Reiseregninger

Fikk dekket pendling for en kvart million i 2023

Ukependling betalt av NTNU var løsningen for å få Bjørn Haugstad som NTNU-direktør. I 2023 ble det tre ganger så dyrt som planlagt, men NTNU har ikke noe svar på om det finnes en øvre grense for hvor mye Haugstad kan pendle for.

Med den generelle prisveksten stiger også kostnadene knyttet til pendleravtalen NTNU inngikk da Bjørn Haugstad ble ansatt som direktør ved universitetet.
Publisert Oppdatert

Da Bjørn Haugstad ble ansatt som direktør ved NTNU var det med et tydelig premiss: Arbeidsgiver skulle betale for Haugstads ukependling, samt stå for losji i Trondheim.

For av familiære årsaker var det uaktuelt for Haugstad å flytte fra Oslo til Trondheim. Derfor fikk han nøklene til en leilighet rett ved Gløshaugen samt tommel opp til å pendle på NTNUs regning.

Leiligheten ligger i et bygg NTNU selv eier, og leilighetene leies ut internt til gjesteforskere og andre besøkende. Haugstads leilighet ble ved tiltredelse vurdert til å ha en verdi på 10.000 kroner.

Denne pendlervirksomheten ble budsjettert til å koste rundt 80.000 kroner per år, men da 2022 var over hadde direktøren, etter drøye ti måneder i jobben, levert reiseregninger for over 175.000 kroner.

Ett år senere viser de innsendte regningene for 2023 en pendlekostnad på godt over en kvart million kroner. 278.110 kroner pendlet Haugstad for, nesten tre og en halv ganger opprinnelig budsjett. I tillegg kommer andre nødvendige jobbreiser.

— Fryktelig mye

— Dette er fryktelig mye. Noe sier meg at man var klar over at dette ikke kom til å ligge innenfor budsjettet når det kom til stykket, sier Arve Hjelseth, professor i sosiologi ved NTNU.

Haugstad selv viser til sin arbeidsgiver for spørsmål om hans arbeidsavtale, men sier at kostnadene til pendling er i tråd med avtalen.

Arbeidsgiver, ved konstituert rektor Tor Grande, ser at det anslaget de gjorde på 80.000 kroner i året viste seg å være for optimistisk.

— Det ble utarbeidet for nesten to og et halvt år siden, under pandemien. Siden da har flybilletter blitt vesentlig dyrere, bare fra 2022 til 2023 økte prisene på flyreiser i Norge med 38 prosent, sier Grande, og legger til at Haugstad også har spart NTNU for penger:

— Dette er fordi han har deltatt på møter i departementet og andre steder i Oslo, dit han har kort vei hjemmefra, sier rektor.

Det samme gjelder også turer til for eksempel campus Gjøvik.

39.451 kroner av reiseregningssummen er utgifter knyttet til drosjebruk, enten til og fra flyplassen i Trondheim eller fra sentralstasjonen i Oslo og til Haugstads hjemmeadresse.

— Vi gjør oppmerksom på at drosjeutgiftene er lavere i 2023 enn i 2022. Til og fra Værnes tar han fortsatt som regel drosje fordi det gir best utnyttelse av tiden. Det koster mer, men så kan han også jobbe 45 minutter lengre på campus. For NTNU er det med andre ord ikke noen besparelse om vi krever at han skal ta bussen, sier Grande.

Svarer ikke på spørsmål om maksgrense

— Har dere noen øvre grense for hvor mye Haugstad kan bruke på pendling før det må tas grep på et eller annet vis?

— Da NTNU tilbød Haugstad jobben inngikk vi samtidig en avtale med ham om å dekke hans pendlerutgifter. Den står ved lag så lenge han er ansatt ved NTNU, sier Grande.

Han benytter anledningen til å understreke at det ble gjort en helhetsvurdering da Haugstad ble ansatt, hvor NTNU konkluderte med at han har en spesiell kompetanse og erfaring som ville forsvare pendlerkostnadene.

— Den vurderingen har vist seg å holde med meget god margin, etter vår mening.

Hva gjelder direktørens losji i Trondheim ble den opprinnelige leiligheten byttet ut med en billigere i samme bygg midt i 2023, et bygg NTNU eier og leier ut internt til gjesteforskere og andre besøkende. Den nye leiligheten har ifølge Grande en verdi på 5000 kroner per måned. Den gamle hadde steget til en verdi på 11.500.

Totalt har med det pendleravtalen mellom Haugstad og NTNU en verdi på snaut 380.000 kroner. 

Samtidig er flere fakulteter og institutter ved universitetet preget av dårlig økonomi. Enkelte steder diskuteres sammenslåing av institutter for at fakultetene skal spare penger, andre steder ble det i fjor kuttet i julegrøt og kaffe til ansatte. 

— Med tanke på hvordan situasjonen er på en del fakulteter ellers er det litt selsomt å se på dette forbruket, sier sosiologi-professor Hjelseth.

På spørsmål om hvordan NTNU kan forsvare utgiftene til Haugstads pendling i en tid hvor så mange må spinke og spare gjentar den konstituerte rektoren at den avtalen som er inngått står ved lag og at Haugstad gjør en god jobb.

— Utover dette har jeg ingen ytterligere kommentarer.

Endringslogg: Saken er oppdatert torsdag 15. februar klokken 10:20 etter at NTNU gjorde Khrono oppmerksom på at Haugstad tilbrakte første halvdel av 2023 i den gamle leiligheten, noe som gjør at den totale verdien av avtalen er 39.000 kroner høyere enn hva vi opprinnelig skrev, samt en presisering av at dette er leiligheter NTNU eier og kun leier ut internt.

Powered by Labrador CMS