eikrem-saken

Filter Nyheter brøt god presseskikk i Eikrem-sak

Filter Nyheters sak om førsteamanuensis Øyvind Eikrems påståtte anonyme facebookprofil ble felt i Pressens faglige utvalg (PFU) i dag.

Filter Nyheter er for konstanterende i sin sak der anonyme kilder mener Øyvind Eikrem (bildet) står bak en anonym facebookprofil med rasistisk innhold, mener Pressens Faglige Utvalg.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Litt for bråkjekt å skrive på denne måten, sa Stein Bjøntegård fra NRK da Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag diskuterte om Filter Nyheter har brutt god presseskikk i to saker de har skrevet om Øyvind Eikrem. Eikrem er førsteamanuensis ved NTNU.

På kvelden torsdag 20. februar 2020 publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en hemmelig Facebook-konto der han via ulike navn skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatter».

For konstaterende

PFU mener at saken er av offentlig interesse, og at dette også er en sak der det er greit å bruke anonyme kilder. Men utvalget mener at Filter Nyheter er for konstaterende i sine saker, og at de derfor har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2:

«Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Vær spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder, informasjon fra kilder som tilbyr eksklusivitet, og informasjon som er gitt fra kilder mot betaling».

— Å gå så hardt ut mot en fagperson i sin yrkesutøvelse er et brudd, mente Gunnar Kagge.

Utvalgsleder Anne Weider Aasen sa under debatten at hun har vært i tvil om saken er så grov at det et brudd med god presseskikk, eller om å lande på kritikk hadde vært tilstrekkelig.

— Filter Nyheter har jobbet grundig med denne saken. Hovedpersonen går ut og sier at det de sier, ikke stemmer. Bevisbyrden ligger hos Filter. Man kan ikke legge bort en sak fordi hovedpersonen benekter, men det handler om hvordan saken blir lagt frem for publikum, sa Aasen.

Hun sa hun gjerne skulle sett den tekniske dokumentasjonen som Filter har omtalt, men ikke vist frem.

Mener dokumentasjonen ikke er god nok

I innstillingen fra sekretariatet ble det pekt på at klager, altså Eikrem, har en rolle og posisjon som gjør at det er forståelig at han havner i søkelyset. Han er også en erfaren debattant. Det ble også pekt på at Eikrem har fått mange sjanser til å kommentere saken, men at han ikke har ønsket det.

— Jeg synes dette er en god innstilling, som går til kjernen. Dette er en alvorlig sak, og det må stilles sterke krav til dokumentasjon, sa Kjell Arne Røvik.

Bjøntegård pekte på noe av det samme. Han sa at det er mulig at noen andre kan ha skrevet noe av det Filter Nyheter hevder Eikrem står bak.

— Jeg føler ikke at de dokumenterer godt nok at han står bak alt dette. Det hadde ikke kostet veldig mye - og de kunne fått frem det samme - uten å være så konstaterende.

Fakta

Eikremsaken og varsel om innsyn i pc

  • Den 20. februar publiserte Filter Nyheter en sak der flere anonyme kilder hevdet at førsteamanuensis Øyvind Eikrem sto bak en rekke anonyme Facebook-profiler som skal ha «hisset opp til rasistiske nettdebatterr».
  • Eikrem har hele veien nektet for at han står bak. Og NTNU har advart mot forhåndsdømming i saka.
  • I mars hyret begge parter inn advokater. NTNU-ledelen mente det var svært viktig å enten få avkreftet eller bekreftet opplysningene i Filter Nyheters sak.
  • NTNU sendte fredag før pinse varsel til Eikrem om at de som arbeidsgiver ville gjennomføre innsyn i e-posten hans og annet elektronisk lagret materiale.
  • NTNUs advokaterer i Simonsen Vogt Wiig skal i samråd med konsulentselskapet KPMG ha gjennomført innsynet den 6. juli.

Eikrem klaget inn Filter Nyheter

Øyvind Eikrem klaget Filter Nyheter inn på en rekke punkter til medienes etiske utvalg, PFU. Kanskje mest sentralt i klagen står det Eikrem mener er brudd på Vær Varsom plakatens bestemmelser 3.1 og 3. 2 om kildegrunnlag, anonymitet og kildekritikk.

I sitt tilsvar til klagen skriver Filter Nyheter at de forstår at deres bruk av anonyme kilder problematiserer pressens bruk av slike og avisen hilser debatten velkommen. Filter Nyheter mener at bruken av anonyme kilder i dette tilfellet var «eneste mulighet til å kunne formidle viktige opplysninger».

I PFUs sammendrag av saken heter det at Filter Nyheter opplyser om at de forsøkte, i flere omganger, å få kildene til å stå frem med navn, men at det ikke gikk.

Videre skriver Filter Nyheter at man har brukt «svært mye tid på å krysspeile informasjon før publisering. Særlig har vi vært opptatt av å unngå bekreftelsesfeller og sørge for at saken ikke henger på enkeltkilder verken når det gjelder de digitale undersøkelsene eller de muntlige kildene.»

PFU behandlet to av sakene Filter Nyheter har skrevet om saken, og det var bare punkt 3.2 som var diskutert.

Eikrem: Opplagt

— Jeg har skrevet et tilsvar og sett dokumentene i PFU-saken, og mener det er helt opplagt at Filter Nyheter måtte felles på punkt 3.2, sier Eikrem til Khrono.

Han sier at han nå ser på saken som endelig avgjort, og ønsker ikke å diskutere den mer.

— Nå er siste ord sagt, sier han.

Men Filter Nyheter ønsker ikke Eikrem å ha noe mer med å gjøre.

— Jeg tar dem ikke på alvor, sier han.

Filter: Kunstig forbehold

Ansvarlig redaktør Harald S. Klungtveit i Filter Nyheter understreker at han ikke ønsker å polemisere mot PFU.

— Slik jeg forstår utvalget etterlyser de et forbehold om at Eikrem hypotetisk sett kunne gitt andre tilgang. Det mener jeg er kunstig overfor leserne, sier Klungtveit.

Han sier at han også stiller spørsmål ved om et kunstig forbehold ville vært mindre belastende for klager.

— Det ble sagt at teknisk dokumentasjon kunne styrket saken. Har dere slik dokumentasjon?

— Vi kunne sikkert vært mer pedagogiske overfor leserne om kildegrunnlaget. Men jeg kan ikke gå nærmere inn på det nå enn vi gjør i PFU-tilsvaret og artiklene våre, sier Klungtveit.

Reddet av Twitter

PFU behandlet også en annen klagesak mot Filter Nyheter. Her var nettavisen klaget inn for å ha latt det gå for lang tid før de omtalte at en dom var gjort om. Avisen omtalte saken med navn og bilde av de dømte - som altså senere ble frikjent. I Vær Varsom-plakaten punkt 4.5 heter det at «Det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere».

Utvalget var enig i at det tok for lang tid før Filter Nyheter presenterte en større sak om frifinnelsen. Men allerede før dommen var rettskraftig, la avisen ut en Twitter-melding om saken. Filter Nyheter har 11 000 følgere på Twitter, og PFU mente derfor at avisen ikke har brutt god presseskikk.

Se også: Her kan du lese PFUs sekretariatets sammendrag av saken

Faktaundersøkelse

NTNU har på bakgrunn av Filter Nyheters sak satt igang en faktaundersøkelse av påstandene i artikkelen for å få de eventuelt bekreftet eller avkreftet. I den sammenhengen har innleide advokater, samt konsulentselskapet KPMG, gått gjennom Eikrems e-postkonto og lagrede opplysninger fra denne på NTNUs servere.

Se behandlingen i Pressen Faglige Utvalg (PFU):

Ikke ferdig behandlet etter åtte måneder

Eikrem har også klaget NTNUs håndtering av saken inn for Datatilsynet, men saken er ikke ferdig behandlet der.

Eikrem har også levert klage på NTNUs håndtering av saken til Sivilombudsmannen. Også der er saken fortsatt under behandling.

Eikrem og hans advokat nekter å stille i møte med NTNU-ledelsen inntil alle klager på saken, og lovligheten av NTNUs undersøkelser og håndtering av saken, er ferdig behandlet.

(Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at Khronos redaktør, Tove Lie, er vara til Pressens Faglige Utvalg (PFU), men har ikke deltatt i behandlingen av denne saken og heller ikke andre saker på PFU-møtet 28.oktober.)

Powered by Labrador CMS