rektoransettelse

Fire videre i rektorrunden ved NTNU

Fire rektorkandidater skal ha kommet videre i rektorprosessen ved NTNU, blant dem to av universitetets dekaner.

Dekan Monica Rolfsen er en av fire som er videre i rektor prosessen ved NTNU, etter at Anne Borg trakk seg rett før jul.
Publisert Oppdatert

Det meldte seg 10 søkere da stillingen som rektor ved NTNU ble utlyst etter at Anne Borg trakk seg på tampen av 2023.

Nå har fire av søkerne gått videre til andre intervjurunde, erfarer Universitetsavisa.

Blant de fire er dekan Monica Rolfsen ved Fakultet for økonomi og dekan Øyvind Gregersen ved Fakultet for naturvitenskap, som begge bekrefter at de er invitert med videre i prosessen.

Konstituert rektor Tor Grande ønsker ikke å opplyse om han er med til andre runde, ifølge avisa.

KTH-professor søker

En annen av søkerne er professor Jan Gulliksen ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han ønsker ikke å opplyse om han er videre.

— Av hensyn til en ryddigst mulig prosess har jeg ikke har flere kommentarer før beslutningen er fattet, sier han til Khrono.

Gulliksen er norsk statsborger og er professor i «human computer interaction» ved avdeling for medieteknologi og interaksjonsdesign ved KTH. Han søkte rektorjobben ved OsloMet i 2018, og utfordret dermed sittende rektor Curt Rice. Ifølge innstillingen til universitetsstyret var Rice innstilt som nummer én og Gulliksen som nummer to.

Styrebehandlingen 25. oktober 2018 endte med at styret ansatte Rice med 9 mot 2 stemmer. Mindretallet ønsket Gulliksen som rektor ved OsloMet.

Hemmelig danske

Blant søkerne til rektorjobben ved NTNU er det én person som har fått holde sitt navn unna offentligheten. Khrono har bedt om å få innsyn i hvem denne søkeren er, men har fått avslag fra NTNU. Universitetets vurdering er at begrunnelsen til søkeren gir grunnlag for å unnta navn i den offentlige søkerlisten. 

Søkeren har vist til at offentliggjøring vil føre til konkrete skadevirkninger. NTNU mener derfor at søkerens beskyttelsesbehov må veie tyngre enn allmennhetens interesser. 

Universitetsavisa har bedt om begrunnelse for unntaket og fått vite at dette skyldes at vedkommende er ansatt ved et universitet i Danmark. Der er det ikke vanlig med offentlige søkerlister, ifølge søkeren, og vedkommende mener at offentliggjøring ville skapt usikkerhet ved fakultetet og i ytterste konsekvens at vedkommende kunne mistet jobben.

Dekan Øyvind Gregersen er videre i rektorprosessen.

Forrige gang rektorjobben ved NTNU ble lyst ut, i 2019, var det også 10 søkere. En av dem var dansk, rektor ved Aalborgs universitet, Per Michael Johansen. Han trakk søknaden etter at navnet hans ble offentliggjort og sa da til Khrono at offentliggjøringen av hans søknad hadde skapt uro i organisasjonen i så stor grad at det risikerte å stå i veien for arbeidet med å videreutvikle universitetet.

Stillingen som rektor ved NTNU er lyst ut for en periode på over fem år, fram til 31. juli 2029.

Etter planen skal universitetsstyret ansette ny rektor 15. mai.

Dette er søkerlisten:

  • Noel Holmgren, 61 år, prefekt/forskningsleder, Sverige
  • Jan Gulliksen, 58 år, professor, Sverige
  • Søker unntatt offentlighet, mann
  • Tor Grande, 60 år, konstituert rektor, Trondheim
  • Monica Rolfsen, 57 år, dekan, Trondheim
  • Øyvind Gregersen, 53 år, dekan, Trondheim
  • Tobias Kokkin, 25 år, student, Trondheim
  • Ole Aamot, 46 år, lokasjonsberegner, Oslo
  • Edward Storlien, 23 år, student, Trondheim
  • Farah Rizwan, 32 år lærer, Pakistan.

 

Powered by Labrador CMS