universitetet i oslo

Får kritikk for å være «overivrig» på digital undervisning til høsten

Det er beklagelig at UiO-ledelsen i så liten grad søker råd i organisasjonen før de tar en slik beslutning, mener Kristian Bjørkdahl.

Vi har mange ansatte ved UiO som har en ganske tung og annerledes hverdag nå, og det er viktig at vi ligger i forkant og er godt forberedt på det som kommer, sier rektor Svein Stølen
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I et debattinnlegg på Uniforum går postdoktor og undervisningsleder ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Kristian Bjørkdahl, hardt ut mot universitetsledelsen.

— Det er beklagelig at ledelsen i så liten grad søker råd i organisasjonen før de tar en slik beslutning. Det ville vært bedre om de, også i en situasjon som denne, la ned større innsats for å få organisasjonen med seg, skriver Bjørkdahl innledningsvis.

Det Bjørkdahl, som også sitter som de midlertidig ansattes representant i styret ved Universitetet i Oslo dette året, i hovedsak reagerer på, er denne ukens nyhet om at UiO-rektor Svein Stølen ber fakultetene ved universitetet om å planlegge for digital undervisning også for høstsemesteret.

— Avhengig av smittesituasjonen og dersom det åpnes for noe undervisning på campus, kan det gradvis bli aktuelt med en kombinasjon av digital og ordinær undervisning, uttalte Stølen tirsdag.

— Overivrig og grovmasket

Khrono har vært i kontakt med Kristian Bjørkdahl. Han ønsker ikke å bli intervjuet over telefon, og har derfor fått oversendt spørsmål fra Khrono på e-post.

— Beslutningen fra ledelsen om at det allerede nå skal planlegges for digital undervisning i høst, er overivrig og grovmasket. Det ville vært bedre om man hadde litt mer is i magen, og om man i større grad kunne åpnet opp for at hver enkelt kunne tilrettelegge undervisningen ut ifra sine egne forutsetninger, skriver Bjørkdahl i svaret til Khrono.

I etterkant av at Bjørkdahls debattinnlegg ble publisert på Uniforum natt til onsdag, har flere meldt seg på i debatten, deriblant Belinda Eikås Skjøstad og Katerini Storeng i Forskerforbundet, og ikke minst rektor Svein Stølen.

Postdoktor Kristian Bjørdahl reagerer på UiO-ledelsens avgjørelse om at det skal planlegges for digital undervisning til høsten.

— Bjørkdahl kritiserer ledelsen for beslutningen om å planlegge for et digitalt høstsemester. Universitetet i Oslo skal i august skal ta imot 7000 nye studenter. Vi må sørge for at vi møter ungdommen, som legger noen av sine beste år i våre hender, på aller beste måte, skriver Stølen i sitt innlegg.

— Med signaler fra helsemyndighetene om at det trolig blir betydelige restriksjoner på hvor mange mennesker som vil kunne møtes fysisk også til høsten, har vi svart med ansvarlighet. Beslutningen er diskutert og har bred støtte hos dekaner og studiedekaner. Studietilbud ved Senter for utvikling og miljø, som Bjørkedal er spesielt opptatt av, er koplet inn i linjen via Det humanistiske fakultet, fortsetter UiO-rektoren.

I e-posten til Khrono skriver Bjørkdahl at han er klar over at universitetsledelsen har sendt ut følere om temaet «i linjen», og at de således ikke har tatt beslutningen helt for egen maskin.

Det ville vært bedre om man hadde litt mer is i magen, og om man i større grad kunne åpnet opp for at hver enkelt kunne tilrettelegge undervisningen ut ifra sine egne forutsetninger

Kristian Bjørkdahl, postdoktor og undervisningsleder, UiO

— Men slik jeg oppfatter situasjonen, er dette nok et tilfelle av at ledelsen overvurderer hvor god informasjonsflyt man får til på denne måten, skriver Bjørkdahl.

Han får støtte fra Forskerforbundet.

— Ledelsen har for øvrig glemt å informere og inkludere Forskerforbundet og de andre tjenestemannsorganisasjonene i denne beslutningen, og dermed utelatt dem som representerer de ansatte ved institusjonen, skriver Skjøstad og Storeng i sitt debattinnlegg.

— Vi får positive tilbakemeldinger

Svein Stølen er klar på at det må planlegges for et worst case-scenario, og at det må jobbes med undervisningsformer, evalueringsformer, læringsmiljø og få tid til å finne løsninger på både store og små problemer.

— Samtidig legger vi planer som vil muliggjøre fysisk undervisning, hvis situasjonen blir bedre enn fryktet, skriver rektoren.

— Vi får mange positive tilbakemeldinger på at vi nå legger planer for en digital høst. Det reduserer usikkerheten og gir tid til forberedelser. Vi håper og tror på lysere tider, men mener det er viktig og riktig å planlegge for worst case, fortsetter han.

På Khronos spørsmål om ikke UiO-ledelsen bør kunne planlegge for en digital høst uten at de ansatte går ut i media og kritiserer dem, svarer Kristian Bjørkdahl følgende:

— Om de hadde sagt at vi som planlegger undervisning, må ha en plan B klar for en eventuell digital høst, og at den planen også må holde høy kvalitet, hadde dette vært en annen sak. Jeg mener også at det er misvisende å si at det er UiO som planlegger for en digital høst. Det meste av planleggingen er det undervisnings- og studieledere og emneansvarlige på hver enkelt enhet som står for. Uten at jeg skal snakke for andre enn meg og oss, ville vi foretrukket å holde spørsmålet åpent en god stund lenger.

Stølen: — Vi har mai og juni på oss

Rektor Svein Stølen tar kritikken med fatning.

— Bjørkdahls uttaleleser må stå for hans regning. Folk får selvsagt lov til å mene det de vil, sier Stølen, og fortsetter:

— Vi bruker utdanningskomiteen og dekanmøtene til å diskutere disse spørsmålene. For oss som universitetsledelse handler dette om at vi nå har mai og juni å planlegge på. Vi har mange ansatte ved UiO som har en ganske tung og annerledes hverdag nå, og det er viktig at vi ligger i forkant og er godt forberedt på det som kommer.

Stølen er opptatt av at de ansatte ved universitetet skal få en god og rolig sommerferie, og derfor ønsker han å ha klar planene for den digitale undervisningen så snart som mulig.

— Vi ønsker overhodet ikke å utfordre de ansattes «bærekraft». Derfor er dette en beslutning som vi mener er korrekt. I tillegg er det viktig å understreke at vi skal være veldig godt forberedt uansett hvordan denne situasjonen måtte utvikle seg, slutter rektoren.

Powered by Labrador CMS