Samordna opptak

Fagskolene litt ned. Her er det flest søkere per plass

Onsdag kom søkertallene til fagskolene. Se hvem som topper listene.

Lokomotivførerutdanningen har fått 7,6 søkere per studieplass, viser tall fra Samordna opptak.
Publisert Oppdatert

Flere frykta at søkertallene til fagskolene skulle falle brått etter pandemi og søkerrekord i 2021.

Men tallene fra Samordna opptak viser kun en liten nedgang.

I år har 12.254 søkt seg plass på fagskoleutdanning. Det er en nedgang på 4,4 prosent fra 12.806 søkere i fjor.

— Det er klart man hadde frykta at det skulle bli en større nedgang nå som pandemien er over. At fagskolene har holdt seg på omtrent samme nivå er veldig bra, sier leder av Organisasjonen for norske fagskolestudenter (ONF), Henning Skau.

Mange færre på helsefagene

Det er mye variasjon i søkertallene mellom de ulike fagområdene.

Fagskolene tilbyr flest utdanninger innen teknologiske fag og helsefag.

Med 2682 søkere har helsefag sett den største nedgangen fra 2021, på 19,3 prosent. Antall studieplasser innenfor helsefag har også falt med 21,5 prosent.

Teknologiske fag har fått 6637 søkere, som er en liten vekst på 1,2 prosent fra i fjor.

Totalt er 64,9 prosent av søkerne menn. 35,1 prosent er kvinner.

Kjønnsfordelingen er skjevest på de teknologiske fagene og på helsefagene. På teknologiske fag er 91,7 prosent (6089 søkere) av søkerne menn, og på helsefagene er 84,9 (2278 søkere) prosent av søkerne kvinner.

Nederst i saken kan du se alle søkertallene til fagskolene fra Samordna opptak for 2022.

Kamp om å bli lokfører

137 fagskoleutdanninger har fått mer enn en søker per studieplass.

Lokomotivførerutdanningen ved Norsk fagskole for lokomotivførere topper statistikken med 1277 søkere til 168 studieplasser. Det er 7,6 søkere per studieplass. I fjor var det 6,7 søkere per studieplass ved fagskolen.

— Vi er veldig godt fornøyde med så høye søkertall. Det er mange kvalifiserte søkere også, sier rektor ved lokførerskolen, Kai Erik Jensen.

Han opplyser at fagskolen ble med i Samordna opptak i 2020, og at de også i fjor fikk veldig høye søkertall. Da var de oppe i 1100 søkere.

— Det er et yrke mange kandidater har lyst til å prøve seg på, understreker Jensen.

— Det å bli lokfører er et konkret veivalg. Når du tar lokførerutdanning kan du ikke bli noe annet enn lokfører, i motsetning til for eksempel sykepleiere som kan jobbe mange flere steder etter utdanninga, fortsetter rektoren.

Han mener du blir del av en liten og dedikert yrkesgruppe som lokfører.

Rektor ved Norsk fagskole for lokomotivførere, Kai Erik Jensen.

Har nådd maks

Norsk fagskole for lokomotivførere er den eneste statlige fagskolen i Norge, og ligger under Jernbanedirektoratet.

Jensen tror antall studieplasser på lokførerutdanningen har nådd maksimum.

— Det er knytta opp mot sektoren, og vi er nok på maks nå. For noen år siden var vi 60 studenter. De siste årene har sektoren hatt store forventninger til at vi skal utdanne mange flere, sier han.

Rektoren trekker fram turnover til pensjon og konkurranseutsettelsen av jernbanen som to av grunnene. Han legger til:

— Og man har ønsket å øke tilbudet på persontog og godstog.

— Vi svarer ut mer eller mindre akkurat det bransjen trenger et par år fram i tid. Jernbanedirektoratet er i veldig nær dialog med hele bransjen til enhver tid, og det er jernbanedirektoratet som gir oss talla på hvor mange studenter vi skal ha, avslutter Jensen.

Har lovet flere studieplasser

Fagskolestudentlederen Henning Skau er også fornøyd med søkertallene.

ONF-leder Henning Skau håper studieplassene fra regjeringa snart kommer.

Skau mener det er behov for en videre satsing på høyere yrkesfaglig utdanning.

— Det er viktig at fagskolene får de ressursene de trenger for å øke tilbudet, og at de får den satsinga som er lovet i Hurdalsplattformen.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringa vil gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år. De lover også å styrke finansieringa av fagskolene.

— De tusen studieplassene som er lovet har ikke kommet ennå, så det blir spennende å se om de kommer i revidert statsbudsjett, sier Skau.

Skau legger også til at det bare er halvparten av fagskolene som er med i Samordna opptak, og han er spent på å se utviklinga når opptakstallene blir klare for både private og offentlige fagskoler.

— Har truffet godt

Fagskolen i Viken har fått 2772 søkere i Samordna opptak i 2022. Det er en liten økning fra 2723 i 2021.

— Vi er veldig fornøyde med søkertallene. I fjor trodde vi at vi hadde en covid-effekt i tallene, sier rektor Eirik Hågensen som er fornøyd med at trenden ikke har snudd etter pandemien.

Rektor ved Fagskolen i Viken, Eirik Hågensen.

— At vi klarer å ha vekst også når arbeidsmarkedet er historisk sterkt, og de som går hos oss er noen av de mest ettertrakta arbeidstakerne, viser at vi har truffet godt med tilbudsstrukturen vår, fortsetter Hågensen.

Han mener det bekrefter målsettinga om at det er behov for flere med høyere yrkesfaglig utdanning, med bakgrunn i NHO sitt kompetansebarometer og KS og SSB sine framskrivinger, stemmer.

Viser ikke hele bildet

Fagskolen i Viken ønsker flere studieplasser, men tallene fra Samordna opptak viser at de tilbyr omtrent like mange studieplasser som de har fått søkere.

— Vi jobber med å se på søkertallene opp mot antall studieplasser, sier Hågensen.

Men han understreker at å kun se på tallene fra Samordna opptak ikke viser hele bildet.

— Det de tallene ikke viser er at vi legger ut langt flere tilbud enn vi har studieplasser til. Noen tilbud går annethvert år, og noen tilbud blir slått sammen.

Hågensen legger til at frafall også vil påvirke tallene.

— Det er ikke positivt for sektoren at man ikke fikk flere studieplasser i år. Det er mange skoler som har små kull med studenter som går ut og stor søkning i årets samordna opptak, så jeg vil anta at det er ganske stor mangel på offentlige studieplasser i sektoren, fortsetter han.

— Vi er like store på etter- og videreutdanning. Det er også et tegn i tiden. Det blir stadig mer fleksibel desentralisert utdanning, også i fagskolesektoren, som går parallelt med ordinære tilbud. Fagskolen i Viken er Norges største offentlige fagskole, og det er nærmere 5000 studenter som har gjennomført siste år ved skolen, avslutter han.

Fagskolesøkere i Samordna opptak 2022

Lærestedsnavn Planlagte studieplasser Søkere Søkere per studieplass
Norsk fagskole for lokomotivførere16812777,6
Høgskulen på Vestlandet241496,2
Fagskolen Oslo53514482,7
Kunstskolen i Stavanger22552,5
Asker kunstfagskole20502,5
Einar Granum Kunstfagskole751862,5
Norges grønne fagskole - Vea2164382,0
Ytre Kunstfagskole (tidligere Ålesund Kunstfagskole)20371,9
Centric IT Academy1512581,7
Trøndelag høyere yrkesfagskole80313341,7
Fagskulen Vestland134121011,6
Folkeuniversitetets fagskole97914581,5
Fagskolen Møre og Romsdal4045901,5
Fagskolen Rogaland97512841,3
Fagskolen Innlandet106513971,3
Fagskolen i Agder5557261,3
Nordland fagskole2933801,3
Fagskolen Vestfold og Telemark90911361,2
Norsk Fotofagskole1001171,2
Fagskolen i Viken265227721,0
Fagskolen Aldring og Helse1751821,0
Fagskolen i Nord6406381,0
Norges Friluftsfagskole64430,7
Totalt12186122541,0

Kilde: Samordna opptak

Powered by Labrador CMS