Jens Petter Berg droppet rettssak og fikk 760.000 kroner og dekket saksomkostninger på 400.000 kroner etter forlik med OsloMet tidligere i år. Her under forføyningssaken i Oslo Byfogdembete, sammen med advokat Tore Lerheim. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OsloMet får refs etter for dyrt forlik i Berg-saken

Forlik. Kunnskapsdepartementet refser OsloMet for å ha inngått et forlik med dr.juris Jens Petter Berg som ble nesten fire ganger så dyrt som universitetet hadde fullmakt til å inngå.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Konflikten mellom førsteamanuensis Jens Petter Berg og OsloMet har pågått i flere år.

Dr.juris og førsteamanuensis Berg ble fratatt retten til å undervise, veilede og sensurere ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus, nå OsloMet, fordi han skulle ha «krenket arbeidsmiljøet til sine kolleger». I 2017 gikk han derfor til søksmål mot usaklig endringsoppsigelse fra stillingen som førsteamanuensis.

Departementsbyråkratene har for lite å gjøre, dersom de skal blande seg opp i UH-institusjonenes vurderinger i saker som dette.

Jens Petter Berg

Rettssaken var berammet til fire dager i slutten av mai i år, men en måned før saken skulle opp endte imidlertid konflikten med forlik mellom partene.

Forliksbeløpet har så langt vært hemmelig. Men ifølge et brev fra Kunnskapsdepartementet til OsloMet var beløpet Jens Petter Berg fikk for ikke å gå til rettssak mot universitetet 760.000 kroner. Summen er 460.000 kroner høyere enn det universitetet har fullmakt til å inngå av forlik i følge departementet. Grensen skal være 300.000 kroner.

Fullmakten til å inngå forlik på vegne av staten kommer fram i tildelingsbrevet fra departementet til daværende Høgskolen i Oslo og Akershus.

400.000 i saksomkostninger

De 760.000 kronene som Jens Petter Berg har fått er kompensasjon for at han har sagt ja til å gå av før aldersgrensen på 70 år. Han fratrer stillingen sin ved fylte 67, i november neste år. En uavhengig pensjonsrådgiver skal ha beregnet lønnstapet til Berg, ifølge brevet.

OsloMet betalte også saksomkostningene til Berg, men størrelsen på disse er ikke oppgitt til departementet. Jens Petter Berg opplyser til Khrono at saksomkostningene beløp seg til nærmere 400.000 kroner. Det betyr at den samlede summen OsloMet måtte ut med i forliket var 1.160.000 kroner, nesten fire ganger så mye som rammen i fullmakten fra departementet.

I brevet fra Kunnskapsdepartementet som er datert 3.september i år og signert avdelingsdirektør Rolf L. Larsen og seniorrådgiver Bodil Marie Olsen, kommer det også tydelig fram at departementet er misfonøyd med at OsloMet ikke har kontaktet dem i forbindelse med inngåelsen av forliket, verken underveis i forberedelsene eller under selve forliksforhandlingene.

«Departementet ble kun orientert om at det ble inngått en forliksavtale dagen før saken ville bli omtalt i Khrono», heter det i brevet, og dette karakteriserer departementet som «svært uheldig» .

Berg: Lav terskel

Jens Petter Berg, som nå har en stilling som førsteamanuensis på Senter for profesjonsstudier (SPS) ved OsloMet, har mottatt pengene og er ikke orientert om departementets innsigelser mot forliksavtalen.

Les også: Skremmende taushet i Berg-saken

— Det mest interessante her er at Kunnskapsdepartementet har satt en så lav terskel for forliksbeløp som universiteter og høgskoler kan avtale uten departementets samtykke. På bakgrunn av OsloMets budsjett på over 2 milliarder kroner, virker denne grensen altfor lav - eller sagt på en annen måte: Departementsbyråkratene har for lite å gjøre, dersom de skal blande seg opp i institusjonenes vurderinger i saker som dette, sier Berg til Khrono.

Han forstår at det må gå en grense et sted så lenge universitetene og høgskolene er er underlagt Kunnskapsdepartementet.

— Men jeg ville nok hevde at grensen ikke burde være lavere enn 5 til 10 millioner kroner, sier Berg.

— I og med at saksomkostningene kommer til å bli offentlige fordi departementet har bedt OsloMet om å oppgi dem kan jeg si at cirka 65.000 kroner var idømte saksomkostninger for forføyningssaken og cirka 335.000 kroner var salærkrav fra min advokat for hans bistand i saken, opplyser Berg.

OsloMet: Personalsak

På OsloMet er det knappe i sine kommentarer til spørsmålet om reaksjonen fra departementet etter at de har inngått et forlik som er langt utenfor de rammer universitetet har fått tildelt i slike saker.

— Vi skal svare departementet på deres brev, men utover det kan jeg ikke kommentere saken da dette er en personalsak, sier HR-direktør Geir Haugstveit til Khrono.

HR-direktør ved OsloMet, Geir Haugstveit, vil ikke kommentere refsen fra Kunnskapsdepartementet. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Men det at dere har gått utover rammene er jo et forhold mellom OsloMet og departementet og ikke en del av en eventuell personalsak?

— Det er din vurdering. Vi vil gi vårt svar til departementet, utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier Haugstveit.

— Når skal dere svare?

— Vi er i gang med vårt svarbrev, sier HR-direktøren.

Heller ikke organisasjons- og virksomhetsdirektør Tore Hansen ønsker å gi ytterligere kommentarer.

I april, da forliket ble inngått, sa Hansen til Khrono:

— Vi er tilfreds med at vi har fått til en minnelig løsning. Når det gjelder innholdet i avtalen er vi enige om at det blir mellom partene.

Minnelig ordning

I april var også partene er enige om ikke å omtale saken videre, men sendte ut følgende melding:

«OsloMet – Storbyuniversitetet og førsteamanuensis dr. juris Jens Petter Berg har 16. april 2018 blitt enige om å heve de to rettssakene knyttet til styrets endringsoppsigelse av ham i september 2017 som forlikt.

Begge parter har vist vilje til å komme hverandre i møte og oppgi tidligere posisjoner, og partene er tilfreds med at sakene med dette har funnet sin minnelige løsning.

Berg på sin side aksepterer at han fra 2. mai 2018 blir innplassert i en stilling som førsteamanuensis på Senter for profesjonsstudier (SPS), og at han vil gå av med alderspensjon ved fylte 67 år 28. november 2019.

OsloMet påtar seg på sin side dekning av Bergs sakskostnader og utbetaling av kompensasjon i forbindelse med opphøret av arbeidsforholdet.»

Les også: Khronos artikler og innlegg om Berg-saken

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS