Iselin Nybø vil diskutere midlertidighet på eget møte med rektorer ved universiteter og høgskoler tirsdag id enne uka. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nybø vil ha ned tallet på midlertidige på universiteter og høgskoler og kaller rektorene inn på teppet

Arbeidsliv. Iselin Nybø krever at rektorene på universiteter og høgskoler nå setter ordentlig fart på sitt arbeid med å få ned midlertidigheten.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 26. mars er landets rektorer på universiteter og høgskoler innkalt på teppet til sin statsråd. Temaet er midlertidighet.

— Skal du kjefte dem opp? Er rektorene faktisk kalt inn på teppet?

Fakta

Ulike beregninger på midlertidighet

Når man beregner midlertidighetstallene for universiteter og høgskoler er ikke ansatte på åremål, typisk noen lederstillinger, eller stipendiater medregnet. Andelen midlertidige i 2018 i ordinære undervisnings- og forskningsstillinger er 18,3 prosent.

Dersom man regner tar med stipendiater, postdoktorer, faglige ledere og andre stillingsgrupper hvor UH-loven gir en særlig åremålsadgang, så er andelen midlertidige ansatte på 34 % ved statlige institusjoner, mens den er på 16,8 % ved de private.

Én av tre i UH-sektoren er altså midlertidig tilsatt.

Om vi bare regner de vitenskapelig ansatte, er midlertidigheten på 46 %, og da er ikke timelærere og andre på korte engasjementer inkludert.

I norsk arbeidsliv totalt sett er den gjennomsnittlige andelen midlertidige ansatte på 9 % (2018), ifølge SSB.

Kilde: Forskerforbundet

— Jeg er veldig trygg på at rektorene og jeg er enige om at det fortsatt er all for høy midlertidighet i sektoren, og at den må ned. Så jeg ser for meg at akkurat det punktet kommer vi til å bruke kort tid på å være enige om at det er vi enige i, starter Nybø.

— Det jeg vil bruke tid på er å diskutere både målsettinger og tiltak. Vi ser jo at det er eksempler i sektoren på at noen klarer å få tallene ned, men stort sett går det for sakte, legger Nybø til.

«Fast ansettelse skal være hovedregelen»

Vi har mange flinke rektorer på universiteter og høgskoler, det er det ingen tvil om, men her forventer jeg nå at de får fart på arbeidet sitt.

Iselin Nybø

«Fast ansettelse skal være hovedregelen i det norske arbeidslivet, og regjeringen fører en politikk basert på dette. Statistikken viser at midlertidigheten ved universiteter og høgskoler fortsatt er for høy ved mange uh-institusjoner, og jeg ønsker en diskusjon om hvordan vi kan redusere midlertidigheten i sektoren.»

Slik starter Nybø sitt brev til utvalgte rektorer der de blir kalt inn til samtale og debatt med statsråden.

Nybø trekker fram at i Instituttsektoren har de en mye lavere andel midlertidighet enn man har på universiteter og høgskoler.

— Det er vanskelig å se at det er vesentlige årsaker til disse forskjellene, og universiteter og høgskoler har altså en vei å gå for å få til den bedring mange har sagt på til i mange år.

Nybø trekker fram at universiteter og høgskoler er opptatt av å ha en stor grad av selvstyre og autonomi.

— Forventer fart på arbeidet

— Vi har mange flinke rektorer på universiteter og høgskoler, det er det ingen tvil om, men her forventer jeg nå at de får fart på arbeidet sitt, sier Nybø.

Nybø trekker også fram at man har fått noen endringer i lovverket, som gir litt større fleksibilitet for arbeidsgiver.

Andel midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling, 2018 på universitetene

Institusjon 2018
Universitetet i Bergen23,3
UiT Norges arktiske universitet22,8
Universitetet i Oslo22,6
NMBU18,1
NTNU18
Universitetet i Stavanger15,4
Universitetet i Sørøst-Norge14,8
Nord universitet14,5
OsloMet – storbyuniversitetet11,2
Universitetet i Agder11,2
Snitt universiteter18,5

Kilde: Forskerforbundet og NSD/DBH

— Det er jo situasjonen rundt usikkerhet for finansiering av stillingen over tid som gjør at uh-ledelsen vegrer seg for fast ansettelse. Her har vi fått noen oppmykninger av lovverket som gjør at situasjonen i dag ikke er fullt så rigid som den var. Når man klarer å håndtere denne usikkerheten på en grei måte i instituttsektoren bør det også være mulig på universiteter og høgskoler, mener Nybø.

På stedet hvil i mange år

Partene i arbeidslivet i universitets- og høgskolesektoren har blitt enige om å holde åremålsstillinger og stipendiater utenfor når de skal beregne og diskutere midlertidighet og utvikling.

Når man tar bort denne type stillinger lå andelen midlertidige i ordinære undervisnings- og forskerstillinger på universiteter og høgskoler i 2018 på 18,3 prosent.

Andelen midlertidighet i arbeidslivet ellers er ni prosent ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er Forskerforbundet som presenterer tallene for 2018. Midlertidigheten i universitets- og høgskolesektoren har stått på stedet hvil under Solberg-regjeringen.

Noe bedring

Andelen midlertidige på universiteter og høgskoler totalt sett ligger stabilt høyt.

Verstingene, universitetene i Bergen og Oslo, har satt i verk tiltak og har det siste året noe nedgang. Ved UiT Norges arktiske universitet går andelen midlertidige opp igjen fra 2016 til 2017 etter noen år med nedgang.

Forskerforbundet trekker i sin presentasjon av talla for midlertidighet fram at det er verd å merke seg at midlertidigheten blant vitenskapelig ansatte ved private høyskoler ligger rundt 10 prosent.

Forskerforbundet trekker fram at det er særlig i forskerkodene at det er mange midlertidige årsverk – og her er to av tre midlertidig ansatte.

Forbundet trekker også fram at i høgskole-/universitetslektorstillingene er midlertidigheten meget høy. Forskerforbundet mener dette vitner om at omfattende undervisningsoppgaver dekkes av midlertidig ansatte uten førstekompetanse.

Også i teknisk-administrative stillinger

Også blant de tekniske og administrativt ansatte i UH-sektoren er midlertidigheten høyere enn landsgjennomsnittet, selv om utviklingen har gått i riktig vei de siste årene.

Blant saksbehandlere og utrederstillinger og blant ingeniørene ligger midlertidigheten på rundt 12 prosent, mens den er betydelig høyere i andre tekniske hjelpestillinger (27 prosent) og kontorstillinger (26 prosent).

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS