Curt Rice er ansatt som OsloMet-rektor for fire nye år, men avgjørelsen i universitetsstyret var ikke enstemmig. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Rice får fire nye år på OsloMet

Curt Rice fortsetter som rektor ved OsloMet fram til 2023. Han ble ansatt med 9 mot 2 stemmer. Mindretallet, som besto av to representanter for de vitenskapelig ansatte, ønsket seg Jan Gulliksen som ny rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken blir oppdatert med flere fakta og kommentarer.)

Torsdag 25. oktober ansatte OsloMet rektor for perioden fra 2019-2023. Det var fire utfordrere til sittende rektor, Curt Rice.

Behandlingen av ansettelse skjedde bak lukkede dører, og styret tok seg god tid til saken. Beslutningen var ikke enstemmig.

To representanter for de vitenskapelig ansatte, Bjørn Smestad og Tatjana Felberg, ønsket seg Jan Gulliksen i stedet for Curt Rice. Det var Smestad som fremmet det alternative forslaget.

Flertallet på 9 mot 2 stemte for å ansette Curt Rice som rektor fra 2019-2023, samt innstille Jan Gulliksen som nummer to.

— Lettet og motivert

Curt Rice sier til Khrono at han både er lettet og motivert etter at styret har ansatt ham som rektor for fire nye år.

— Det oppleves som stort å få tillit i fire nye år, sier Rice.

— Du har hatt satsingen mot universitet og jobben med å bli mer synlig som kanskje de to viktigste satsingsområdene i din første periode. Hva blir de viktigste sakene i neste periode?

— Selv om vi nå har blitt universitet er det jo ikke slik at den jobben er ferdig. det samme gjelder synlighet, men en sak jeg synes det blir spennende å jobbe mer med nå handler om at OsloMet skal styrke sin regionale posisjon og få et enda bedre og tettere samarbeid med våre vertskommuner og arbeidslivet i vår region, sier Rice.

Han legger til at det andre store satsingsområdet han nå ser handler om livslang læring.

— Vi har kommet langt på tre år – vi har blitt universitet og tatt en tydelig posisjon i samfunnsdebatten, og utvikler kontinuerlig kvaliteten på utdanningen og forskningen vi driver. Dette arbeidet skal vi fortsette med, i tillegg til at jeg gleder meg til å utvikle nye spennende satsingsområder fremover,sier Rice i en pressemelding fra OsloMet.

Det betyr mye for Rice å forbli en del av OsloMet-kollegiet.

— Mest av alt gleder jeg meg til å fortsette samarbeidet med alle de dyktige og dedikerte kollegene jeg har ved OsloMet. Jeg setter stor pris på jobben alle ansatte gjør for institusjonen vår, og ikke minst for kunnskapsutviklingen i samfunnet og våre medmennesker, rett og slett, sier rektor Rice.

Motto for lederstil

Da Khrono intervjuet Curt Rice som en av 14 rektorsøkere til daværende Høgskolen i Oslo og Akershus i 2015, hadde han mottoet for en mulig ledelsesfilosofi som rektor klar. Han hadde lånt sitatet fra Larry Page, en av Googles grunnleggere, når det gjelder lederstil:

Fakta

Innstillingsutvalget, rektoransettelse OsloMet

OsloMet har hyret inn rekrutteringsbyrået Amrop Delph for å hjelpe til i prosessen.

Innstillingsutvalget :

Trine Syvertsen, styreleder, leder utvalget

Andre i innstillingsutvalget :

Arne Dulsrud, Silje Bringsrud Fekjær, Bjørn Harald Hegreberg Garborg, Julie Reinemo, Sook Berge Buer, Rolf Martin Aspenes, John Dela Siayor, Elisabeth Eide, Professor, Kjetil A. van der Wel, Inger Vederhus, Arnfinn Vonen, Cecilie Johannessen Landmark, Svein Eikeseth, Astrid Skjerven, Kirsten Ribu, Anders S. Lyng, Mona Sinding-Larsen, Erik Dahlgren, Liv Ingunn Bråten, Tor Arne Dahl, Cathrine Døcher, Lene Bomann-Larsen, Unni Hembre, Lars Erik Vorland.

Disse seks har utgjort innstillingsrådet til utvalget:

 • Trine Syvertsen - leder
 • Arne Dulsrud
 • Astrid Skjerven
 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Erik Dahlgren
 • Lars Eirik Vorland

— Sitatet mener jeg passer bra for ledelse i universitets- og høgskolesektoren også: «Support the staff. Match people and opportunities. Stay out of the way.»

— Alle de tre delene skal jeg bestrebe meg på å oppfylle, sa professor Curt Rice i februar 2015.

