I etterkant av Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse i januar 2019 kalte Iselin Nybø inn rektorer på universiteter og høgskoler inn på teppet for å få dem til å skjerpe seg på mildertidghet. Departementet mener at det ser ut til at tiltakene virker. Foto: Siri Øverland Eriksen

Færre midlertidige ansatte ved universitetene og høgskolene

Midlertidighet. Nye tall departementet legger fram viser at andelen midlertidig ansatte ved landets universiteter og høgskoler samlet har gått ned med 1,2 prosentpoeng sist år. Tallene fra Forskerforbundet er ikke fullt så positive.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert)

Ifølge Kunnskapsdepartementet ligger midlertidigheten i universitets- og høgskolesektoren på 13,7 prosent, mens Forskerforbundet mener den er på 18,1 i 2019. En liten nedgang fra i fjor hos begge.

Fakta

Ulike beregninger på midlertidighet

Når man beregner midlertidighetstallene for universiteter og høgskoler er ikke ansatte på åremål, typisk noen lederstillinger, eller stipendiater medregnet.Det er alle enige om.

Men i tillegg regner eksempelvis Forskerforbundet med som midlertidig ansatte de som er ansatt i kunstneriske stillinger på åremål, mens departementet holder disse utenfor. Det forklarer de store forskjellene på institusjoner som har denne type stillinger.

I tillegg mener Forskerforbundet at det viser det seg at institusjonene rapportere bistillinger og åremål forskjellig.

Dersom man regner tar med stipendiater, postdoktorer, faglige ledere og andre stillingsgrupper hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang, er en av tre på statlige høgskoler og universiteter altså midlertidig tilsatt.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 8,7 % (2019), ifølge SSB.

Kilde: Forskerforbundet

Andelen midlertidig ansatte ved landets universitet og høgskoler ligger fortsatt høyt over arbeidslivet forøvrig, som ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) nå er nede i 8,7 prosent.

Både Forskerforbundet og statsråd Iselin Nybø mener imidlertid at nedgangen går for sakte i sektoren.

Kalt inn på teppet for 7 måneder siden

26. mars i år ble mange av landets universitets- og høgskolerektorer kalt inn på teppet av forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø, på grunn av den høye andelen midlertidig ansatte i kunnskapssektoren.

Nybø ga rektorene i hjemmelekse å se nøyere på sine egne midlertidighetstall, og fordype seg i hvilke grupper det er størst utfordringer med. og hva utfordringene egentlig handler om.

Kunnskapsdepartementet har hentet inn tall fra Norsk senter for forskningsdata (NSD/DBH) som viser at andelen midlertidig ansatte i sektoren er lavere i 2019 enn i 2018.

Andelen midlertidige er lavere

Ifølge en pressemelding er andelen midlertidige årsverk i undervisnings- og forskerstillinger, saksbehandler/utrederstillinger og støttestillinger til undervisning og forskning, totalt på alle statlige høgskoler og universiteter, nede i totalt 13,7 prosent. Dette er en bedring på 1,2 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende tall i 2018.

2019 midlertidighet

Institusjon NSD/DBH-tall Forskerforbundet-tall
UiT Norges arktiske universitet20,024,5
NMBU18,620,3
Universitetet i Oslo15,519,9
Universitetet i Stavanger14,617,4
Universitetet i Sørøst-Norge13,916
Nord universitet12,314,2
NTNU11,616,7
Universitetet i Agder11,612,8
OsloMet11,212,5
Universitetet i Bergen10,921,8
Delsum universiteter13,918,2
*Arkitektur- og designhøgskolen15,344,3
Norges idrettshøgskole13,817,9
Høgskolen i Molde9,915,1
Norges handelshøyskole9,811,6
*Norges musikkhøgskole7,829,4
*Kunsthøgskolen i Oslo7,054,6
Delsum statlige vitenskapelige høyskoler10,225,5
Samisk høgskole29,726,3
Høgskulen i Volda16,318,7
Høgskolen i Innlandet12,618,5
Høgskulen på Vestlandet12,313,6
Høgskolen i Østfold10,815,3
Delsum statlige høyskoler13,015,8
Totalt alle høgskoler og universiteter13,718,1

*Om de store forskjellene ved typiske kunstneriske høgskoler spesielt: Forskerforbundet regner med som midlertidig ansatte de som er ansatt i kunstneriske stillinger på åremål, mens departementet holder disse utenfor. Kilde: DBH/NSD og Forskerforbundet

— Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet og slik bør det selvsagt også være i universitets- og høgskolesektoren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø i pressemeldingen der tallene blir presentert.

Hun står fast på at det er en ukultur å ansette folk midlertidig der man kunne ansatt fast.

— Derfor innkalte jeg i mars en del rektorer og ba dem ta grep for å få ned midlertidigheten. Nå ser vi resultatene av dette arbeidet, sier hun.

Forskerforbundet: Høyere tall, mindre nedgang

Forskerforbundet, som organiserer en stor andel av de ansatte ved landets høgskoler og universitet, har kommet med sine egne tall. Der er nedgangen mindre enn tallene fra Kunnskapsdepartementet viser.

I tillegg er det for de enkelte institusjoner stor variasjon i tallene, noen av tallene er ganske like, for andre spriker tallene med mange prosentpoeng.

Forskerforbundet skrivet i et notat om forskjellene blant annet:

Kunnskapsdepartementet har fra og med 2015 instruert DBH (Databaser for høgre utdanning. red.mrk) om å rapportere noe annerledes, med egne kategorier for åremål – som ikke registreres som midlertidige i Kunnskapsdepartementets statistikk. I tillegg viser det seg at institusjonene rapportere bistillinger og åremål forskjellig.

Forskerforbundet forteller at at de har henvendt seg til departementet om disse forskjellene, uten at de har fått svar.

De skriver derfor at sett med Forskerforbundets øyne kan man derfor ikke lenger regne med at man har en omforent forståelse for hvordan midlertidighet skal eller bør beregnes.

I følge Forskerforbundets tall er altså midlertidigheten 18,1 prosent i sektoren, ikke 13,7 proent som departementet hevder.

Stølen: Fornøyd med nedgang

Mandag var rektor på Universitetet i Oslo (UiO) ute på Twitter og skrøt av nye og forbedrede tall for UiO. UiO sin estimering her samsvarer med Forskerforbundets tall.

«Målrettet innsats nytter! Midlertidigheten for vitenskapelige ansatte ved @UniOslo er nå nede i 19,9 prosent - og vi fortsetter arbeidet,» skriver Stølen.

— For to år siden hadde vi 25,1 prosent midlertidighet, i fjor hadde vi 22,6, så nå var målet å komme under 20 prosent i år. Det var jo hyggelig å nå det målet, sier Stølen til Khrono.

Han forteller at UiO har laget et system som gjør at de kan følge med på situasjonen på alle nivåer ved universitet.

— Er du fornøyd med utviklingen?

— Det går riktig vei, men vi er ikke i mål. Det kommer alltid til å være noen midlertidig ansatte - det gjelder å finne riktig nivå. Noen av våre enheter har definitivt fortsatt mulighet til å få ned midlertidigheten, sier han.

— Hva er et ideelt nivå med tanke på midlertidighet tenker du?

— Det vil variere fra enhet til enhet, og hva slags aktivitet de har, sier han.

Stølen forteller at de har jobbet mye med kultur på universitetet.

— Vi har snakket om dette og har satt ned et utvalg som har jobbet med temaet. Så lenge det fungerer tenker jeg at det er bra, sier han.

Forskerforbundet: — Det går for sakte

Leder av Forskerforbundet, Guro Elisabeth Lind sier til Khrono at ting nå går i riktig retning, og at det er positivt.

— Men når nedgangen er såpass liten, etter så mye fokus på dette det siste året, både nedenfra og ovenfra, hadde jeg forventet mer, sier Lind og fortsetter:

Guro Lind, leder i Forskerforbundet. Foto: Siri Øverland Eriksen

— Iselin Nybø har vært veldig tydelig på dette området, og hun har tidligere sagt at hun har flere virkemidler i ermet. Det blir nå spennende å se hvilke virkemidler det er snakk om. Nå må de på bordet, sier hun.

