oslomet

Får medhold i klagesak etter at over halvparten strøk

Klagestorm førte til medhold etter at 109 av 194 studenter strøk på en eksamen i matematikk ved en ingeniørutdanning ved OsloMet.

OsloMet inngang campus Pilestredet. Foto: Nils Martin Silvola
Publisert

Hele eksamenskullet klagde inn resultatet på bakgrunn av det de omtalte som en «uvanlig tøff» eksamen. Eksamen det gjaldt var i faget «MEK2000», et matematikk-fag for flere bachelorprogram i ingeniørfag ved OsloMet.

Studentene mente også at eksamen ikke hadde tatt hensyn til hva studentene hadde lært i undervisningen. Nå har studentene fått medhold på klagen.

— Det er noe som ikke stemmer når så mange som 109 av 194 studenter stryker. Selv hadde jeg rett på tre av fem oppgaver, men fikk stryk. Det er ikke logisk, sa student Harwin Nori for noen uker siden om det overraskende resultatet.

Stryk gir omsensur

Prodekan Marius Lysebo på Fakultet for teknologi, kunst og design skriver i en epost til Khrono at klagen ble behandlet før jul. De berørte studentene har nå fått svar at klagen tas til følge.

3 uker etter at sensuren i emnet MEK2000 falt, er nå klagesaken ferdig behandlet. Prodekan Marius Lysebo regner med at endelig sensur i emnet faller i månedsskiftet januar/februar.

— Studenter som fikk karakteren F får automatisk omsensur, mens studenter som fikk bestått karakter har fått tilbud om omsensur. Mange har allerede svart at de ønsker omsensur, men studentene får en påminnelse og en endelig svarfrist, sier Lysebo.

Fagmiljøet arbeider nå med en ny sensorveiledning som skal brukes ved omsensuren, og som skal ta hensyn til at eksamen var for omfattende og krevende.

— Sensorene som skal omsensurere vil få tre ukers sensurfrist, og vi regner med at endelig sensur vil falle i månedsskiftet januar/februar, sier Lysebo.

Studentombud: Følger regelverket

Studentombudet ved OsloMet, Katrine Klyve, er fornøyd med løsningen universitetet har landet på.

— For meg fremstår det som OsloMet på riktig måte har fulgt regelverket i universitets- og høgskoleloven, og annullert resultatet for studentene der det er rimelig å anta at feilen har virket inn på resultatet, sier Klyve og legger til:

— Det er generøst å la studentene selv velge om de ønsker å sende oppgaven til ny sensur, og flott at det lages ny sensorveiledning for å ta hensyn til feilene.

Powered by Labrador CMS