Kort tid etter ble han den første ansatte rektoren ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og i dag, torsdag 25.oktober 2018, har styret ved OsloMet – storbyuniversitetet gitt ham tillit i fire nye år i rektorstolen.

Fakta

Konkurrentene til Curt Rice

Disse søkte jobben som rektor ved OsloMet fra august 2019:

 • Louis Dillac, 32 år, Grenoble, Frankrike
 • Jan Gulliksen, 53 år Uppsala, Sverige
 • Curt Rice, 56 år, Oslo
 • Lais Santos, 25 år, Porto, Portugal
 • Said Irandoust, 58 år, Indonesia

Konkurransen om jobben denne gangen var adskillig mindre, kan hende var det bare én reell utfordrer, viserektor ved Kungliga Tekniska Högskolan, Jan Gulliksen. Gulliksen har norske foreldre, men har vokst opp i Sverige.

Bli universitet og bli mer synlig

Da Rice inntok rektorstolen som den første ansatte - og ikke valgte - rektoren ved det som da var den største offentlige høgskolen i Norge, var det to hovedoppdrag som var viktig: Bli universitet og bli mer synlig. Rice har bidratt sterkt til begge deler.

Curt Rice fikk æren av å passere målstreken i den mer enn 10 år lange universitetssatsingen ved HiO/HiOA. Allerede på sitt første styremøte i august 2015 gjorde han det klart at arbeidet med en universitetssøknad skulle intensiveres. I februar 2017 ble søknaden levert og i januar 2018 ble Høgskolen i Oslo og Akershus til OsloMet – storbyuniversitetet.

Fram til da hadde diskusjonen om hva slags navn universitetet skulle få i perioder gått høyt. Da styret, med knappest mulig flertall vedtok rektor Curt Rice' favoritt, OsloMet – storbyuniversitetet, sluttet Kunnskapsdepartementet seg til.

Ikke uroet over at beslutningen ikke var enstemmig

Trine Syvertsen er styreleder på OsloMet og godt fornøyd med å ha ansatt Curt Rice for fire nye år.

— De er litt oppsiktsvekkende at ansettelsen ikke er enstemmig?

— Hele styret er enige om at begge kandidatene skulle innstilles. At beslutningen ikke er enstemmig betyr at OsloMet har hatt to gode kandidater til jobben, og det viser en styrke for OsloMet, sier Syvertsen, og legger til:

Styreleder på OsloMet, Trine Syvertsen. foto: Skjalg Bøhmer Vold

— Men Rice har et stort flertall i styret bak seg når han til neste år skal starte på fire nye år i rektorstolen.

— Hva er de viktigste utfordringene for OsloMet i årene som kommer?

— Selv om universitetsstatus er oppnådd er ikke hele jobben ferdig av den grunn. En fortsatt viktig og utfordrende oppgave for universitetet er å bygge allianser, sier Syvertsen.

I en pressemelding fra OsloMet legger Syvertsen til at Curt Rice etter hennes syn har levert effektivt i tråd med de målsetninger han og styret har jobbet etter til nå, først og fremst ved å få gjennom universitetsakkreditering, og ved at institusjonen har tatt en langt mer synlig posisjon i sektoren og samfunnet for øvrig.

— I tillegg er vi godt på vei med profesjonalisering av organisasjonen. At han har inngående kunnskap om institusjonen og prosessene vi er i, har selvsagt stor betydning for kontinuiteten i den gode utviklingen universitetet er inne i. Jeg ser frem til å samarbeide videre med Rice om å etablere OsloMet som en enda mer sentral aktør og samarbeidspartner for våre omgivelser, sier Syvertsen.

Navn- og skiltdebatt

Og i lang tid i etterkant har debatten gått om at det ikke er et bra navn for et norsk universitet. Og så fort navnedebatten hadde stilnet noe, startet skiltdebatten etter at skiltene ved OsloMet ble oppført med det engelske navnet Oslo Metropolitan University først.

Sitt første populære vedtak som rektor gjorde Curt Rice allerede etter få uker, da han avviklet senior-eposten for pensjonistene på daværende HiOA.

Det var ingen interne kritiske røster mot ansettelsen av Curt Rice i 2015. Under søknadsprosessen denne gang har blant andre professorene Anders Breidlid og Ragnar Audunson kritisert styret for en lukket rekrutteringsprosess, samt etterlyst mer samlende lederskap, demokrati og medbestemmelse på universitetet.

Men de aller fleste av de 2000 ansatte ved OsloMet har ikke engasjert seg i debatten.

Rice ansatte to av sine konkurrenter til rektorjobben som prorektorer, Nina Waaler og Morten Irgens. Begge to har, sammen med 23 andre, søkt på prorektorjobbene for de neste fire årene.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS