rektorjobb

Finaleheat: En av disse blir OsloMets neste rektor

En idrettsviter, en odontolog og en sivilingeniør og filosof er i sluttfinalen om å bli rektor ved OsloMet.

Fungerende rektor Nina Waaler ved OsloMet, odontologiprofessor Pål Barkvoll ved Universitetet i Oslo og prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania er finalekandidatene når OsloMet skal ha ny rektor.
Fungerende rektor Nina Waaler ved OsloMet, odontologiprofessor Pål Barkvoll ved Universitetet i Oslo og prorektor Christen Krogh ved Høyskolen Kristiania er finalekandidatene når OsloMet skal ha ny rektor.
Publisert

En omfattende rekrutteringsprosess ved OsloMet går mot slutten, og i desember ansetter styret ny rektor.

Tre kandidater er i finaleheatet om å bli OsloMets nye toppleder.

Hvem som blir prioritert på hvilken plass i innstillingen til universitetsstyret er foreløpig ikke kjent.

De tre finalistene er (i alfabetisk rekkefølge):

 • Professor i odontologi ved Universitetet i Oslo, Pål Barkvoll (62).
 • Prorektor ved Høyskolen Kristiania, Christen Krogh (56).
 • Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler (60).

Det var i alt 13 søkere til stillingen, av dem 10 menn og 3 kvinner. Ingen av søkerne var unntatt offentlighet på søkerlisten. De siste ukene har det ferske Storbyuniversitetet gjennomført en annerledes rekrutteringsprosess enn det som er vanlig ved andre universiteter med ansatt rektor.

Finalekandidatene ble grillet

Fakta

Disse skal innstille på ny rektor ved OsloMet

Trine Syvertsen, styreleder HiOA.

Disse sitter i innstillingskomiteen som skal innstille på ny rektor overfor universitetsstyret:

 • Trine Syvertsen, styreleder, leder av innstillingskomitéen (bildet)
 • Hege Maria Bergersen, ansattrepresentant fra styret
 • Nils Pharo, ansattrepresentant fra styret
 • Marie Knutsen Bruntveit, studentrepresentant i styret
 • Rolf Martin Aspenes, fra arbeidsutvalget (AU) i Studentparlamentet
 • Gro Jamtvedt, dekan ved Fakultet for helsevitenskap (HV)
 • Erik Dahlgren ansattrepresentant, fra tjenestemannsorganisasjonene

I det rådgivende organet på ca 80 personer sitter:

 • Medlemmene av de fire fakultetsstyrene (eksterne medlemmer, student- og ansatterepresentanter)
 • Styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
 • Arbeidsutvalget i Studentparlamentet
 • De hovedtillitsvalgte
 • Hovedverneombudet

Innstillingskomiteen ledet av styreleder Trine Syvertsen plukket ut de tre finalekandidatene, som så ble presentert for et stort rådgivende organ på nærmere 80 personer 10. november.

Alle fakultetsstyrene ved OsloMet deltok, sammen med styret ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Studentparlamentets arbeidsutvalg, de hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet.

Presentasjonen av finalekandidatene og utspørringen av dem foregikk under stort hemmelighetskremmeri på et sted utenfor universitetet. De 80 tilstedeværende visste ikke da de kom på samlingen hvem som var finalistene, men fikk utdelt cv og søknad ved oppmøte. Hver av de tre finalistene fikk 10 minutter til å innlede om seg selv, mens det var satt av en halvtime til spørsmål fra de mange i salen.

I etterkant kunne deltakerne på møtet komme med sine individuelle innspill til innstillingskomiteen om hvem de helst vil ha som rektor. Noen hadde gjort seg opp en mening om rangering mellom de tre, mens andre kom etter det Khrono kjenner til med generelle råd.

Dette er kandidatene

Fungerende rektor ved OsloMet, Nina Waaler, er etter det Khrono erfarer, en av tre i finalerunden.

Hun har vært fungerende rektor siden 1.august i år, prorektor for utdanning siden 2015 og før det helsedekan ved OsloMet (daværende Høgskolen i Oslo og Akershus). Waaler har doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole (NIH). Hun har også fransk grunnfag fra Universitetet i Bergen og kriminologi grunnfag fra Universitetet i Oslo.

Nåværende prorektor ved Høyskolen Kristiania, krimforfatter og blant annet tidligere forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet), Christen Krogh, er også med i finaleheatet.

Han har tidligere arbeidet som forsker og forskningssjef ved Sintef, vært utviklingsdirektør i Opera Software ASA samt at han har vært avdelingsdirektør i Forskningsrådet, før han gikk til Kristiania. Krogh er utdannet sivilingeniør ved Universitetet i Glasgow i 1988. I tillegg har han en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, der avhandlingen hans var knyttet til rettsteori, filosofi og informatikk.

Den siste finalekandidaten er, etter det Khrono er kjent med, professor Pål Barkvoll ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Der har han vært valgt dekan i to perioder; 2013-2016 og 2017-2020. Før det var han instituttleder ved Institutt for klinisk odontologi samme sted i over 10 år og klinikkstyrer ved Avdeling for oral kirurgi og oral medisin.

Den nye OsloMet-rektoren kan i teorien bli sittende på toppen av landets tredje største universitet i 10 år.

Curt Rice gikk av midt i sin siste periode, så den første perioden for rektorstillingen er nå satt fra 2021-2027. Og sittende rektor kan søke en ny rektorperiode på fire år, fram til 2031, dersom vedkommende ønsker det.

Disse er ute av prosessen

Blant de eksterne kandidatene nådde ikke tidligere prorektor ved OsloMet og nå dekan ved Høyskolen Kristiania, Morten Irgens, opp til finalen. Heller ikke danske Kirsten Kyvik, professor ved Syddansk Universitet fikk finaleplass.

Av kandidatene som i denne prosessen er veid og funnet for lette er også flere interne søkere. Av disse er viserektor Per Martin Nordheim-Martinsen ved OsloMet. Han har nå også søkt stillingen som prorektor for forskning ved NMBU, hos sin tidligere sjef Curt Rice.

Dekan Oddgeir Osland ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet sto også på søkerlisten, men nådde ikke opp.

Det gjorde heller ikke dekan Carl Christian Thodesen ved Fakultet for teknologi, kunst og design ved OsloMet og heller ikke professor og prodekan ved samme fakultet, Tale Skjølsvik.

Forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, Einar Braathen, er også blant søkerne som ikke kom til finalen. Braathen sitter i styret ved OsloMet som representant for faglig ansatte.

«Ingen kommentar»

Khrono har vært i kontakt med alle finalistene og flere av søkerne, men ingen ønsker å kommentere ansettelsesprosessen.

Einar Braathen er unntaket. Han bekrefter overfor Khrono at han ikke har gått videre:

— Ja, manglende ledererfaring angis som begrunnelse, svarer Braathen når Khrono spør om det stemmer at han er ute av rektorkampen ved OsloMet.

Knapp styreleder

Styreleder Trine Syvertsen er knapp i sine kommentarer til Khrono.

— Dette er noe helt nytt, sa Syvertsen da det i september ble kjent at landets tredje største universitet skulle eksperimentere med en ny metode i rekrutteringen av ny rektor.

Styreleder Trine Syvertsen ved OsloMet, skal sammen med innstillingsutvalget og universitetsstyret ansette ny rektor ved OsloMet..
Styreleder Trine Syvertsen ved OsloMet, skal sammen med innstillingsutvalget og universitetsstyret ansette ny rektor ved OsloMet..

Khrono har spurt Syvertsen om hun er fornøyd med nyvinningen.

— Jeg kan ikke kommentere verken prosess eller resultat på dette tidspunktet. Så min kommentar er at vi følger planlagt framdrift mot styremøtet i desember. I ettertid kan det sikkert også være interessant å reflektere over generelle erfaringer med denne typen ansettelsesprosess, svarer hun i en sms.

Styret ved OsloMet skal foreta rektoransettelsen på styremøtet 8. desember.

Det er også to andre rekrutteringer av rektorer som pågår i Oslo for tiden. Høyskolen Kristiania skal ha ny rektor etter at Arne Krumsvik har meldt fra at han ikke ønsker en ny periode og Handelshøyskolen BI nåværende rektor Inge Jan Henjesand går av til sommeren etter to perioder - åtte år.

Powered by Labrador CMS