende studentdemokrati. 

— Det betyr at vi må se på hvilke virkemidler vi har og kan bruke for bedre oppslutning. Jeg og ledelsen er avhengig av god dialog med studenttillitsvalgte, og det har vi nå. Da er det viktig at de får et så solid mandat som mulig ved at så mange som mulig stemmer i valget.

I 2024 var oppslutningen til studentvalget ved UiT 8,2 prosent, mot 6,6 prosent i 2023. Leder av Studentparlamentet Jonas Toft sier at studentene er fornøyd med UiT sine bidrag til studentvalget. Han er også glad for økningen i oppslutningen, selv om han gjerne skulle sett at den var høyere.

Powered by Labrador CMS