— Hvorfor er denne sektoren så seiglivet på dette sammenlignet med resten av offentlig sektor?

— Vi har en ukultur. Man er gode til å se etter smutthull, unntak og unnskyldninger. Mange peker på ekstern finansiering som kilde til midlertidighet, og flere rektorer har vært flinke til å si at slik finansiering ikke skal tillegges så stor vekt. Generelt er ikke sektoren vår god nok til å forsone seg med at det er faste stillinger som gjelder i Norge, sier hun.

Ligger skyhøyt over arbeidslivet ellers

Andelen midlertidige ansatte i universitets- og høgskolesektoren har ligget skyhøyt over snittet ellers i arbeidslivet der 1 av 10 er i samme situasjon.

Andelen midlertidige på universiteter og høgskoler totalt sett ligger stabilt høyt. Verstingene har vært Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Begge har satt i verk tiltak og har det siste året hatt noe nedgang. Ved UiT Norges arktiske universitet går andelen midlertidige opp igjen fra 2018 til 2019 etter noen år med nedgang.

Hvis alle ansatte regnes med er 1 av 3 på universiteter og høgskoler midlertidig ansatt. Da er både ansatte i åremålstillinger og stipendiater medregnet.

Partene i arbeidslivet i universitets- og høgskolesektoren har blitt enige om å holde åremålsstillinger og stipendiater utenfor når de skal beregne og diskutere midlertidighet og utvikling.

Andelen midlertidighet i arbeidslivet ellers er i 2019 på 8,7 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå. I 2018 var denne på 9 prosent, så også generelt i samfunnet har det vært en liten nedgang.

Nybø: — Mange tar utfordringene på alvor

Nybø sier at hun ser at flere institusjoner har gjort en kjempeinnsats for å få ned antallet midlertidig ansatte. Samtidig går det for sakte, mener hun.

— Det er altfor store variasjoner mellom institusjonene. For noen går det til og med i feil retning, sier Nybø.

Selv om andelen midlertidige har gått ned totalt sett, har andelen midlertidig ansatte økt ved ni institusjoner.

Statsråd Iselin Nybø (V). Foto: David Engmo/Khrono

— Høy bruk av midlertidighet er uheldig for både rekrutteringen til institusjonen og for den enkelte ansatte. Det er et ledelsesansvar å redusere midlertidigheten, og jeg forventer at rektor og styret ved universiteter og høyskoler med høy midlertidighet tar tak i problemet. Det er ingen gode grunner til at det skal være så store forskjeller i bruken av midlertidighet mellom sammenlignbare institusjoner, sier Nybø.

— På møtet med rektorene i vår ble vi enige om å sette ned en arbeidsgruppe med HR-direktører for å se på dette problemet, sier Nybø.

Innen utgangen av året skal arbeidsgruppen levere en rapport til Kunnskapsdepartementet. Den skal inneholde konkrete forslag til tiltak som raskt kan bidra til å redusere midlertidigheten.

— Når jeg får rapporten vil jeg ta en vurdering på hva som blir neste steg. Jeg vil ha ned bruken av midlertidige stillinger og er utålmodig for resultater, sier Nybø.

Skal diskuteres i styret ved Universitetet i Bergen torsdag

Styret til Universitetet i Bergen (UiB) har styremøte torsdag.

Midlertidighet står oppført som tema i deres styrepapirer. I saksframlegget står det at UiB har fulgt opp målsettingen gjennom arbeid for redusert midlertidighet og at i etatsstyringsmøte i 2019 gis UiB ros for nedgangen innenfor forsknings- og undervisningsstillinger.

«Samtidig understreker departementet betydningen av å redusere midlertidigheten i UH-sektoren og har en forventning om at UiB fortsetter å redusere midlertidigheten,» står det.

(Saken er oppdatert 26. november kl. 12.47 med nye tall for Forskerforbundet på statlige vitenskaplige høgskoler og statlige høgskoler. her var talla fra 2018 i første omgang. talla for universitetene var korrekte).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS