Dag Rune Olsen, Gunnar Bovim og Svein Stølen har alle fått hjemmelekse for å få til bedring på antall midlertidige ved egne universiteter. Foto: Siri Øverland Eriksen

Fikk hjemmelekse av Iselin Nybø

Midlertidighet. Landets rektorer i høyere utdanning har etter møte med Iselin Nybø fått hjemmelekse på midlertidighet. Samtidig ser departementet at det er utfordringer som de vil prøve å hjelpe til med.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 26. mars var mange av landets rektorer på universiteter og høgskoler innkalt på teppet til sin statsråd, forsknings og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø. Temaet var midlertidighet.

— Kom det noe ut av møtet?

Fakta

Ulike beregninger på midlertidighet

Når man beregner midlertidighetstallene for universiteter og høgskoler er ikke ansatte på åremål, typisk noen lederstillinger, eller stipendiater medregnet. Andelen midlertidige i 2018 i ordinære undervisnings- og forskningsstillinger er 18,3 prosent.

Dersom man regner tar med stipendiater, postdoktorer, faglige ledere og andre stillingsgrupper hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang, så er andelen midlertidige ansatte på 34 % ved statlige institusjoner, mens den er på 16,8 % ved de private.

Én av tre i UH-sektoren er altså midlertidig tilsatt.

Om vi bare regner de vitenskapelig ansatte, er midlertidigheten på 46 %, og da er ikke timelærere og andre på korte engasjementer inkludert.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 9 % (2018), ifølge SSB.

Kilde: Forskerforbundet

— Ja, faktisk, svarer Nybø, og fortsetter:

— For det første opplever jeg at vi er veldig enige alle sammen om at tallene for midlertidige er for høye. Så det ene punktet ble en hjemmelekse til rektorene. De skal hjem og se nøyere på sine egne tall. I hvilke grupper er det størst utfordringer, og hva bunner utfordringene egentlig i. Deretter vil vi ta dette opp igjen i alle etatsstyringsmøtene vi skal ha i løpet av våren, sier Nybø og legger til:

Da forventer vi ikke bare tallpresentasjon fra universitetene og høgskolene, men også forslag til hvordan de vil få tallene ned, og konkrete mål både på kort og lengre sikt.

Iselin Nybø (V)

— Da forventer vi ikke bare tallpresentasjon fra universitetene og høgskolene, men også forslag til hvordan de vil få tallene ned, og konkrete mål både på kort og lengre sikt.

Baksiden av medaljen: Hva hvis ikke pengene strekker til?

Hun legger til at rektorene har gjort det klart at det trengs gjennomgang av regelverk og klargjøring av framgangsmåte og prosedyrer.

— For å se nærmere på dette skal det settes ned en arbeidsgruppe av HR-sjefer fra universitets- og høgskolesektoren. Den skal også systematisere hvilke tiltak som virker for å få ned midlertidigheten, se på «best practice» og komme med forslag til konkrete tiltak og virkemidler. Departementet skal og kunne gi nødvendig bistand til avklaring i aktuelle konkrete problemstillinger, mener Nybø.

Hun legger til:

— Det er jo situasjonen rundt usikkerhet for finansiering av stillingen over tid som gjør at man vegrer seg for fast ansettelse. Men når man klarer å håndtere denne usikkerheten på en grei måte i instituttsektoren bør det også være mulig på universiteter og høgskoler

Iselin Nybø forteller også at man møtet drøftet utfordringene knyttet til hvordan man skal håndtere fast ansatte gitt at finansieringen av arbeidet deres faller bort.

— Vi er i vår sektor ikke veldig vant til å måtte si opp folk. Men vi kan ikke regne med at bevilgningene til universiteter og høgskoler bare vil vokse de nærmeste årene, og vi kan komme i situasjoner der det blir snakk om oppsigelser. Det er et punkt Forskerforbundet også er inneforstått med, sier Nybø.

Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 2018 på universitetene

Institusjon 2018
Universitetet i Bergen23,3
UiT Norges arktiske universitet22,8
Universitetet i Oslo22,6
NMBU18,1
NTNU18
Universitetet i Stavanger15,4
Universitetet i Sørøst-Norge14,8
Nord universitet14,5
OsloMet – storbyuniversitetet11,2
Universitetet i Agder11,2
Snitt universiteter18,5

Kilde: Forskerforbundet og NSD/DBH

Noe bedring

Andelen midlertidige på universiteter og høgskoler totalt sett ligger stabilt høyt.

Verstingene, universitetene i Bergen og Oslo, har satt i verk tiltak og har det siste året noe nedgang. Ved UiT Norges arktiske universitet går andelen midlertidige opp igjen fra 2016 til 2017 etter noen år med nedgang.

Forskerforbundet trekker i sin presentasjon av talla for midlertidighet fram at det er verd å merke seg at midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte ved private høgskoler ligger rundt 10 prosent.

Forskerforbundet viser til at det er særlig i forskerkodene at det er mange midlertidige årsverk – og her er to av tre midlertidig ansatte.

Forbundet trekker også fram at det i høgskole-/universitetslektorstillingene er meget høy midlertidighet. Forskerforbundet mener dette vitner om at omfattende undervisningsoppgaver dekkes av midlertidig ansatte uten førstekompetanse.

Også i teknisk-administrative stillinger

Også blant de tekniske og administrativt ansatte er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet, selv om utviklingen har gått riktig vei de siste årene.

Blant saksbehandlere og utrederstillinger samt ingeniørene ligger midlertidigheten på rundt 12 prosent, mens den er betydelig høyere i andre tekniske hjelpestillinger (27 prosent) og kontorstillinger (26 prosent).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS