lærerutdanning

Fikk råd om lærer­utdanningene: — Vi har et stort arbeid foran oss

Kunnskapsminister Tonje Brenna og forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe fikk råd fra sektoren om hvordan få flere til å bli lærere. — Det kom mange gode ideer, sier Brenna.

Ola Borten Moe og Tonje Brenna møtte organisasjonene i skole- og utdannings-Norge for å diskutere hva som kan gjøres for å få flere til å søke lærerutdanning
Publisert

Søkingen til lærerutdanningene gikk kraftig ned i år, noe som skaper stor bekymring både blant politikerne og i utdanningssektoren.

Hvert år siden 2019 har søkertallene til lærerutdanningene gått ned. Totalt er det i år 21,9 prosent færre førstevalgssøkere til lærerutdanningene enn i 2022. Ikke siden 2008 har så få søkt lærerutdanning.

Mandag møtte forsknings- og høyereutdanningsminsiter Ola Borten Moe (Sp) og kunnskapsminister Tonje Brenna sektoren for å diskutere situasjonen. Temaet for møtet hos Kunnskapsdepartementet var: «Hva skal til for få flere til å søke seg til læreryrket?».

— Et godt møte

— Jeg synes det var et godt møte, hvor alle som møtte følte et oppriktig ansvar og engasjement for å bidra til at vi får flere søkere til lærerutdanningene våre. Og hvor det også kom ganske mange gode ideer, sier Tonje Brenna til Khrono etter møtet i det som heter Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling.

Kunnskapsminister Tonje Brenna

Forumet, der blant annet lærerorganisasjonene, kommunene (KS) og Universitets- og høgskolerådet deltar, møtes rundt én gang i halvåret.

Tonje Brenna viser til at det er en europeisk trend at unge søker seg vekk fra lærerutdanninger.

— Vi har et stort arbeid foran oss som kommer til å måtte vare over tid. Men det gjør også at vi har mulighet til å se på alle de forskjellige virkemidlene vi har til sammen, som jo er ganske mange, sier hun.

— Vise fram at det er trygge og gode jobber

På spørsmål om hun vil trekke fram noen innspill, sier kunnskapsministeren:

— Det ble diskutert alt fra hvordan vi innretter lærerutdanningen, til hvordan vi viser fram hvilke utviklingsmuligheter som ligger i å jobbe i skole og barnehage. Og å vise fram at det er trygge og gode jobber.

Det kom også innspill om å se på etter- og videreutdanningssystemet, og å gjøre noe for å gjøre overgangen mellom studier og arbeid lettere, forteller hun.

— Og så er det i alle fall én ting alle er enige om her. Og det er at ett tiltak alene ikke løser dette.

Borten Moe: — Summen av mange ting

Ola Borten Moe istemmer:

— Det er ikke ett enkelttiltak som kan implementeres raskt, men det er summen av mange ting, der noen av dem kommer til å ta litt tid.

Flere av forslagene er regjeringen allerede i gang med, ifølge Borten Moe. For eksempel forslag om å gi lærestedene noe mer frihet til å sette opp utdanningene slik de vil. Og å gi større muligheter til å få godkjent fag, som studentene har tatt tidligere, i lærerutdanningen.

— Jeg synes det var mange gode refleksjoner rundt hvor spesifikk og spesialisert vi gjør en del av kompetansematrisene. Altså når er du nødt til å velge hva, og hva får du tatt med deg inn i utdanningsløpet, sier Borten Moe.

Han forteller videre at det kom mange innspill om hvordan skolene kan ta imot nyutdannede lærere.

— Summen av dét og andre ting, tror jeg egentlig er løsningen på dette. Og så er det selvsagt lønn, status, hvem har lov til å være lærer. Det er jo kjente problemstillinger.

Ola Borten Moe i samtale med en journalist i etter møtet.

— Hva er planen framover nå?

— Det er både å fortsette i dette forumet, det er å forfølge alle sporene vi allerede holder på med. Så får Tonje og jeg sette oss ned, sammen med Stortinget, og se hvordan det er formålstjenlig og fruktbart å systematisere dette arbeidet.

Utdanningsforbundet: — Læreren må være reklameplakat

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal deltok også på møtet.

— Hva skal til for å få flere til å søke lærerutdanning?

— Jeg tror det viktigste er å gjøre læreren til den største reklameplakaten for yrket sitt. Sånn er det ikke i dag. Det har vært en historie med dårlig lønnsutvikling og litt manglende verdsetting av lærerutdanning. Og jeg tror at arbeidssituasjonen har vært for presset til at vi kan stå og reklamere tungt for yrket.

— Det er noen som mener at dere har et ansvar her også, at dere har svartmalt situasjonen?

— Vi har snakket om både svartmaling og skjønnmaling i dag. Og jeg tror vi er enige om å balansere dette. Vi kan ikke la være å omtale det som er problemer i læreryrket, eller å vise at vi vil løse de problemene, sier han.

— Men samtidig må vi også bidra til å snakke opp betydningen av læreryrket og hvor fantastisk det er å være lærer. Så det er en balanse her, og det må alle bidra til, fortsetter fagforeningslederen.

Representant for lærernes arbeidsgiver, Kristin Holm Jensen i KS, synes det er spesielt viktig å satse på desentralisert utdanning. Så man kan ta lærerutdanning som godt voksen, også i kombinasjon med jobb.

— Vi ønsker å gjøre de utdanningene enda mer tilgjengelige for folk, for eksempel mulighet til å ta praksis på skolen du allerede er ansatt, sier hun.

Powered by Labrador CMS