STUDENTVALG

Rekordhøy valgdeltakelse blant studenter ved Universitetet i Stavanger

Studentvalget 2023 har økt valgdeltakelsen med over fem prosent sammenlignet med valget i 2022. 

Joakim Ramsland er leder av studentorganisasjonen Stor. Han er veldig fornøyd med årets oppslutning i Studentvalget.
Publisert

Det var 21,74 prosent valgdeltakelse ved studentvalget på Universitetet i Stavanger (UiS). Det melder universitetet på sin nettside. 

Portrett av Bjørg Frøysland Oftedal.
Bjørg Frøysland Oftedal, prorektor for utdanning

— Det er utrolig artig å se at engasjementet rundt studentvalget har vært så høyt. Det tyder på at listene og arbeidsutvalget har gjort en god jobb med å nå ut til studentene, sier Joakim R. Ramsland, som er leder av studentorganisasjonen Stor. 

Dette er den høyeste valgdeltakelsen UiS har opplevd i et studentvalg. Prorektor Bjørg Synnøve Frøysland Oftedal mener det sier mye om studentenes engasjement.

— Studentdemokratiet er viktig både fordi det gir studentene en stemme inn i beslutningsprosesser som angår deres utdanning og studiemiljø, men også fordi det er en flott mulighet til å utvikle unge menneskers samfunnsengasjement. Det er en viktig øvelse i demokrati, mener Oftedal. 

Danker ut resten

Fakta

Om studentlistene

  • Teknat-listen representerer studenter innenfor studieretningene real- og ingeniørfag. 
  • ISU representerer de internasjonale studentene. 
  • De resterende listene representerer ingen spesifikke studieretninger, men har sine kjernesaker. 

  • For Blå liste er hovedområdet at UiS skal være Norges beste campus, et internasjonalt attraktivt universitet for utdanning, forskning og innovasjon, samt psykisk helse. 
  • Kulturlisten ønsker å bedre det kulturelle tilbudet for studenter ved UiS. 
  • Sosialdemokratisk liste vil jobbe for et mer rettferdig samfunn.
  • Venstrealliansen vil at alle skal kunne gjennomføre studier uansett bakgrunn, kjønnsidentitet, funksjonsevne og økonomisk situasjon. 

Til sammenligning hadde vårens studentvalg ved Universitetet i Oslo ifølge deres nettsider en oppslutning blant studentene på 11,68 prosent i 2023, noe som var en oppgang på 1,47 prosentpoeng fra året før. Ved Universitetet i Bergen oppgis det i en pdf en oppslutning på 13,56 prosent ved vårens studentvalg. 

Høsten 2021 sjekket Khrono hvordan valgoppslutningen var ved ulike institusjoner i 2020. Allerede da skilte UiS seg ut, med 19,49 prosent oppslutning ved valg. Det var kun UiO som den gang hadde tippet tosifret, med en oppslutning på 10,54 prosent. 

Aller verst var det hos Høgskolen i Innlandet, der valgoppslutningen gikk ned fra 2,86 prosent til 1,92 prosent høsten 2020.

Stort engasjement

Studentparlamentet ved UiS har 19 mandater. Fordelingen er jevn mellom flere lister. 

29,39 prosent gikk til Teknat-listen, som gir dem 5 mandater. Det går 4 mandater til Blå liste og Venstrealliansen, der førstnevnte fikk en oppslutning på 23,85 prosent og sistnevnte fikk 19,12 prosent. 

Sosialdemokratisk liste, Kulturlisten og ISU fikk 2 mandat hver. Prosentvis er fordelingen mellom disse tre på 9,74 prosent til ISU, 9,50 prosent til Sosialdemokratisk liste, og 80,40 prosent til Kulturlisten. Pandemien påvirker

Pandemien har påvirket studentvalgene. Etter Høgskolen i Innlandets studentvalg i 2020 uttalte Gesine Fischer, daværende leder av arbeidsutvalget ved Studentorganisasjonen i Innlandet, at dette også gjaldt dem. 

— Det vil bli mye enklere å få oppmerksomheten og kontakt med studentene når de igjen går i gangene og kantinene på studiestedene, sa Fischer til Khrono den gang. 

Også ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) så man utfordringer med studentvalget. 

— For å være helt ærlig skulle vi ønske at det var flere studenter som så betydningen av å engasjere seg, og så potensialet i hvilken påvirkning vi kan ha, uttalte Victor Simonsen, som ledet arbeidsutvalget for studentdemokratiet ved USN, til Khrono. 

Powered by Labrador CMS