utdanningskvalitet

Fire universiteter får godkjent på kvalitet

Fire universiteter får godkjent sitt kvalitetsarbeid, men får også med seg en del råd om hvordan de kan sikre kvalitet i utdanningene.

Styret i Nokut har godkjent kvalitetsarbeidet ved de fire universitetene UiB, UiO, NTNU og UIT. – Viktig med et eksternt blikk, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.
Styret i Nokut har godkjent kvalitetsarbeidet ved de fire universitetene UiB, UiO, NTNU og UIT. – Viktig med et eksternt blikk, sier Nokut-direktør Kristin Vinje.
Publisert

Styret i Nokut vedtok torsdag at NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet får godkjent sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Ifølge Nokut har alle fire etablert systemer som på en god måte sikrer tilstrekkelig kontroll og utvikling av utdanningene.

Eksternt blikk

Nokut-direktør Kristin Vinje påpeker at universitetene selv kan akkreditere sine studietilbud, noe som stiller høye krav til intern kvalitetssikring av nye og eksisterende studietilbud.

– Det er viktig med et eksternt blikk på kvalitetsarbeidet deres med jevne mellomrom, og det er hjemlet i lov og forskrift. I Norge går alle institusjoner gjennom en slik oppfølging minimum hvert 8. år. Vi legger også vekt på utviklingsaspektet i slike prosesser og håper at tilsynene gir institusjonene kunnskap som de kan bruke til å videreutvikle kvalitetsarbeidet og kvaliteten i utdanningane de tilbyr, sier hun i en pressemelding.

Alle fire universiteter hadde tilsyn høsten 2022. Tilsynene er del av en stor runde Nokut gjennomfører i perioden 2017-2024, der alle universiteter og høgskoler får sitt kvalitetsarbeid vurdert.

Får råd om forbedringer

Selv om alle får godkjent, kommer Nokut med flere anbefalinger til hvert av universitetene om hvordan kvalitetsarbeidet kan bli bedre.

Universitetet i Bergen (UiB) anbefales å ta innspill fra samfunns- og arbeidslivet inn i kvalitetssystemet. Dessuten mener Nokut at UiB bør vurdere å slanke sitt kvalitetsystem og spørre seg om det ikke er for omfattende målt opp mot oppnådd effekt.

Universitetet i Oslo oppfordres til å videreutvikle studentenes rolle som aktive parter i kvalitetssystemet, mens NTNU får råd om å gjøre kvalitetssystemet enklere og formidle informasjonen på en enklere måte, slik at det blir lettere for studenter og ansatte å dra nytte av og få eierskap til systemet.

Videre mener Nokut at UiT bør formalisere underveisevaluering av emner og gjøre ordningen mer forpliktende og bedre integrert i kvalitetssystemet. En annen anbefaling er å sørge for å innlemme ph.d.-utdanningen bedre i kvalitetssystemet.

Vinje: Arbeider godt

Kristin Vinje sier at universitetene har vist at de arbeider på en god og systematisk måte med å sikre og videreutvikle kvaliteten i utdanningene.

– Alle universitetene gjennomførte større eller mindre endringer i kvalitetssystemene sine i forkant av tilsynene. Det å videreutvikle systemene er et viktig arbeid for å sikre at kvalitetsarbeidet tilfredsstiller formelle krav til systematisk kvalitetsarbeid, og for å sørge for at systemene er tilpasset særpreget til institusjonene, sier Vinje.

Powered by Labrador CMS