søkerliste

10 menn og 3 kvinner vil bli ny rektor ved OsloMet

Åtte av søkerne har vært, eller er, ansatt ved OsloMet. Ingen av de 13 er «hemmelige».

F.v. øverst: Morten Irgens, Christen Krogh, Einar Braathen, Nina Waaler, Carl Thodesen, og Tale Skjølsvik er noen av de 13 søkerne til rektorstillingen ved OsloMet, de neste seks årene.
Publisert Oppdatert

(Saken er oppdatert).

Etter at søknadsfristen gikk ut denne uken, er det klart at 13 søkere har meldt seg i konkurransen om å bli ny rektor ved OsloMet. Rektor de siste seks årene, Curt Rice, sluttet før tiden og tiltrådte som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i august i år.

Offentlige søkerlister til toppstillinger har ofte en del «hemmelige» søkere, som har fått unntatt navnet sitt for offentligheten, men ved OsloMet denne gangen er alle 13 åpne søkere.

— Søkerlisten viser at det er stor interesse for stillingen og at OsloMet er en attraktiv institusjon å lede, sier Trine Syvertsen.

Hun er styreleder ved Norges tredje største universitet.

Syvertsen er medieprofessor ved Universitetet i Oslo og var selv et navn som ble hyppig nevnt som en potensiell rektorkandidat, men varslet tidligere i år at hun ikke kom til å søke stillingen.

Seks-sju interne

Viserektor Per-Martin Nordheim-Larsen ønsker å bli ny OsloMet-rektor.

Åtte av søkerne har vært eller er fortsatt ansatt ved OsloMet.

Både fungerende rektor Nina Waaler og viserektor Per-Martin Nordheim-Martinsen hadde på forhånd varslet at de ville søke rektorjobben.

Morten Irgens, som også står på søkerlisten, er i fire år leid ut fra OsloMet til Høyskolen Kristiania, men han har fortsatt en 20 prosent stilling ved OsloMet. «Leiekontrakten» går ut om to år.

Irgens, før Curt Rice ansatte han som prorektor for forskning i 2015, kom fra stillingen som forskningsdirektør ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus), og før det dekan ved daværende Høgskolen i Gjøvik.

Også Irgens søkte rektorjobben ved OsloMet i 2015, så både Irgens og Waaler jobbet tett sammen med Curt Rice i hans første rektorperiode. Waaler ble med videre inn i andre rektorperiode også, mens Irgens ble byttet ut i ledergruppen til Rice, med en ny viserektor, Per-Martin Nordheim-Martinsen.

Per-Martin Nordheim-Martinsen kom fra stilling som førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole og har også vært forsker ved blant annet Fafo, Forsvarets forskningsinstitutt og Krigsskolen. Han har vært viserektor for forskning ved OsloMet de to siste årene.

Waalers tredje forsøk

Det er nå tredje gangen Nina Waaler gjør et forsøk på å bli rektor ved OsloMet.

Hun stilte som kandidat i rektorvalget i 2011, der Kari Toverud Jensen trakk det lengste strået. Waaler var også søker til stillingen i 2015 da Curt Rice ble ansatt, og han ansatte henne senere som prorektor for utdanning. Waaler som tidligere jobbet ved Idrettshøgskolen, har også vært dekan ved Helsefakultetet ved OsloMet, og fungerer nå som rektor etter at Rice valgte å slutte i sommer.

OsloMet-professor Tale Skjølsvik har meldt seg på som kandidat til rektorstillingen ved OsloMet.

I tillegg er det to dekaner fra OsloMet på søkerlisten: Oddgeir Osland, tidligere leder ved Senter for profesjonsstudier (SPS) og nå dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap, samt Carl Christian Thodesen som for få år siden kom fra instituttlederstillinge ved NTNU og nå er dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

Einar Braathen, forsker ved NIBR og ansattrepresentant i OsloMet-styret har søkt rektorstillingen ved OsloMet.

Det er også ytterligere to interne søkere. Den ene er forsker Einar Braathen ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR, som er en del av OsloMet. Braathen sitter også i styret ved OsloMet som representant for faglig ansatte. Braathen har vært en markert styrerepresentant og sto blant annet bak rapporten som pekte på at OsloMet var et av de minst demokratiske universitetene i Norge.
Braathen har til tider vært en skarp kritiker av den sittende OsloMet-ledelsen og har også tatt til orde for å gjeninnføre ordningen med valgt, heller enn ansatt rektor ved OsloMet.

I tillegg har prodekan og professor Tale Skjølsvik ved Fakultet for teknologi, kunst og design søkt rektorjobben. Hun har også vært vararepresentant til OsloMet-styret. Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra Handelshøyskolen BI.

To fra Høyskolen Kristiania

To søkere fra Høyskolen Kristiania står også på listen, begge med fartstid fra OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Det er tidligere nevnte Morten Irgens og Christen Krogh, som er prorektor ved Kristiania.

Kirsten Kyvik ved Syddansk Universitet står på søkerlisten.

Christen Krogh var avdelingsdirektør i Forskningsrådet før han begynte ved Høyskolen Kristiania i 2018, og før det igjen var han forskningsdirektør ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus.

Ellers står tidligere dekan ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, Pål Barkvoll på listen. Han er nå professor ved samme fakultet. Professor Kirsten Kyvik ved Syddansk Universitet har også søkt.

Uvanlig prosess

OsloMet-styret har valgt en ganske uvanlig prosess for ansettelse av ny rektor. I tillegg til en innstillingskomité ledet av styreleder Trine Syvertsen, skal nærmere 80 interne og eksterne personer møte finalekandidatene 10. november og få en presentasjon av hver enkelt og få anledning til å stille dem spørsmål.

I etterkant skal medlemmene av dette rådgivende organet gi innspill til innstillingskomiteen om hvem de ønsker som rektor.

Ansettelsen skal skje i OsloMet-styret 8. desember og den nye rektoren blir ansatt frem til 2027 med mulighet for å søke enda en fireårsperiode. I teorien kan vedkommende som får jobben nå bli sittende som rektor ved universitetet i 10 år framover.

Søkerliste:

 1. Bilal Abderezzak, 36 år
 2. Pål Barkvoll, 62 år, professor UiO
 3. Nagarjuna Boppana, 55 år, professor, University of Hyderabad
 4. Einar Braathen, 64 år, forsker 1, OsloMet
 5. Thorbjørn Gaarder, 56 år
 6. Morten Irgens, 61 år, dekan, Høyskolen Kristiania
 7. Christen Krogh, 55 år, prorektor for arbeidsliv og innovasjon, Høyskolen Kristiania
 8. Kirsten Kyvik, 62 år, professor, Syddansk Universitet
 9. Per Martin Norheim-Martinsen, 43 år, viserektor FoU, OsloMet
 10. Oddgeir Osland, 60 år, dekan, fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
 11. Tale Skjølsvik, 46 år, prodekan, fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 12. Carl Thodesen, 41 år, dekan, fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet
 13. Nina Waaler, 60 år, fungerende rektor, OsloMet

(Endringslogg: Saken er oppdater kl 12.20 med kommentar fra styreleder Trine Syvertsen. Ytterligere oppdatering med mer utfyllende informasjon om søkerlisten, samt lenke til tidligere saker kl. 14.30 30.september.)

Powered by Labrador CMS